Staņislavs Gendelis

Energoefektivitāte nav tikai enerģijas skaitītāja rādījums – tas ir dzīvesveids, kas jāpopularizē, balstoties uz datiem un zinātniski pamatotiem piemēriem!