• Nominācija

  • Gads

  • Pilsēta

  • Tikai laureāti

  • Projekta autors

  • Būvuzņēmējs

  • Pasūtītājs / Uzņēmējs

Objekti

Objekta nosaukums Adrese Novads/pilsēta

Projekta pasūtītājs:
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
Projekta autors:
SIA JaunRīga ECO, Normunds Pavārs
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA "PRIME SERVICE"
Būvdarbu vadītājs:
Jānis Škaraveckis
Būvuzraugs:
SIA "RS Property"

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Viestura prospektā 83, Rīgā ekspluatācijā nodota 1956. gadā, bet atjaunošana veikta 2018. gadā. Ēkas kopējā platība 1151,40 m2. Ēkas pamati būvēti no nepārtraukta ķieģeļu klājuma. Ārsienas būvētas no izdedžu betona blokiem. Pārsegums koka, siltināts. Virszemes stāvu skaits – 2. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Ēkas ārsienas veidotas no izdedžu betona blokiem un fasādes virsmas siltināšana veikta ar akmens vati Paroc Linio 10, vai ekvaviletu b=150mm (λ≤0,036W/(mk)). Bēniņu pārsegums veidots no koka un bēniņu pārseguma siltināšana veikta ar beramo akmensvati b=300mm (λ≤0,041W/kM). Sienu siltināšana bēniņos, no iekšpuses, ar akmens vati 50 mm plāksnēm (λ≤0,036W/kM). Jumta seguma šīferis nomainīts pret profilētā skārda segumu. Profilēts skārds (Trapecveida lokšņu profils T 20). Veikta durvju nomaiņa un uzstādītas slēdzamas PVC durvis. Nomainīti kāpņu telpas logi pret PVC profilu ar 5 kamerām, 2 stiklu ar selektīvo pārklājumu Uw≤1,1 W/m2K. Montāžai izmantotas Soudal Folienband Outside logu lenta un montāžas putas, kā arī Soudal Folienband Inside logu lenta. Logu un durvju ailes siltinātas ar minerālvates ISOVER RKL 31 plāksnēm 30 mm biezumā. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde un siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras. Siltumenerģijas uzskaite tiek veikta vienoti siltuma mezglā. Karstā ūdens sagatavošana nenotiek centralizēti, tā notiek lokāli un uzskaite tiek veikta individuāli katrā dzīvoklī, uzskaitot karstā ūdens apjomu. Attiecībā uz ventilāciju ēkā ir mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa. Renovācijas laikā veikta iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais elektrotīkls. Izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori). Attiecībā uz ēkas energoefektivitāti ēkas kopējais energoefektivitātes novērtējums ir 901.84 kWh/m2 gadā, kas atbilst kopējam elektroenerģijas patēriņam, ievērojot, ka koriģētais siltumenerģijas patēriņš apkurei un karstajam ūdenim ir nulle.

Projekta pasūtītājs:
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
Projekta autors:
A/S „Komunālprojekts”
Galvenais būvuzņēmējs:
KS „RBSSKALS Būvsabiedrība”
Būvdarbu vadītājs:
Uldis Krūskops
Būvuzraugs:
IA „RS Property”

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēkas A.Dombrovska ielā 49, Rīgā ekspluatācijā nodota 1981. gadā, bet renovācijas projekts īstenots 2015. gadā. Tā ir bezkarkasa lielpaneļu ēka (būvēta pēc 602. sērijas tipveida projekta).Būves ārsienu materiāls ir dzelzsbetons/betons. Ēkai ir 9 stāvi un tās kopējā platība ir 2438.63m2.

Atjaunošanas projekta laikā ēkā ieviesti vairāki ilgtspējīgie risinājumi – izmantoti videi draudzīgi materiāli, ēkā uzstādīti siltumenerģijas un elektroenerģijas skaitītāji, katrā dzīvoklī uzstādīti individuālie ūdens patēriņa skaitītāji. Jāatzīmē, ka pirms renovācijas netika izmantoti alokatori vai termoregulatori.

