• Nominācija

  • Gads

  • Pilsēta

  • Tikai laureāti

  • Projekta autors

  • Būvuzņēmējs

  • Pasūtītājs / Uzņēmējs

Objekti

Objekta nosaukums Adrese Novads/pilsēta

Projekta pasūtītājs:
Biedrība Saullēkti Mundigciemā
Projekta autors:
Visvaldis Vrubļevskis, Uldis Puļķis
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Adax, SIA Fraktal Bau
Būvdarbu vadītājs:
Atis Bērziņš/Raitis Zvaigzne
Būvuzraugs:
Uldis Stāmers

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka “Saullēkti”, Mundigciemā ekspluatācijā nodota 1072. gadā, bet atjaunošana veikta 2017. gadā. Ēkas kopējā platība 2485 m², aprēķina platība: 2065.40 m² virszemes stāvu skaits- 5, dzīvokļi-45. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Silikāta un dobto māla ķieģeļu sienas 510(mm), biezumā U =0,85(W/m2 K) nosiltinātas ar putupolistirolu Tenapors NEO ar λ=0,032W/(m/k) 150mm biezumā, iegūstot sienu ar U=0,14(W/m2 K) un novēršot termiskos tiltus 90 m garumā ar ψ=0,1 (W/m K) , kā arī veikts balkonu remonts vai pārbūve, balkonu siltināšana novēršot termiskos tiltus 70 m garumā ar ψ=0,1 (W/m K)).Veikta fasādes apdare ar dekoratīvo apmetumu uz sieta. Nomainīti koka dubult logi un balkona durvis ar U=2,1(W/m2 K) uz PVC logiem ar U=1,1(W/m2 K). Ārdurvis no metāla, siltinātas ar minerālvati. Pagraba pārsegums- dzelzbetona paneļi nosiltināti ar 50 mm Tenapor NEO putupolistirolu samazinot U=0,8(W/m2 K) uz U=0,16(W/m2 K). Atrakti pamati perimetrā 1m dziļumā un nosiltināti, nosiltināta cokola virszemes daļa, tādejādi samazinot siltuma zudumus caur pagrabu. Nomainīts šīfera jumta segumu uz metāla segumu, koka konstrukcijas pēc vajadzības nomainītas uz jaunām. Bēniņu griesti- dzelzbetona paneļi. Bēniņi siltināti ieklājot ruļlveida minerālvati 250mm biezumā samazinot U=0,5(W/m2 K) uz U=0,1(W/m2 K). Projekta ietvaros tika pārbūvēti ūdens apgādes iekšējie tīkli, nomainot aukstā ūdens cauruļvadus un izbūvējot uzskaites mezglus ēkas pagrabstāvā , novēršot uzskaites problēmas un cauruļvadu avārijas. Izvērtējot iepriekšējos projektos sasniegtos rezultātus ar dažādiem materiāliem, projektā izmantoti materiāli kuri uzrādīja labākos rezultātus. Katram iedzīvotājam tiek dota iespēja regulēt telpas temperatūru atbilstoši savām vēlmēm. Izveidota karstā ūdens sagatavošanas sistēma katrā kāpņu telpā. Katrā dzīvoklī ir iespēja regulēt temperatūru katrā istabā un vannas istabā. Ēkai ir lokālā siltumapgāde ar kokskaidu granulu katlu. Siltuma regulēšana notiek individuāli ar termoregulatoriem – ir izbūvēta vertikālā divcauruļu sistēma ar regulatoru katram radiatoram. Lokālajā katlu mājā it kopīgs siltumenerģijas uzskaites skaitītājs, pie katra karstā ūdens sagatavošanas tilpuma ātrsildītāja savs siltumenerģijas uzskaites skaitītājs kuru summu atņem no kopīgā iegūst siltumenerģijas patēriņu apkurei. Katrā dzīvoklī uzstādīts termometrs ar attālinātas nolasīšanas iespējām un datu saglabāšanu ar iespēju veidot atskaiti par nepieciešamo laika periodu. Karstā ūdens sagatavošana tiek veikta katras kāpņu telpas pagrabstāvā un sadalīta uz kāpņu telpā esošajiem 15 dzīvokļiem, katrā kāpņu telpā tiek nodrošināta lokāla karstā ūdens cirkulācija ar iespēju regulēt siltumnesēja temperatūru dvieļu žāvētājos, uzturēto temperatūru fiksē termodevējs kurš aprīkots ar attālinātas nolasīšanas iespēju un iespēju veidot atskaiti par vajadzīgo periodu. Tiek veikta atsevišķa uzskaite katrā kāpņu telpā gan siltumenerģijai, gan karstā ūdens apjomam. Attiecībā par ventilāciju projekta ietvaros tika iztīrīti esošās nosūces šahtas un izbūvēti pieplūdes vārsti sienās, un logos. Ārpus projekta par apsaimniekošanas līdzekļiem veikta iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais elektrotīkls. Koplietošanas telpās apgaismojumam uzstādītas energoefektīvās LED iekārtas. Salīdzinot patērētās siltumenerģijas, datus, piemēram 2014. gada apkures sezonā tās bija 275.282 MWh, 2015. gadā – 275.190 MWh, 2016. gadā – 189.145 MWh, bet 2018. gadā apkurei patērēts 114.053 MWh.

