• Nominācija

  • Gads

  • Pilsēta

  • Tikai laureāti

  • Projekta autors

  • Būvuzņēmējs

  • Pasūtītājs / Uzņēmējs

Objekti

Objekta nosaukums Adrese Novads/pilsēta

Projekta pasūtītājs:
dzīvokļu īpašnieku biedrība Ezera iela 3
Projekta autors:
Atis Bērziņš, Jānis Dambis
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA ADAX
Būvdarbu vadītājs:
Atis Bērziņš, Zigmunds Leinbergs-Lembergs
Būvuzraugs:
Uldis Stāmers

Projekta apraksts:

II vieta nominācijā „Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Latvijā” 2021

Daudzdzīvokļu māja Ezera ielā 3 Talsos ekspluatācijā nodota 1972. gadā, renovēta 2018. gadā. Ēkas kopējā platība ir 713,7 m², tai ir divi virszemes stāvi, ēkā ir astoņi dzīvokļi. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori.

Projekta pasūtītājs:
dzīvokļu īpašnieku biedrība Ezera iela 3
Projekta autors:
Atis Bērziņš, Jānis Dambis
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA ADAX
Būvdarbu vadītājs:
Atis Bērziņš un Zigmunds Leinbergs-Lembergs
Būvuzraugs:
Uldis Stāmers

Projekta apraksts:

II vieta nominācijā “Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka” 2021

Daudzdzīvokļu ēka Ezera ielā 3 Talsos ekspluatācijā nodota 1972. gadā un atjaunota 2018. gadā. Kopējā platība – 713,7 m², ir divi virszemes stāvi un astoņi dzīvokļi. Atjaunošanas laikā siltinātas esošās dobto māla ķieģeļu sienas 510 mm biezumā – U=0,95 W/m2 K ar siltumizolācijas materiālu ar λ=0,032W/mK 150 mm biezumā, iegūstot sienu ar U=0,12 W/m2K, novērsti termiskie tilti 80 m garumā ar ψ=0,1 W/mK, veikts balkonu remonts un siltināšana, novēršot termiskos tiltus 30 m garumā ar ψ=0,1 W/mK. Fasādes apdare ar dekoratīvo apmetumu uz sieta. Mainīti koka dubultlogi un balkona durvis ar U=2,1 W/m2K uz PVC logiem ar U=1,1 W/m2K, iestrādājot novērsti termiskie tilti 322 m garumā ar ψ=0,05 W/mK, samazinot gaisa apmaiņas intensitāti no 0,66 uz 0,5 l/h. Mainītas esošās ārdurvis ar U=1,8 W/m2K uz jaunām ar U=1,4 W/m2K.Pagraba griesti siltināti ar siltumizolācijas materiālu ar λ=0,032 W/mK 100 mm biezumā, samazinot U=0,6 W/m2K uz U=0,11 W/m2K, un pagraba siena U=1,0 W/m2K ar   siltumizolācijas materiālu ar λ=0,032 W/mK 100 mm biezumā, iegūstot sienu ar U=0,12 W/m2K. Atrakti pamati pa perimetru 1,2 m dziļumā un siltināta cokola virszemes daļa un 1,2 m zem zemes ar siltumizolācijas materiālu ar λ=0,034 W/mK 100 mm biezumā, samazinot siltuma zudumus caur pagrabu un grīdu uz grunts U=0,4 W/m2K uz U=0,15 W/m2K un novēršot termiskos tiltus 50 m garumā ar ψ=0,1 W/mK. Esošā savietotā jumta, U=0,85 W/m2K, vietā izbūvēts divslīpju  jumts ar aukstiem bēniņiem un metāla segumu, papildus siltinot izveidotos bēniņus ar siltumizolācijas materiālu ar λ=0,04 W/mK 200 mm biezumā, samazinot U=0,85 W/m2K uz U=0,08 W/m2K un bēniņos esošo sienu ar siltumizolācijas materiālu ar λ=0,032 W/mK. Ēkā ir lokālā siltumapgāde ar kokskaidu granulu katlu. Siltuma regulēšana tiek veikta individuāli ar termoregulatoriem. Siltummezglā tiek uzskaitīta piegādātā siltumenerģija apkures nodrošināšanai un atsevišķi siltumenerģija karstā ūdens sagatavošanai. Izbūvēta horizontālā divcauruļu sistēma ar regulatoru katram radiatoram un siltumenerģijas skaitītāju katram dzīvoklim. Karstā ūdens sagatavošana tiek veikta pagrabstāvā ar tilpuma ātrsildītāju un sadalīta uz dzīvokļiem no izbūvētā karstā ūdens uzskaites skapja. No uzskaites skapja uz katru dzīvokli montēts cauruļvads. Karstā ūdens temperatūru regulē, pie tilpuma ātrsildītāja ar temostatisko vārstu noslēdzot siltumnesēja padevi ātrsildītājam, ja sasniegta iestatītā temperatūra. Ventilācijai tiek izmantota dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Projektā iztīrītas esošās nosūces šahtas un izbūvēti pieplūdes vārsti sienās un logos. Veikta iekšējo elektrotīklu renovācija – atjaunots ēkas iekšējais elektrotīkls. Koplietošanas telpās apgaismojumam uzstādītas energoefektīvās LED iekārtas. Energoefektivitātes novērtējums apkurei atbilstoši izmērītajiem datiem ir 58,54 kWh/m2 gadā