Š.g. 21. novembrī un 4. decembrī aicinām uz vebināriem par siltumapgādes sistēmas risinājumiem daudzdzīvokļu ēkā

Vebināros eksperti atgādinās par siltumapgādes sistēmas atjaunošanas ieguvumiem un tehniskajiem risinājumiem, siltumenerģijas uzskaiti, kā arī par apkures iekārtām un to izvēli.

Š.g. 21.novembrī vebinārā “Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitāte. Siltumapgādes sistēma un siltumenerģijas uzskaite” lektori informēs par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesībām un pienākumiem siltumapgādes sistēmu uzturēšanā, iespējām ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai, par apkures cauruļu un radiatoru izvēli, kā arī par individuālo siltuma maksas sadalītāju, siltumenerģijas patēriņa uzstādīšanu un metodiskajiem norādījumiem.Vebinārā piedalīsies Ekonomikas ministrijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, AS “Rīgas siltums”, Rīgas Tehniskās universitates eksperti. Pasākuma dienas kārtība un pieteikšanās veidlapa ir publicēta Ekonomikas ministrijas mājas lapā

Š.g. 4.decembrī aicinām uz vebināru “Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitāte. Apkures iekārtas un viedi risinājumi”.

 Pasākuma laikā eksperti informēs par granulu katlu, siltumsūkņu iespējām daudzdzīvokļu ēkā, kā arī ieteiks viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontrolei.Pasākumā piedalīsies eksperti no Elektrum Energoefektivitātes centra, Rīgas Tehniskās universitātes, Patērētāju tiesību aizsardzības centra. Pasākuma dienas kārtība un pieteikšanās veidlapa ir publicēta Ekonomikas ministrijas mājas lapā.

Pasākumus Ekonomikas ministrija, Elektrum Energoefektivitātes centrs un Attīstības finanšu institūcija Altum organizē informatīvās kampaņas “Dzīvo siltāk” un konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā” ietvaros.Atgādinām, ka Attīstības finanšu institūcijā Altum var pieteikties Atveseļošanas fonda atbalsta programmas īstenošanu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu. Vairāk informācijas Altum mājas lapā.