• Nominācija

  • Gads

  • Pilsēta

  • Tikai laureāti

  • Projekta autors

  • Būvuzņēmējs

  • Pasūtītājs / Uzņēmējs

Objekti

Objekta nosaukums Adrese Novads/pilsēta

Projekta pasūtītājs:
Ādažu novada pašvaldība
Projekta autors:
SIA ArchiCom
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA NEWCOM Construction
Būvdarbu vadītājs:
Anatolijs Grečuha
Būvuzraugs:
SIA Prokrial, Kristaps Priede

Projekta apraksts:

nominācijā “Energoefektīvākā publiskā ēka” – 1.vieta.

Carnikavas pamatskolas ēka Nākotnes ielā 1, Carnikavā, sastāv no 4 korpusiem, divi no tiem ir esošās būves, kas tika restaurētas, bet divi korpusi celti no jauna. Pārbūve veikta visos trīs skolas stāvos. Pirms atjaunošanas ēkā tika izmantoti termoleguratori.

Ēkas pamatus veido dzelzsbetona bloki (lentveida) un dzelzsbetons (stabveida). Vertikālā konstrukcija ir monolīta dzelzsbetona karkasa konstrukcija, ķieģeļu mūris. Jumta konstrukciju veido koka konstrukcijas, dzelzsbetona paneļu klājs virs bezspāru jumta konstrukcijām. Ēkas ārsienas veido dzelzsbetona karkasa konstrukcija un silikātķieģeļi. Siltināšana veikta karkasā ar PIR 200 mm vai XPS 150 mm vai Styrofoam 100 mm.  

Ēkai ir lokālā siltumapgāde ar apkures katlu. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, tiek veikts temperatūras pazeminājums naktī un brīvdienās, kā arī siltumu regulē individuāli ar termoregulatoriem. Siltumenerģijai ir vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Karstā ūdens sagatavošana notiek lokāli – ar elektriskiem sildītājiem un siltumsūkni. Karstā ūdens temperatūras regulēšana ēkā notiek piemērojoties apstākļiem un atkarībā no ēkas lietošanas veida. Tiek veikta atsevišķa siltumenerģijas uzskaite karstā ūdens sagatavošanai un tikai karstā ūdens apjomam. 

Attiecībā uz ventilāciju ēkai ir mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa. 

Ēkā veikta iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais  elektrotīkls. Izveidota energoefektīvas teritorijas  un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana, Sakārtota zibensaizsardzības sistēma un pārsprieguma aizsardzības sistēma.  

Saskaņā ar ēkai piešķirto energosertifikātu tā atbilst A klasei ar enerģijas patēriņa novērtējumu 75 kWh/m² gadā.