Publiskā ēka Raunas ielā 7 Cēsīs ekspluatācijā nodota 1911. gadā, renovēta 2018. gadā. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēka būvēta vairākās kārtās un sastāv no dažādos laikmetos tapušiem būvapjomiem. Visvecākā ēkas daļa nodota ekspluatācijā 1911. gadā. Pamati un pagraba sienas mūrētas no laukakmeņiem un māla pilnķieģeļiem. Pagraba pārsegums ir no dobtiem dzelzsbetona paneļiem. Ārsienas mūrētas no māla pilnķieģeļiem un māla caurumotajiem ķieģeļiem. Viena būvapjoma ārsienas daļa ir koka karkass ar siltumizolācijas pildījumu. Pirmā stāva grīdas ir uz grunts ar koka dēļu un slīpēta betona segumu. Vecākajiem korpusiem pirmā stāva pārsegums veidots pa koka sijām ar izdedžu siltumizolāciju un dēļu segumu. Jaunākajiem korpusiem pirmā stāva pārsegumā izmantoti dobtie dzelzsbetona paneļi. Otrā stāva pārsegums vecākajiem korpusiem veidots pa koka sijām ar izdedžu siltumizolāciju. Jaunākajiem būvapjomiem otrā stāva pārsegums ir no dobtajiem dzelzsbetona paneļiem ar izdedžu siltumizolāciju. Virs izdedžu siltumizolācijas papildus iestrādāta beramā minerālvate. Virs zāles izveidota jumta kopņu konstrukcija ar minerālvates siltumizolāciju. Pārējā jumta konstrukcija – koka spāres ar profilētā skārda iesegumu.Renovācijas laikā ārsienas siltinātas ar 200 mm biezu minerālvati. Bēniņu pārsegumam izvēlēta 150 mm bieza minerālvate. Pagraba/ grīdas pārseguma siltināšanai izmantots 150 mm biezs ekstrudētais polistirols ar rievsavienojumiem malās. Jumta konstrukcijai veikta koka spāru pastiprināšana un atstāts esošais Rukkki montery segums. Mainītas durvis un logi. Montāžai izmantotas tvaika izolācijas membrānas ar mainīgo difūzijas pretestību un siltumizolācijas materiāli no Baumit.Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana notiek atkarībā no āra gaisa temperatūras, temperatūra tiek pazemināta naktī un brīvdienās. Siltumenerģijas uzskaite tiek veikta vienoti siltuma mezglā tikai apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Karstais ūdens tiek sagatavots lokāli, karstā ūdens temperatūra tiek regulēta siltuma mezglā.Tiek izmantota vēdināšana un mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa. Veikta iekšējo elektrotīklu renovācija – atjaunots ēkas iekšējais elektrotīkls, izveidota energoefektīvās teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana – taimeri, kustības un klātbūtnes sensori – ,izveidota zibensaizsardzības un pārsprieguma aizsardzības sistēma, ierīkoti dūmu detektori.Saskaņā ar pagaidu energosertifikātu ēkai piešķirta A klase, kopējais enerģijas patēriņš ir 52,59 kWh/m² gadā.