Projekta pasūtītājs:
SIA Adax 2
Projekta autors:
Kārlis Jēkabsons
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Adax, SIA Fraktal Bau
Būvdarbu vadītājs:
Sergejs Mihaiļenko
Būvuzraugs:
Mārtiņš Iesalnieks

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Liepu ielā 33, Stendē, Talsu novadā, ekspluatācijā nodota 1976. gadā, tās kopējā platība 1002 m2. Ēkai ir 3 virszemes stāvi, kuros izvietoti 18 dzīvokļi, un pagrabstāvs. Ēkas pamati veidoti no dzelzsbetona blokiem, pārsegums – caurumoti paneļi, sienas no keramzīta betona paneļiem, savukārt gala sienas ir ķieģeļu mūris. Ēkai ir divslīpu šīfera jumts.
Ēkas apsildei tika izmantota viencauruļu apkures sistēma ar apakšējo sadali, bez balansēšanas iespējām. Ēkas atjaunošanas laikā ārsienas tika nosiltinātas ar putupolistirolu Tenopors NEO 100 mm biezumā, bēniņu pārsegums ar 200 mm biezu minerālvati. Dzelzsbetona pagraba/grīdas pārsegumi siltināti ar 50 mm Tenopors putupolistirolu. Ēkā veikta durvju nomaiņa uz metāla durvīm, kas siltinātas ar minerālvati 75 mm, tika mainīti nenomainītie logi, iebūvēti PVC logi, izmantojot montāžas putas, metāla profilus, ārējās ailes siltinātas ar putupolistirolu 30mm biezumā. Izbūvēta autonoma katlu māja ar automātiski darbojošos granulu apkures katlu (jauda 35 kw), kur kurināmā patēriņš ir 23 tonnas granulu gadā. Patērēto siltuma enerģiju apkures sezonā sadala atbilstoši dzīvoklī uzturētajai temperatūrai (katrā dzīvoklī uzstādīti termometri ar raidītāju), bet vasaras periodā – patērētajam siltā ūdens daudzumam un dzīvokļu skaitam (dvieļu žāvētāji).
Pēc renovācijas izveidota vertikālā divcauruļu apkures sistēma ar termoregulējošiem vārstiem uz katra sildķermeņa un automātiskiem balansējošiem vārstiem stāvvadiem. Apkure vannas istabās tiek organizēta pa atsevišķu guļvadu un tiek nodrošināta visu gadu, bet sākot ar 2015. gada oktobri šim guļvadam, pēc iedzīvotāju vēlmes, tiek pieslēgti kombinētie ūdens sildāmie boileri ar atsevīšķu karstā ūdens patēriņa uzskaiti. Katrā dzīvoklī uzstādīts digitālais termometrs ar raidītāju un mājas bēniņos datu savācējs ar interneta pieslēgumu, kurš saņemtos datus nosūta uz serveri. Serverī saņemtos datus pārveido ciparu formātā (celsija grādi) un uzkrāj, līdz ar to, izvēloties attiecīgu periodu, tiek iegūti dati par vidējo temperatūru katrā dzīvoklī. Jo augstāka temperatūra tiek uzturēta, jo procentuāli lielāku daļu no kopīgi patērētās siltumenerģijas izmaksām sedz konkrētā dzīvokļa īpašnieks. Dažos dzīvokļos uzstādīti kombinētie tilpuma ūdens sildītāji (boileri), kur kā enerģijas avots izmantots mājas autonomais granulu katls. Pēc projekta pabeigšanas piedāvāts par saviem līdzekļiem nomainīt elektriskos sildītājus uz kombinētajiem. Ēkā karstā ūdens temperatūru neregulē, bet uztur boilerī vienādu ar apkures siltumnesēja temperatūru. Konkrētajā mājā ūdens temperatūra tiek uzturēta 65C’ līmenī, sasniedzot noteikto temperatūru, elektroniskais cirkulācijas sūknis attiecīgi samazina plūsmu. Atkarībā no patērētā ūdens daudzuma, tiek aprēķināta ūdens uzsildīšanai patērētā siltumenerģija. Ventilācija nodrošināta ar dabisko pieplūdi un dabisko nosūci, pieplūdei virtuves sienās izveidoti pieplūdes vārsti.

Projekta pasūtītājs:
SIA Adax 2
Projekta autors:
Dr.sc.ing.Visvaldis Vrubļevskis; Kārlis Jēkabsons
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Adax, SIA Fraktal Bau
Būvdarbu vadītājs:
Sergejs Mihaiļenko
Būvuzraugs:
Mārtiņš Iesalnieks

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka “Saulrieti”, Mundigciemā, Talsu novadā, ekspluatācijā nodota 1967. gadā. Daudzdzīvokļu māja ir 21 dzīvokļa ēka ar 3 virszemes un 1 pazemes stāvu. Ēkai ir dzelzsbetona pamati, caurumotu paneļu pārsegums, silikātķieģeļu sienas un divslīpju jumts. Kopējā ēkas platība ir 973 m2.
Ēkas apsildei tika izmantota viencauruļu apkures sistēma ar apakšējo sadali, bez balansēšanas iespējām. Ēkas atjaunošanas laikā ārsienas tika nosiltinātas ar putupolistirolu Tenopors NEO 100 mm biezumā, bēniņu pārsegums ar 200 mm biezu minerālvati. Dzelzsbetona pagraba/grīdas pārsegumi siltināti ar 50 mm Tenopors putupolistirolu. Ēkā veikta durvju nomaiņa uz metāla durvīm, kas siltinātas ar minerālvati 75 mm, tika mainīti iepriekš nenomainītie logi, iebūvēti PVC logi, izmantojot montāžas putas, metāla profilus, ārējās ailes siltinātas ar putupolistirolu 30 mm biezumā. Izbūvēta autonoma katlu māja ar granulu apkures katlu (jauda 35kw), kur kurināmā patēriņš ir 17 tonnas gadā. Uzmontētās regulēšanas un uzskaites iekārtas ļauj katram dzīvoklim uzturēt savu komforta apstākļus un par to attiecīgi maksāt. Siltumenerģijas uzskaitei nav uzstādīti alakatori, bet individuālie plūsmas siltuma skaitītāji katram dzīvoklim, kuri uzskaita patērēto siltuma daudzumu. Pēc projekta pabeigšanas piedāvāts par saviem līdzekļiem nomainīt elektriskos sildītājus uz kombinētajiem. Ventilācija nodrošināta ar dabisko pieplūdi un dabisko nosūci, pieplūdei virtuves sienās izveidoti pieplūdes vārsti.

