Edīte Biseniece

Energoefektivitāte ēkās nenozīmē tikai jaunāko tehnoloģiju piedāvāto iespēju  gudru izmantošanu, tā prasa arī domāšanas un ieradumu maiņu