Ēkas ārsienas veidotas no 290 mm biezuma trīsslāņu keramzītbetona paneļiem un 10 mm apmetuma. Tās siltinātas ar stikla vati ISOVER SKL – M 150mm biezumā. Bēniņu pārsegumu veido 100 mm monolītie dzelzbetona paneļi, 80 mm keramzītsa oļi un 40 mm cementa javas kārta. Bēniņu pārsegums siltināts ar stikla vati ISOVER KT37 225mm biezumā. Pagraba/grīdas pārsegumu veido 100 mm monolītie dzelzbetona paneļi, 35 mm javas izlīdzinošā kārta un 5 mm grīdas segums, siltināšanai izmantota akmens vate PAROC CGL 20cy 120mm biezumā.

Jumta konstrukciju veido 150 mm monolītie dzelzbetona paneļi, 100 mm keramzītsa oļi, 40 mm cementa javas kārta un 5 mm ruberoīds bituma mastikā. Jumta siltināšanai izmantota puscietā stikla vate ISOVER OL-P 90mm un cietā stika vate ISOVER OL-TOP 30mm.

Ēkai veikta ārdurvju nomaiņa – uzstādīti PVC durvju bloki (U≤1,7 W/m2K). Nomainīti logi, ierīkojot jaunus PVC logus (stikla paketēm U≤1,3 W/m2K). Logu montāžai un hidroizolācijai izmantota SoudalFolienbandOutside logu lenta un montāžas putas, tvaika izolācijai SoudalFolienbandInside logu lenta un montāžas putas, logu un durvju ailes siltinātas ar minerālvates ISOVER RKL 31 plāksnēm 30mm.

Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana notiek ēkas siltummezglā atkarībā no ārgaisa temperatūras, kā arī temperatūra tiek pazemināta naktīs un brīvdienās, un iespējams regulēt individuāli katrā dzīvoklī ar termoregulatoru palīdzību. Ēkai ir vienotā siltumenerģijas patēriņa uzskaite siltummezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti,un temperatūras regulēšana notiek siltummezglā.

Attiecībā uz ventilāciju ēkai ir dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce.

Renovācijas projekta ietvaros izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana.

Pēc renovācijas ir uzlabojušies siltumenerģijas patēriņa rādītāji. Piemēram, ja 2012. gada janvārī tas bija 62,50MWh, tad 2016. gada janvārī 47,36 MWh. Attiecīgi 2012. gada februārī 68,16MWh, tad 2016. gada februārī – 33,01 MWh, 2012. gada martā 45,23MWh, bet 2016. gada martā 31,54 MWh.

Saskaņā ar 2015. gadā ēkai izsniegto pagaidu energosertifikātutā atbilst D klasei. Enerģijas patēriņš tiek novērtēts 137,70 kWh/m2 gadā, primārais enerģijas novērtējums ir 227,13 kWh/m2 gadā, bet oglekļa dioksīda emisijas novērtējums ir 34,09 kgCO2/m2 gadā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta pasūtītājs:
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
Projekta autors:
SIA "Ēkas siltināšana"
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Ēkas siltināšana
Būvdarbu vadītājs:
Ēvalds Cirsis
Būvuzraugs:
Andris Grebežs

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu 103. sērijas dzīvojamā māja Finiera ielā 15, Rīgā, ekspluatācijā nodota 1985. gadā. Kopējā ēkas platība ir platība 1793,9 m², apkurināmā platība – 1407,3 m2. Ēkai ir 5 stāvi, pagrabs un bēniņi.
Renovācijas laikā silikātķieģeļu ārsienas un gāzbetona paneļi siltināti ar 100 mm akmens vates plāksnēm, bēniņu pārseguma dobie dzelzsbetona paneļi siltināti ar beramo akmens vati 300 mm biezumā, savukārt pagraba pārseguma dobie dzelzsbetona paneļi siltināti ar 100 mm akmens vates plāksnēm. Jumta seguma siltināšanai izmantots 240 mm siltumizolācijas un dzelzsbetona paneļi pārklāti ar poliuretāna klājumu “Hyperdesmo” 2 kārtās. Ēkā veikta gan logu, gan durvju nomaiņa uz stikla pakešu logiem un metāla durvīm, izmantojot Soudal Folienband Outside logu lentu, Soudal Folienband Inside logu lentu un akmens vati ne mazāk kā 30 mm biezumā. Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti, siltuma regulēšanu veicot atkarībā no gaisa temperatūras ārā, to pazeminot naktīs un brīvdienās. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā. Renovācijas laikā uzstādīti individuālie ūdens patēriņa skaitītāji katrā dzīvoklī. Ēkā nodrošināta dabiskās pieplūdes un dabiskās nosūces ventilācija.