• Nominācija

  • Gads

  • Pilsēta

  • Tikai laureāti

  • Projekta autors

  • Būvuzņēmējs

  • Pasūtītājs / Uzņēmējs

Objekti

Objekta nosaukums Adrese Novads/pilsēta

Projekta pasūtītājs:
Biedrība „Cieceres43”
Projekta autors:
SIA Balts un Melns
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA IGA-4
Būvdarbu vadītājs:
Gatis Štokmanis
Būvuzraugs:
Ivars Silacērps

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Cieceres ielā 43, Liepājā ekspluatācijā nodota 1985. gadā, bet renovācija veikta 2015. gadā. Ēkas kopējā platība ir 5639,4 m2, no kuriem 5011,06 m2 ir apkurināmā platība. Ēkai ir 9 tipveida stāvi, pagrabstāvs, bēniņu un jumta stāvs. Konstrukcijas: Nesošā dzelzbetonakontrukcija, keramzītbetona fasādes paneļi. Kopā 3 lifti ar tehniskajām telpām bēniņu stāvā. Apkures un karstā ūdens sagatavošana notiek trīs atsevišķos siltummezglos katras kāpņu telpas pagrabstāva telpā.

Renovācijas laikā veikta komunikāciju (visu aukstā, karstā ūdens, kanalizācijas cauruļu nomaiņa, to siltināšana.Kā inovatīvs risinājums ieviesta attālināti nolasāmi karstā/aukstā ūdens dati katrā dzīvoklī (atrisināta ūdens zudumu problēma). Tāpat nomainīta lietus ūdens kanalizācija un pilnībā hidroizolēts jumta segums. Pārbūvēta ventilācijas sistēma no izejas bēniņstāvā un izvadi izbūvēti caur jumta paneļiem ārpusē. Veikta ventilācijas šahtu tīrīšana.Izveidota divcauruļu apkures sistēma ar termoregulatoriem un siltuma uzskaiti dzīvokļos (alokatori). Rekonstruētsieejas mezgls unierīkoti domofoni. Veikta jumta, pagraba, fasādes siltināšana, lodžiju remonts un logu nomaiņa dzīvokļos. Nomainītas arī ieejas/izejas durvis.

Saskaņā ar siltumenerģija patēriņa datiem, pirms renovācijas 2013. gadā tie bija kopumā 852,994 MWh, 2014. gadā 849,654 MWh, bet pēc renovācijas 2016. gadā jau 482,017 MWh.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta pasūtītājs:
SIA Valmieras namsaimnieks
Projekta autors:
SIA Balts un Melns
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Plastik
Būvdarbu vadītājs:
Inārs Priede
Būvuzraugs:
Valdis Valainis

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu māja Kauguru ielā 1, Valmierā ekspluatācijā nodota 1964. gadā, bet mājas renovācija veikta 2013. gadā. Ēkas kopējā apkurināmā platība ir 1785,2 m2. 44 dzīvokļu ēkai ir 4 stāvi, bet nav pagraba. Renovācijas laikā ēkas silikāta un māla ķieģeļu mūris siltināts ar 120 mm akmens vates plāksnēmParoc Fas B (λ=0.036W/mK), bet cokols – ar ekstrudētoputupolistirolu 100mm – Finnfoam 300FL. Dzelzsbetona dobie bēniņu pārseguma paneļi siltināti Bēniņi siltināti ar ekovati 200mm biezumā Climatizer Plus (λ=0.38W/mK). Divslīpņu jumta segumam izvēlēts skārda lokšņu segums – Ruukki. Ēkā veikta ārdurvju, vējtvera un siltummezgla durvju nomaiņa, savukārt logu nomaiņa veikta jau pirms renovācijas. Rekonstruēts arī ēkas siltummezgls, sistēmu mainot uz pieslēgumu pēc neatkarīgās shēmas, kas nozīmē, ka ēkas apkures sistēma sadalīta pa fasādēm, katrai ēkas fasādei paredzot savu siltummaini. Nomainīti apkures sistēmas maģistrālie un sadalošie cauruļvadi, kā arī stāvvadi un stāvvadu pievienojumi sadalošiem cauruļvadiem, nomainīti visi sildķermeņi dzīvokļos. Siltums ēkā tiek regulēts atkarībā no gaisa temperatūras ārā, temperatūru pazeminot naktīs un brīvdienās, kā arī izmantojot termoregulatorus. Siltumenerģijas uzskate tiek veikta siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai.Ēkā arī nomainītas ūdensapgādes caurules. Renovācijas ietvaros veikta ventilācijas kanālu tīrīšana un vilkmes pārbaude dzīvokļos (virtuvē, vannas istabā, tualetē), kā arī ierīkoti 79 pašregulējoši dabīgās pieplūdes gaisa vārsti ārsienāsSystemair VTK 160 Airvent. Ēkā ierīkota arī zibensaizsardzība un veikta iekšējo elektrotīklu renovācija.