Projekta pasūtītājs:
Biedrība Saullēkti Mundigciemā
Projekta autors:
Visvaldis Vrubļevskis, Uldis Puļķis
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Adax, SIA Fraktal Bau
Būvdarbu vadītājs:
Atis Bērziņš, Raitis Zvaigzne
Būvuzraugs:
Uldis Stāmers

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu māja Saullēkti Mundigciemā ekspluatācijā nodota 1972. gadā, renovēta 2017. gadā. Ēkas kopējā platība ir 2485 m², tai ir pieci virszemes stāvi un 45 dzīvokļi. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori.Renovācijas laikā silikāta un dobto māla ķieģeļu sienas siltinātas ar putupolistirolu Tenapors NEO ar λ = 0,032 W/mK 150 mm biezumā, iegūstot sienu ar U = 0,14 W/m2K un novēršot termiskos tiltus 90 m garumā ar ψ = 0,1 W/mK , kā arī veikts balkonu remonts vai pārbūve. Ar balkonu siltināšanu novērsti termiskie tilti 70 m garumā ar ψ = 0,1 W/mK. Veikta fasādes apdare ar dekoratīvo apmetumu uz sieta.Mainīti esošie koka dubultlogi un balkona durvis ar U = 2,1 W/m2K uz PVC logiem ar U = 1,1 W/m2K. Ārdurvis no metāla, siltinātas ar minerālvati.Pagraba pārseguma dzelzsbetona paneļi siltināti ar 50 mm Tenapor NEO putupolistirolu, samazinot U = 0,8 W/m2K uz U = 0,16 W/m2K. Atrakti ēkas pamati pa perimetru viena metra dziļumā un siltināti. Cokola virszemes daļa siltināta, tādējādi samazinot siltuma zudumus caur pagrabu.Mainīts šīfera jumta segumu uz metāla segumu, koka konstrukcijas pēc vajadzības mainītas uz jaunām. Bēniņu griestus, ko veido dzelzsbetona paneļi, siltināja, ieklājot ruļļveida minerālvati 250 mm biezumā, samazinot U = 0,5 W/m2K uz U = 0,1 W/m2K.Ēkā ir lokālā siltumapgāde ar kokskaidu granulu apkures katlu. Siltuma regulēšana notiek individuāli ar termoregulatoriem. Izbūvēta vertikālā divcauruļu sistēma ar regulatoru katram radiatoram. Lokālajā katlumājā ir kopīgs siltumenerģijas uzskaites skaitītājs, pie katra karstā ūdens sagatavošanas tilpuma ātrsildītāja savs siltumenerģijas uzskaites skaitītājs, kuru summu atņem no kopīgā un iegūst siltumenerģijas patēriņu apkurei. Katrā dzīvoklī uzstādīts termometrs ar attālinātas nolasīšanas iespējām un datu saglabāšanu, lai var veidot atskaiti par nepieciešamo laika periodu. Karstā ūdens sagatavošana tiek veikta katras kāpņu telpas pagrabstāvā un sadalīta uz kāpņu telpā esošajiem 15 dzīvokļiem. Katrā kāpņu telpā tiek nodrošināta lokāla karstā ūdens cirkulācija ar iespēju regulēt siltumnesēja temperatūru dvieļu žāvētājos, uzturēto temperatūru fiksē termodevējs, kas aprīkots ar attālinātas nolasīšanas iespēju, lai var veidot atskaiti par konkrētu periodu. Tiek veikta atsevišķa uzskaite karstā ūdens sagatavošanai.Ēkā ir dabiskās pieplūdes un dabiskās nosūces ventilācija. Projekta laikā iztīrītas esošās nosūces šahtas un izbūvēti pieplūdes vārsti sienās un logos. Veikta iekšējo elektrotīklu renovācija – atjaunots ēkas iekšējais elektrotīkls. Koplietošanas telpās apgaismojumam uzstādītas energoefektīvās LED iekārtas.Saskaņā ar pagaidu energosertifikātu ēkas kopējais energoefektivitātes vērtējums ir 86,21 kWh/m² gadā.Ēkas atjaunošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.