• Nominācija

  • Gads

  • Pilsēta

  • Tikai laureāti

  • Projekta autors

  • Būvuzņēmējs

  • Pasūtītājs / Uzņēmējs

Objekti

Objekta nosaukums Adrese Novads/pilsēta

Projekta pasūtītājs:
SIA Alūksnes nami
Projekta autors:
SIA "Ēkas siltināšana"
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA "ASE"
Būvdarbu vadītājs:
Pēteris Gudrinieks
Būvuzraugs:
Zoja Rozena

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Helēnas ielā 55 k-3 Alūksnē ekspluatācijā nodota 1973. gadā, bet tās atjaunošana veikta 2014. gadā. Ēkas kopējā platība ir 1285.3 m2 (ieskaitot pagrabtelpas),trīs virszemes un viens pazemes stāvs. Nesošās sienas veidotas no ķieģeļa mūra, gala sienas un pilastri no sarkanajiem māla ķieģeļiem, norobežojošās ārsienas no saliekamiem ārsienu gāzbetona paneļiem. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Atjaunošanas laikā fasāde tika siltināta ar minerālvati 100 mm biezumā, bēniņu pārsegums ar beramo vati 300 mm biezumā, pagraba/grīdas pārsegums siltināts ar putu polistirolu 100 mm biezumā. Veikta durvju un logu nomaiņa. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras. Tiek veikta siltumenerģijas uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Ir centralizēta karstā ūdens sagatavošana siltuma mezglā, arī karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Ventilācijai ir dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Papildu izveidota energoefektīva teritorijas vai telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana. Salīdzinot datus par apkuri, sākot no 2012. – 2018. gadam, tad, ja 2012. gadā pirms renovācijas apkures sezonas laikā kopumā tika patērētas 172.74 MWh, tad 2017. gadā tās bija 102 MWh, bet 2018. gadā 102.50 MWh.

Projekta pasūtītājs:
SIA Alūksnes nami
Projekta autors:
SIA Efekta
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Ozolmājas
Būvdarbu vadītājs:
Viktors Dubovs
Būvuzraugs:
Zoja Kazakova

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu māja Dārza ielā 27 Alūksnē ekspluatācijā nodota 1972. gadā, renovēta 2018. gadā. Ēkas kopējā platība ir 1329,4 m2, ieskaitot pagrabtelpas, tai ir trīs virszemes un viens pazemes stāvs. Nesošās sienas veidotas no ķieģeļa mūra, gala sienas un pilastri – no sarkanajiem māla ķieģeļiem, norobežojošās ārsienas – no saliekamiem ārsienu gāzbetona paneļiem. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori.