• Nominācija

  • Gads

  • Pilsēta

  • Tikai laureāti

  • Projekta autors

  • Būvuzņēmējs

  • Pasūtītājs / Uzņēmējs

Objekti

Objekta nosaukums Adrese Novads/pilsēta

Projekta pasūtītājs:
Liepājas pilsētas pašvaldības policija
Projekta autors:
SIA "A Projekts"
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA „Kurzemes krāsas”

Projekta apraksts:

II vieta nominācijā „Energoefektīvākā sabiedriskā ēka Latvijā” 2011

Liepājas pašvaldības policijas ēka ir būvēta 1974.gadā un renovācijas darbi noslēdzās 2011.gada pavasarī. Šīs divstāvu silikāta ķieģeļu mūra ēkas kopējā platība ir 991.9 m2. Lai uzlabotu ēkas energoefektivitāti, tika nosiltinātas ēkas ārējā s norobežojošās konstrukcijas. Uz ēkas jumta ir uzstādīti seši saules kolektori, kas nodrošina karstā ūdens apgādi un piesaisti apkures sistēmai, kā arī jau iepriekš ēkas pagrabstāva mikroklimata nodrošināšanai tika uzstādīta ventilācijas iekārta ar rekuperācijas funkciju. Vidējais koriģētais siltumenerģijas patēriņš ēkā 2011./2012.gada apkures sezonā bija 47,24 kWh/m2. Projekta īstenošanas kopējās izmaksas bija 50 579 lati un piesaistītais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansējuma apjoms bija 40 292 lati. Ņemot vērā pašvaldības policijas darba specifiku, ēkas darba laiks ir 24 stundas diennaktī.

Projekta pasūtītājs:
DzĪB "Strazds 12"
Projekta autors:
SIA "A Projekts"
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA "MK Būvniecība"
Būvdarbu vadītājs:
Edgars Šilders
Būvuzraugs:
Juris Jākabsons

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Strazdu ielā 12, Liepājā, ekspluatācijā nodota 1965. gadā. Ēka ir piecstāvu, trīssekciju silikāta ķieģeļu māja ar pagrabu un bēniņiem (analoga 316. sērijai), tās kopējā platība ir 2797,7 m2.Renovācijas laikā silikātķieģeļu ārsienas siltinātas ar 120 mm akmens vati, bēniņu pārseguma dobie dzelzsbetona paneļi siltināti ar beramo akmens vati 300 mm biezumā, savukārt pagraba pārseguma dobie dzelzsbetona paneļi siltināti ar 100 mm akmens vates lamelēm. Kā jumta segums izmantots cinkots skārds. Ēkā veikta gan logu, gan durvju nomaiņa. Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti, siltuma regulēšanu veicot atkarībā no gaisa temperatūras ārā, to pazeminot naktīs, kā arī ar termoregulatoriem. Ēkā katram dzīvoklim uzstādīts alokators. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā. Ēkā nodrošināta dabiskās pieplūdes un dabiskās nosūces ventilācija.