Dario Ramuss

Klimatam neitrāls dzīvojamais fonds ir atslēga uz veiksmīgu enerģijas pāreju. Šīs tēmas nozīmīgums un atbilstība atspoguļojas pastāvīgajā lielajā pieprasījumā pēc klimatam draudzīgiem risinājumiem gan industriālajam, gan privātajam sektoram.