• Nominācija

  • Gads

  • Pilsēta

  • Tikai laureāti

  • Projekta autors

  • Būvuzņēmējs

  • Pasūtītājs / Uzņēmējs

Objekti

Objekta nosaukums Adrese Novads/pilsēta

Projekta pasūtītājs:
Dzīvokļu īpašnieku biedrība Darba 23
Projekta autors:
Atis Bērziņš, Jānis Dambis
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA ADAX, SIA PRETPILS
Būvdarbu vadītājs:
Atis Bērziņš, Māris Rorbahs
Būvuzraugs:
Uldis Stāmers

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Darba ielā 23, Talsos, pirmreizējā ekspluatācijā nodota 1984. gadā, bet atjaunošana veikta 2020. gadā. Tā ir ķieģeļu mūra 6 stāvu ēka ar kopējo platību 2068 m². Ēkai iepriekš nav veikti atjaunošanas darbi. Iepriekš arī netika izmantoti alokatori un termoregulatori.Ēkas pamati veidoti no dzelzsbetona blokiem 380 mm biezumā un 20mm biezas apmetuma kārtas. Pārsegumu veido dobie paneļi uz ķieģeļu mūra sienām. Ēkas nesošās gala ārsienas veidotas no 500 mm bieza sarkano māla dobķieģeļu mūra, ārsienas fasādes daļa no 300mm bieziem gāzbetona paneļiem, iekšējās nesošās sienas, fasādes daļa starp paneļiem un sienas ap kāpnēm no 380 mm bieza sarkano māla dobķieģeļu mūra.Pirms renovācijas ķieģeļu mūris no iekšpuses ir apmests un no ārpuses izšuvots. Ēkas gala sienas siltinātas ar 50 mm biezu putupolistirolu un kurš nosegts ar tērauda plāksnēm (U =0,45(W/m2K)). Šie darbi uzlaboja sienas siltumtehniskās īpašības, bet izvēlētais materiāls un risinājums bija nepietiekams. Ēkai bija koka dubultlogi un lodžiju durvis ar U=2,1(W/m2K) un metāla ārdurvis ar U=1.6(W/m2K). Ēkas rietumu pusē bija savietots jumts ar iekšējo izteci lietus ūdenim, jumta paneļi nebija siltināti, telpa zem paneļiem izmantota inženierkomunikācijām un grīda siltināta. Ēkas austrumu pusē izbūvēts 6. stāvs mākslinieku darbnīcai, kam izveidots savietotais jumts ar siltinātiem paneļiem un ruberoīda līmējamo segumu, bet ar iekšējo lietus ūdens noteci. Apkures sistēma viencauruļu ar manuāliem balansēšanas vārstiem stāvvadiem nenodrošināja komforta temperatūru dzīvokļos. Siltā ūdens sagatavošana notika ēkas siltummezglā ar plākšņu siltummaini un pieslēgtu cirkulācijau ar dvieļu žāvētājiem vannas istabās. Siltummezgls ir ar neatkarīgo apkures pieslēgumu un siltumenerģija tiek piegādāta centralizēta no katlu mājas.Pēc atjaunošanas izmantoti vairāki ilgtspējīgi risinājumi. Projekta ietvaros tika pārbūvēti ūdens apgādes iekšējie tīkli, nomainot aukstā un karstā ūdens cauruļvadus, izbūvējot uzskaites mezglus ēkas pagrabstāvā un novēršot uzskaites problēmas un cauruļvadu avārijas. Izvērtējot iepriekšējos projektos sasniegtos rezultātus ar dažādiem materiāliem, renovācijā izmantoti materiāli, kuri uzrādīja labāko tehnisko sniegumu. Tagad katram iedzīvotājam tiek dota iespēja regulēt telpas temperatūru atbilstoši savām vēlmēm. Izbūvēta jauna karstā ūdens sagatavošanas sistēma viena plākšņu ātrsildītāja vietā uzstādot tilpuma ātrsildītājus, vienu katrā kāpņu telpā ar ūdens patēriņa uzskaiti katram