• Nominācija

  • Gads

  • Pilsēta

  • Tikai laureāti

  • Projekta autors

  • Būvuzņēmējs

  • Pasūtītājs / Uzņēmējs

Objekti

Objekta nosaukums Adrese Novads/pilsēta

Projekta pasūtītājs:
SIA JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE
Projekta autors:
Ronalds Stālmanis
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Amaxs
Būvdarbu vadītājs:
Oļģerts Kārkliņš
Būvuzraugs:
Mihails Murāns

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu māja Lāčplēša ielā 21 Jelgavā ekspluatācijā nodota 1979. gadā, renovēta 2019. gadā. Kopējā platība – 1720,70 m2. Tas ir tipveida projekts, 103. sērija, 22 dzīvokļi. Ēkai ir četri stāvi un pagrabs. Ārsienas būvētas no gāzbetona paneļiem un māla ķieģeļiem. Mājai ir plakanais jumts ar bitumena klājumu. Pirms atjaunošanas netika lietoti alokatori un termoregulatori.

Ārsienām izmantoti gāzbetona paneļi un māla ķieģeļi, kas siltināti ar minerālvati, b = 150 mm, λ ≤ 0,038 W/mK. Bēniņu pārseguma dzelzsbetona paneļiem izvēlēta beramā vate, b = 300 mm, λ ≤ 0,041 W/mK. Pagraba grīdas pārseguma dzelzsbetona paneļiem lietots putupolistirols, b = 80 mm, λ ≤ 0,040 W/mK. Jumta segumam izraudzīts ruļļveida bitumena hidroizolācijas materiāls. Ēkā uzstādīts tērauda ārdurvju bloks ar Uw ≤ 1,8 W/m2K, mainīti logi, tagad mājai ir PVC logi ar Uw ≤ 1,3 W/m2K. Montāžas darbos izmantoti hermētiķi, difūzā membrāna un speciālie stiprinājuma elementi.

Ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no āra gaisa temperatūras un individuāli ar termoregulatoriem. Siltumenerģijas uzskaite tiek veikta vienoti siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai un individuāli ar alokatoriem. Ēkā ir centralizētā karstā ūdens sagatavošana siltuma mezglā, karstā ūdens temperatūra tiek regulēta siltuma mezglā. Tiek veikta vienotā uzskaite kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai.

Ir vēdināšana ar dabisko pieplūdi un dabisko nosūci. Izveidota energoefektīvās teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana – taimeri, kustības un klātbūtnes sensori.

Saskaņā ar ēkas pagaidu energosertifikātu namam piešķirta B klase, kopējais enerģijas patēriņš ir 97,60 kWh/m² gadā.

Ēkas atjaunošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

Projekta pasūtītājs:
SIA JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE
Projekta autors:
Ronalds Stālmanis
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA AJ Celtnieks
Būvdarbu vadītājs:
Ēriks Červinskis
Būvuzraugs:
Jānis Graudulis

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu māja Lāčplēša ielā 17 Jelgavā ekspluatācijā nodota 1971. gadā, renovēta 2019. gadā. Kopējā platība – 1741,90 m2. Tas ir tipveida projekts, 316. sērija, 27 dzīvokļu īpašumi. Namam ir trīs stāvi un pagrabs. Ārsienas būvētas no baltajiem silikātķieģeļiem, ēkai ir divslīpju jumts. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori.Silikātķieģeļu ārsienas siltinātas ar minerālvati, b = 200 mm, λ ≤ 0,037 W/mK. Bēniņu pārseguma dzelzsbetona paneļiem izmantota minerālvate, b=300 mm, λ ≤ 0,037W/mK. Pagraba grīdas pārseguma dzelzsbetona paneļiem lietota minerālvate, b = 150 mm, λ ≤ 0,037 W/mK. Jumtu sedz bezazbesta šīferis. Nomainītas ārdurvis, ierīkojot koka un tērauda durvju konstrukcijas ar Uw ≤ 1,6 W/m2K. Mainīti logi, izvēlēti PVC logi ar gaisa pieplūdes vārstiem un U ≤ 1,1 W/m2K. Montāžas darbos izmantota hermetizācijas lente, difūzā membrāna, speciālie stiprinājuma elementi un minerālvate.Mājai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana notiek atkarībā no āra gaisa temperatūras un individuāli ar termoregulatoriem. Siltumenerģijas uzskaite tiek veikta vienoti siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai un individuāli ar alokatoriem. Ēkā ir centralizētā karstā ūdens sagatavošana siltuma mezglā, karstā ūdens temperatūra tiek regulēta siltuma mezglā. Tiek veikta vienotā uzskaite apkurei un karstā ūdens sagatavošanai.Ir vēdināšana ar dabisko pieplūdi un dabisko nosūci. Veikta iekšējo elektrotīklu renovācija – atjaunots iekšējais elektrotīkls, izveidota energoefektīvās teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana – taimeri, kustības un klātbūtnes sensori –, ierīkoti dūmu detektori.Saskaņā ar ēkas pagaidu energosertifikātu ēkai piešķirta E klase, kopējais enerģijas patēriņš ir 156,76 kWh/m² gadā.Ēkas atjaunošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.