Dzintars Lagzdiņš

Siltinot ēkas, lai uzlabotu energoefektivitāti nenozīmē domāt tikai par to, kā samazināt izmaksas par apkuri, bet arī uzlabotu drošību vidē, kurā dzīvojam. Vērtēšu, kā uzlabojot ēkas energoefektivitāti, ievērotas būvnormatīvos noteiktās ugunsdrošības prasības.