Saskaņā ar siltumenerģijas datu patēriņu gada laikā, piemēram, ja 2010. gadā tas sasniedza 307,62MWh gadā, 2011. gadā 253,12MWh gadā, tad pēc renovācijas 2014. gadā tas jau bija 182,29MWh, 2015. gadā 177,56MWh, 2016. gadā – 198,10MWh.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta pasūtītājs:
SIA Liepājas namu apsaimniekotājs
Projekta autors:
SIA Balts un Melns
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Mūrnieks
Būvdarbu vadītājs:
Edgars Šilders
Būvuzraugs:
Armands Jansons

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu māja Klaipēdas ielā 126, Liepājā, ekspluatācijā nodota 1973. gadā. Ēkas kopējā platība ir 2385,2 m², bet apsildāmā platība – 2150,2 m². Ēkai ir 9 stāvi, pagrabs un bēniņi. Ārsienas ir no gāzbetona paneļiem, pārsegumi – no dzelzsbetona paneļiem. Pirms renovācijas ēkā tika nodrošināta centralizēta siltumapgāde, taču netika izmantoti alokatori un termoregulatori.

Renovācijas laikā ārsienas siltinātas ar 150 mm akmens vati, pagraba/grīdas segums – ar akmens vates lamellām 100 mm biezumā, bet bēniņu pārsegums – ar beramo vati 200 mm biezumā. Ēkā veikta logu un durvju nomaiņa. Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti un regulēta atkarībā no gaisa temperatūras ārā, piemērojot temperatūras pazeminājumu brīvdienās, kā arī individuāli – ar termoregulatoriem. Ēkā ierīkota horizontālā apkures sistēma, kur katram dzīvoklim uzstādīts apkures skaitītājs. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā, uzskaiti karstā ūdens sagatavošanai veicot atbilstoši patērētajam karstā ūdens apjomam. Izveidota energoefektīva teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori). Pēc ēkas renovācijas notiek siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa monitorings, veicot siltummezglu sistēmas pārbaudi no datora.

Saskaņā ar 2015. gadā ēkai izsniegto pagaidu energosertifikātu tās atsauces vērtība ir 65,80kWh/m2. Enerģijas patēriņš tiek novērtēts 133,27 kWh/m2 gadā, primārais enerģijas novērtējums ir 173,25 kWh/m2 gadā, bet oglekļa dioksīda emisijas novērtējums ir 35,18 kgCO2/m2 gadā.

Saskaņā ar siltumenerģijas patēriņa datiem pirms renovācijas 2012./2013. gada apkures sezonā tas bija 337,0680MWh, 2013./2014. gada apkures sezonā 302,4580, bet pēc renovācijas 2016./2017. gada apkures sezonā no oktobra līdz aprīlim 136,3540MWh.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta pasūtītājs:
SIA Invesco
Projekta autors:
SIA Balts un Melns
Galvenais būvuzņēmējs:
Komandītsabiedrība „EnergoMāja”
Būvdarbu vadītājs:
Anatolijs Bičkovskis
Būvuzraugs:
ānis Vīgants

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka L.Paegles ielā 19a, Cēsīs ekspluatācijā nodota 1986. gadā.Dzīvojamā ēka pilnībā būvēta no saliekamajiem dzelzsbetona paneļu elementiemDzīvojamās mājas pārsegumi veidoti no saliekamā dzelzsbetona dobtajām plātnēm 220 mm biezumā, lodžiju pārsegumi – ribotās dzelzsbetona plātnes.

Dzīvojamai mājai ir tehniskais pagrabs, aukstie bēniņi un jumts ar iekšējo lietus ūdens novadīšanas sistēmu. Dzīvokļi ir ar lodžijām. Ēka pilnībā pieslēgta pilsētas inženierkomunikācijām.

Fasādes siltināšanai izmantots RockwoolFrontrockMax E (100 mm), bēniņu pārsegumam, kas veidots no dobā dzelzbetona paneļiem, fibrolīta un izlīdzinošā cementa siltināšanai izmantota beramā celulozes ekovate 300 mm biezumā. Pagraba/grīdas pārseguma dobā dzelzsbetona paneļi un keramzīts siltināts ar Tenapors EPS 60 E (100 mm).

Jumta konstrukciju veido dobā dzelzbetona paneļi, fibrolīts, izlīdzinošais cements un bitumena ruļļmateriāla segums. Veikta ārdurvju nomaiņa, izvēloties metāla durvis(U<1,6 W/m2K), kā arī nomainīti vecie logi pret PVC logiem (U=1,4 W/m2K).

