• Nominācija

  • Gads

  • Pilsēta

  • Tikai laureāti

  • Projekta autors

  • Būvuzņēmējs

  • Pasūtītājs / Uzņēmējs

Objekti

Objekta nosaukums Adrese Novads/pilsēta

Projekta pasūtītājs:
Biedrība Domes bulvāris 1
Projekta autors:
Iveta Zalmane
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA PRO DEV
Būvdarbu vadītājs:
Andrejs Kalniņš
Būvuzraugs:
Pēteris Gudrinieks

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Domes bulvārī 1, Valkā, pirmreizējā ekspluatācijā nodota 1978. gadā, bet atjaunošana veikta 2021. gadā. Tā ir caurumoto māla ķieģeļu mūra 4 stāvu 103. sērijas ēka ar kopējo platību 2383,8 m². Ēkai iepriekš nav veikti atjaunošanas darbi. Iepriekš arī netika izmantoti alokatori un termoregulatori.Pēc atjaunošanas izmantoti vairāki ilgtspējīgi risinājumi. Ūdens nekontrolētu lietošanu novērš ar attālināti nolasāmiem skaitītājiem, tādējādi samazinot ūdens zudumus un nekontrolētu lietošanu. Radiatori aprīkoti ar termostata galvām. Lai nodrošinātu gaisa apmaiņu, logos montēti svaiga gaisa pieplūdes vārsti – Ventsys. Veikta ventilācijas vadu tīrīšana, apsekošana, vilkmes pārbaude. Gaisa nosūce tiek veicināta ar deflektoriem, kas uzstādīti uz ventilācijas kanāliem. Uzstādīti ūdens viedie skaitītāji un alokatori apkures patēriņa kontrolei. Līdz ar apkures un ūdens viedo skaitītāju uzstādīšanu patēriņa kontrolei, dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja sekot līdzi saviem individuālajiem izdevumiem. Vienlaikus ar ēkas kompleksu atjaunošanu samazinās ēkas remonta darbu nākotnes izdevumi. Ēkas atjaunošanas rezultātā ievērojami samazinās energoresursu patēriņš ēkas uzturēšanai. Ēkas koplietošanas telpu apgaismojumam uzstādīti krēslas sensori, kas samazina elektroenerģijas patēriņu diennakts tumšajā laikā.Renovācijas laikā ēkas ķieģeļu ārsienas siltinātas ar 150 mm biezuma akmens vati Paroc Linio 15 (λ<=0,037 W/(mK). Pilastri siltināti ar 50 mm akmens vati Paroc Linio 15 (ƛ≤0,037 W/mk). Veikta starplogu vairogu siltināšana ar 150 mm akmens vati (λ<=0,037 W/(mK)). Bēniņu dzelzsbetona pārsegums siltināts 300 mm biezumā ar beramo vati Paroc BLT 3 (λ<=0,042 W/(mK)). Pagraba/grīdas dzelzsbetona pārsegums siltināts ar akmens vates lamelām (ƛ≤0,038 W/mk) 100 mm biezumā. Jumtam, ko veido savietotais dzelzsbetons, izmantotas 2 kārtas bituma ruļļu materiāla – apakšklāja (BIPOL Standart EPP). Nenomainīto koka logu maiņa veikta pret PVC stikla pakešu logiem (U<=1.1 (W/m2K)). Veikta ratiņu novietnes logu (koka vairogs) maiņa pret PVC stikla pakešu logiem (U<=1.1(W/m2K)). Nomainītas arī ēkas ārdurvis. Montāžai izmantota GreenteQ gan ārējā, gan iekšējā izolācijas lenta. Logaiļu siltināšanai izmantota akmens vate Paroc Linio 15 (λ<=0,036W/(mK)) ar minimālo biezumu 30 mm.Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, tiek veikts temperatūras pazeminājums naktī un siltumu regulē individuāli ar termoregulatoriem. Siltumenerģijai ir vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai un individuāli ar alokatoriem. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltummezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Tiek veikta vienotā uzskaite kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Ūdenim ir atsevišķi viedie skaitītāji, bet apkurei uz katra radiatora ir alokators.Attiecībā uz ventilāciju ēkā tiek izmantota vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Dzīvokļu logos iebūvēti svaiga gaisa pieplūdes vārsti Ventsys.Veikta arī iekšējo elektrotīklu renovācija: kāpņutelpās un pie ieejām ierīkots LED apgaismojums ar sensoriem, pagrabā atjaunotas elektroinstolācijas. Uzstādīti kustības sensori un/vai krēslas sensori.Pēc renovācijas 2021. gada  kopējais siltumenerģijas patēriņš bija 185,8 MWh (salīdzinājumam 2019. gadā, pirms renovācijas 367,13 MWh).