Daudzdzīvokļu ēka Māras iela 5, Jelgava

Projekta pasūtītājs: SIA JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE

Projekta autors: SIA CERKAZI - G

Galvenais būvuzņēmējs: SIA Tools Vendor

Būvdarbu vadītājs: Viktors Liepiņš

Būvuzraugs: SIA WU6, Staņislavs Vusiks

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Māras ielā 5, Jelgavā, pirmreizējā ekspluatācijā nodota 1973. gadā, bet atjaunošana veikta 2019. – 2020. gadā. Tā ir keramzītbetona paneļu 5 stāvu jas ēka ar kopējo platību 2233,81 m². Ēkai iepriekš nav veikti atjaunošanas darbi. Iepriekš arī netika izmantoti alokatori un termoregulatori.Renovācijas laikā ēkas ārsienas siltinātas ar minerālvati 150 mm biezumā (λ=0,036 W/m*K). Bēniņu dzelzsbetona pārsegums siltināts ar beramo vati Knauf Insulation Supafil 300 mm biezumā (λ=0,034 W/m*K). Pagraba/grīdas dzelzsbetona paneļu pārsegumam izmantots putupolistirols EPS 100 (150mm) λ=0,036 W/m*K, cokolam putupolistirols Carbon ECO F XPS λ=0,034 W/m*K. Veikta ārdurvju nomaiņa, ierīkojot tērauda siltinātas durvis ar U=1,6 W/(m²K). Veikta logu nomaiņa izvēloties trīs stiklu pakešu logus PVC rāmjos ar U=0,9 W/(m²K). Montāžai izmantoti hermētiķi, silikons, tvaika izolācijai difūzā membrāna, siltumizolācijai minerālvate, montāžas putas.Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, tiek veikts temperatūras pazeminājums naktī un siltumu regulē individuāli ar termoregulatoriem. Siltumenerģijai ir vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai un individuāli ar alokatoriem. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltummezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Tiek veikta vienotā uzskaite kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai.Attiecībā uz ventilāciju ēkā tiek izmantota vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce.Veikta arī iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais elektrotīkls. Izveidota energoefektīvas teritorijas vai telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana un ierīkoti dūmu detektori.Saskaņā ar ēkai piešķirto energosertifikātu tā atbilst B klasei ar enerģijas patēriņa novērtējumu 104 kWh/m² gadā.

Galerija:Daudzdzīvokļu ēka Māras iela 5, Jelgava

Galerija