Žanna Martinsone

Cilvēka labsajūtai un veselībai ir būtiska laba iekštelpu gaisa kvalitāte gan mājokļos, gan publiskās ēkās, gan darbā. Tāpēc savrīgi ir neaizmirst, ka energoefektīva ēka sniedz ieguvumu ne tikai ekonomiskā, vides un telpas sakārtotības jomā, bet arī nodrošina atbilstošu iekštelpu gaisa kvalitāti.

Lai mums izdodas energoefektivitāti apvienot ar veselīgas vides radīšanu ikvienā ēkā!