dzīvoklim pagrabstāvā. Dvieļu žāvētāji pieslēgti apkures sistēmai, bet tos neatslēdz vasaras periodā.Katrā dzīvoklī ir iespēja regulēt temperatūru katrā istabā un vannas istabā, patērēto siltumenerģiju uzskaita individuālais siltumenerģijas skaitītājs mājas pagrabstāvā. Izmantojot to, ka visi sildelementi ir aprīkoti ar regulējošo armatūru un lokālās apkures katls darbojas visu gadu centralizēti, netiek pārtraukta siltumapgāde apkurei, tas nozīmē, ka iedzīvotājiem tiek dota iespēja uzturēt pozitīvu komforta temperatūru (dzesēšana nav paredzēta) visu gadu. Apskatītajā laika periodā, skaitītāji parāda, ka siltumenerģija tiek lietota arī ārpus klasiskās apkures sezonas. Veicot iedzīvotāju apmācību lietot uzstādītās iekārtas, un apsekojot dzīvokļus, lai pārliecinātos par apmācību efektivitāti konstatēts, ka dzīvokļos gaisa temperatūra vidēji tika uzturēta 23 grādi. Pie vidējiem rādītājiem maksa par apkuri, karstā ūdens uzsildīšanu (siltumenerģija no lokālās katlu mājas) un kredīta maksājumu, pēc renovācijas ir mazāka nekā pirms renovācijas par apkuri un karstā ūdens uzsildīšanu.Renovācijas laikā ēkas ārsienas siltinātas ar putupolistirolu Tenapors NEO EPS70 150 mm. Bēniņu dzelzsbetona un keramzīta pārsegums siltināts ar minerālvati 250 mm biezumā. Jumta segumam izmantoti sendvičpaneļi un paneļu iesegums. Veikta logu un durvju nomaiņa.Projekta laikā ēkā tika izveidota lokālā apkure un uzstādīts gāzes apkures katls. Līdz ar būtisku cenu kāpumu gāzei, mājas apsaimniekotājs SIA ADAX 2 piedāvāja mājas iedzīvotajiem un iedzīvotāji piekrita pie ēkas novietot mobilo katlu māju, un siltumenerģiju ēkā šobrīd nodrošina mobilā katlu māja, kur par kurināmo izmanto kokskaidu granulas. Siltuma regulēšana ēkā notiek individuāli ar termoregulatoriem. Siltuma mezglā ar plūsmas siltuma skaitītāju tiek uzskaitīta kopējā piegādātā siltumenerģija un atsevišķi, ar plūsmas siltuma skaitītāju, uzskaitīta siltumenerģija karstā ūdens sagatavošanai. Izbūvēta horizontālā divcauruļu sistēma ar regulatoru katram radiatoram un siltumenerģijas skaitītāju katram dzīvoklim.Karstā ūdens sagatavošana tiek veikta pagrabstāvā ar tilpuma ātrsildītāju un sadalīta uz dzīvokļiem izbūvētā karstā ūdens uzskaites skapja. No uzskaites skapja uz katru dzīvokli montēts savs cauruļvads. Siltummezglā atrodas plūsmas siltumenerģijas skaitītājs karstā ūdens sagatavošanai patērētās siltumenerģijas uzskaitei un pie tilpuma ātrsildītāja ūdens uzskaites skaitītāji karstā ūdens apjoma uzskaitei.Ēka ir ventilācija ar dabisko pieplūdi un dabisko nosūci. Projekta ietveros tika iztīrītas esošās nosūces šahtas un izbūvēti pieplūdes vārsti sienās un logos.Ārpus projekta par apsaimniekošanas līdzekļiem veikta iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais elektrotīkls. Koplietošanas telpās apgaismojumam uzstādītas energoefektīvās LED iekārtas.Pēc renovācijas laikā no 2021. gada jūnija līdz 2022.gada maijam kopā siltumenerģijas patēriņš bija 120,896 MWh jeb 69 kWh/m2.