Līga Kurevska

Energoefektivitāte ir ilgtspējīgas nākotnes stūrakmens. Optimizējot mūsu enerģijas patēriņu, mēs varam samazināt negatīvo ietekmi uz vidi, samazināt mūsu rēķinus un veicināt mūsu uzņēmumu konkurētspēju. Ēkas un būves ir lielākā atsevišķā kategorija mūsu enerģijas patēriņa struktūrā, pārspējot pat transporta un lauksaimniecības sektorus. Attiecīgi ēku energoefektivitāte ir ne tikai sociāli atbildīga izvēle, bet arī praktisks ieguldījums katra cilvēka un uzņēmuma nākotnē.