• Nominācija

  • Gads

  • Pilsēta

  • Tikai laureāti

  • Projekta autors

  • Būvuzņēmējs

  • Pasūtītājs / Uzņēmējs

Objekti

Objekta nosaukums Adrese Novads/pilsēta

Projekta pasūtītājs:
SIA Valmieras namsaimnieks
Projekta autors:
Normunds Pavārs
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA „R.K.C.F Renesanse”
Būvdarbu vadītājs:
Raimonds Kuncevičs
Būvuzraugs:
Jānis Cunskis

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka G.Apiņa ielā 3, Valmierā ekspluatācijā nodota 1987. gadā, bet renovācijas projekts veikts laikā no 2013. – 2014. gadam. Ēkai ir 5 stāvi un pagrabstāvs, ēkā atrodas 82 dzīvokļi un tās kopējā platība ir 6562.8m². Pirms atjaunošanas siltumenerģijas patēriņa regulēšanai netika izmantoti alokatori un termoregulatori.

Ēkas ārsienas veido māla ķieģeļu mūris, un fasāde siltināta ar 100mm biezuma minerālvati PAROC FAS 3. Cokols siltināts ar ekstrudētuputupolistirolu 50mm EPS 120. Bēniņu pārseguma dzelzsbetona paneļi siltināti ar akmens vati Paroc Ros30, 2x100mm, ierīkota tvaika izolācijas kārta un stiegrota izlīdzinošā betona kārta. Pagraba/grīdas siltināšanai izmantots Paroc CGL 20cy 100mm (λ≤0.037).

Ēkai ir divslīpju savietotais jumts ar centrālo lietus ūdens savācēju. Jumta konstrukcija veidota no dzelzsbetona pārseguma paneļiem. Jumta renovācijai izmantots elastīgais hidroizolācijas segums uz poliuretāna bāzes.

Veikta ēkas ārdurvju nomaiņa – kāpņu telpām izvēlētas siltinātas metāla ārdurvis uz pagraba telpām un vējtverim paredzētās durvis no koka, bet siltummezgla durvis no metāla.

Veikta logu nomaiņa un lodžiju aizstiklošana ar uz sliedēm bīdāmām stikla paketēm.Logiem izvēlēti PVC pakešlogi (divstiklu pakete ar selektīvo stiklu, U≤1.3), stikli atdalīti ar TERMIX (plastikāta) rāmīti. Logu hidroizolācijai izmantotas montāžas putas, tvaika izolācijai tvaika izolācijas un pretvēja montāžas lentas, logu ailas siltinātas ar PAROC FAB 3 30mm.

Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Renovācijas laikā veikta siltummezglu (2 gab.) rekonstrukcija, nomainot uz pieslēgumu pēc neatkarīgās shēmas. Ēkas apkures sistēma sadalīta pa fasādēm, katrai ēkas fasādei paredzēts savs siltummainis. Nomainīti apkures guļvadi, veikta cauruļvadu siltināšana. Apkures stāvadunoslēgarmatūru un iztukšošanas ventiļu nomaiņa, uzstādot uz stāvvadiem balansējošos ventiļus. Sadales sistēma aprīkota ar plūsmas balansēšanas vārstiem. Nomainīti sildķermeņi dzīvokļos un kāpņu telpās un uzstādīti termoregulatori.

Siltuma regulēšana ēkā tiek veikta atkarībā no ārgaisa temperatūras, tā tiek pazemināta naktīs un brīvdienās, kā arī temperatūru var regulēt individuāli ar termoregulatoriem. Ēkā pieslēgts Lattelecom Telemetrijas pakalpojums attālinātai siltuma vadībai. Telemetrijas pakalpojums ļauj automātiski nolasīt ūdens un siltumenerģijas patēriņu ēkā,analizēt iekārtu darbības informāciju. Apkures sistēmu iespējams vadīt un ieregulēt attālināti.

Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltummezglā. Ir nomanīti un izolēti ūdensapgādes guļvadi pagrabā, nosiltinātas caurules bēniņos. Karstā ūdensapgādes sistēmai uzstādīti balansējošie vārsti.

Veikts ventilācijas kanālu remonts, ventilācijas vadu tīrīšana, velkmes pārbaude. Ārsienā uzstādīti 198gab. gaisa pieplūdes vārsti. Virs ventilācijas kanāliem uzstādīti jumta turbīnas deflektori, kas paredzēti gaisa nosūkšanai dabiskā veidā, kas vēja ietekmē rada vilkmes efektu.

Veikta iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais elektrotīkls, pagraba elektroinstalācijas pārbūve, gaismekļu, nozarkārbu, slēdžu nomaiņa pārvietojot par siltinājuma tiesu. Sakārtota elektroinstalācija un sakaru kabeļikāpņu telpās, izveidota zibensaizsardzības sistēma.

Domājot par risinājumiem atkritumu samazināšanā, kāpņu telpās izvietotas ZAAO kastes papīra makulatūrai. Pie ēkas atrodas atkritumu šķirošanas konteineri.

Saskaņā ar siltumenerģijas datu patēriņu gada laikā, piemēram, ja 2010. gadā tas sasniedza 903,80 MWh gadā, 2011. gadā 783,91 MWh gadā, tad pēc renovācijas 2014. gadā tas jau bija 593,76 MWh, 2015. gadā 554,98 MWh, 2016. gadā – 598,29 MWh.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.