Jānis Ikaunieks

Energoefektivitāte ir instruments kā atjaunot savus mājokļus, sakārtojot ēkas tehnisko stāvokli un dodot tiem otru dzīvi. Savukārt, iedzīvotājiem tā ir iespēja dzīvot jaunā skaistā ēkā ar pienācīgu mikroklimatu un pazeminātu siltumenerģijas patēriņu.