• Nominācija

  • Gads

  • Pilsēta

  • Tikai laureāti

  • Projekta autors

  • Būvuzņēmējs

  • Pasūtītājs / Uzņēmējs

Objekti

Objekta nosaukums Adrese Novads/pilsēta

Projekta pasūtītājs:
Īpašnieku biedrība "Namiķa 15"
Projekta autors:
SIA "Energy audit"
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA IGA-4
Būvdarbu vadītājs:
Ivars Dimza
Būvuzraugs:
SIA "MK Būvniecība", Juris Jākobsons

Projekta apraksts:

II vieta nominācijā „Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Latvijā” 2019

Daudzdzīvokļu ēka M. Namiķa ielā 15, Grobiņā ekspluatācijā nodota 1967. gadā, bet atjaunošana veikta 2017. gadā. Tās platība ir 11670 m2, tā ir 3 stāvu ēka ar pagrabu un bēniņiem, silikātķieģeļa mūris 510mm biezumā. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas laikā veikta ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 170 mm biezumā (λ≤0,036). Bēniņu pārsegums, kas veidots no dzelzsbetona, siltināts ar beramo akmens vati 350 mm biezumā (λ≤0,041). Pagraba/ grīdas pārsegums siltināts ar cieto akmens vati 170 mm biezumā (λ≤0,037). Jumta segumu veido profilētais jumta skārds. Veikta durvju nomaiņa (U=1,6 W/m2k). Ir veikta logu nomaiņa (Uw=1,1W). Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, veikts temperatūras pazeminājums naktī, kā arī regulēt var individuāli ar termoregulatoriem. Siltumenerģijas uzskaite tiek veikta vienoti siltuma mezglā, kā arī ir vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai un individuāli ar siltuma skaitītājiem. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltuma mezglā un arī karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Tiek veikta atsevišķa uzskaite karstā ūdens sagatavošanai. Attiecībā uz ventilāciju ēkai ir dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas apkurei tiek izmantots 46.72 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 36.42 kWh/m2 gadā.