Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Strazdu ielā 12, Liepājā, ekspluatācijā nodota 1965. gadā. Ēka ir piecstāvu, trīssekciju silikāta ķieģeļu māja ar pagrabu un bēniņiem (analoga 316. sērijai), tās kopējā platība ir 2797,7 m2.Renovācijas laikā silikātķieģeļu ārsienas siltinātas ar 120 mm akmens vati, bēniņu pārseguma dobie dzelzsbetona paneļi siltināti ar beramo akmens vati 300 mm biezumā, savukārt pagraba pārseguma dobie dzelzsbetona paneļi siltināti ar 100 mm akmens vates lamelēm. Kā jumta segums izmantots cinkots skārds. Ēkā veikta gan logu, gan durvju nomaiņa. Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti, siltuma regulēšanu veicot atkarībā no gaisa temperatūras ārā, to pazeminot naktīs, kā arī ar termoregulatoriem. Ēkā katram dzīvoklim uzstādīts alokators. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā. Ēkā nodrošināta dabiskās pieplūdes un dabiskās nosūces ventilācija.