Lana Migla

Latvijā ir tādi klimatiskie apstākļi, ka lielāko daļu enerģijas resursu mēs tērējam apkures vajadzībām. Primārie resursi, ko lietojam ikdienā, nav bezgalīgi, tādēļ katram atsevišķi un visiem kopā ir jākļūst energoefektīvākiem. Konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā” ir brīnišķīga iespēja parādīt, ka Latvijā ir cilvēki, kas domā ne tikai par šodienu, bet arī par nākotni.