Ēkas pagrabstāvā atsevišķā telpā uzstādīts siltummezgls. Siltummezgls ir rekonstruēts, automatizēts, izbūvēts pēc neatkarīgās shēmas, uzstādīti divi siltummaiņi apkures un karstā ūdens sagatavošanai. Karstā ūdens apgāde ar karstā ūdens sagatavošanu ēkas siltummezglā, kas izbūvēts pēc neatkarīgās pieslēguma shēmas. Karstā ūdens skaitītāji novietoti kāpņu telpā. Siltuma temperatūra tiek regulēta atkarībā no gaisa temperatūras ārā, piemērojot temperatūras pazeminājumu brīvdienās, kā arī individuāli – ar termoregulatoriem.

Attiecībā par ventilāciju izveidota mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa – ierīkota centralizētā mehāniskā ventilācijas sistēma ar siltuma atgūšanu. Kopā ēkai ir 5 ZehnderComfoAir 550 R LuxeEnthalpie agregāti. Tiek nodrošināta konstanta gaisa apmaiņa dzīvoklī. Nosūce tiek organizēta caur esošajām ventilācijas šahtām, pieplūde tiek nodrošināta dzīvojamajās istabās.

2017. gada maijā sagatavotie dati par siltumenerģijas patēriņu šajā ēkā laikaposmam no 2011. – 2016. gadam liecina, ka siltumenerģijas patēriņa rezultāti ir ievērojami uzlabojušies. Piemēram, ja 2011. gada janvārī tas bija 70,2 MWh, 2012. gada janvārī 63,6 MWh, tad 2015. gada janvārī 39,5 MWh, bet 2016. gada janvārī tie bija 44,3 MWh. Savukārt, piemēram, februārī 2011. gadā tie bija 71,3 MWh, bet 2016. gadā 30,1 MWh.

Saskaņā ar 2017. gadā ēkai izsniegto pagaidu energosertifikātu tā atbilst C klasei ar atsauces vērtību 68,1 kWh/m2 gadā. Enerģijas patēriņš tiek novērtēts 89,3 kWh/m2 gadā, primārais enerģijas novērtējums ir 116,1 kWh/mgadā, bet oglekļa dioksīda emisijas novērtējums ir 23,6 kgCO2/m2 gadā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta pasūtītājs:
SIA Valmieras namsaimnieks
Projekta autors:
SIA Balts un Melns
Galvenais būvuzņēmējs:
KS "KUBS Būvsabiedrība"
Būvdarbu vadītājs:
Aigars Kalniņš
Būvuzraugs:
Jānis Cunskis

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Stacijas ielā 25, Valmierā, ekspluatācijā nodota 1977. gadā, un tās renovācija veikta laikaposmā no 2013. – 2014. gadam. Ēkas kopējā platība ir 3585,10m², ēkai ir 5 virszemes stāvi, kuros izvietoti 52 dzīvokļi, un pagrabstāvs. Pie ēkas ir izvietoti atkritumu šķirošanas konteineri. Kāpņu telpās izvietotas ZAAO kastes papīra makulatūrai.

Ēkas ārsienas veidotas no māla ķieģeļu mūra 510mm un 380mm biezumā. Fasāde siltināta ar 150 mm minerālvati FRONTROCK MAX E, cokols ar ekstrudētaputupolistirola plāksnēm b=100mm. Pagraba/grīdas pārsegumu veido dzelzsbetona dobtais pārseguma panelis 220mm biezumā, kas siltināts ar Paroc CGL 20cy 100mm (λ≤0.037). Ēkai ir divslīpju savietotais jumts ar centrālo lietus ūdens savācēju. Jumta konstrukcija veidota no dzelzbetona pārseguma paneļiem.Jumta siltināšanaiizmantotas akmens vates plāksnes PAROC ROS30 80mm+PAROC ROS30 100mm+PAROC ROB 80 20mm, kā arī uzklāts uzkausējamā jumta segums 2 kārtās.

Veikta ārdurvju nomaiņa un ierīkotas metāla ārdurvis Triplex stikla paketēm, ieliktas vējtvera durvis no koka. Ēkā veikta logu nomaiņa, izvēloties PVC pakešlogus ar divstiklu paketi un selektīvo stiklu (U≤1.3), ar TERMIX starplikām. Logu montāžai un hidroizolācijai izmantotas montāžas putas, tvaika izolācijas lentas no iekšpuses, ārējās tvaika izolācijas un pretvēja montāžas lentas, kā arī logu ailas siltinātas ar FRONTROCK S 30mm.

Renovācijas laikā veikta siltummezgla rekonstrukcija, nomainot uz pieslēgumu pēc neatkarīgās shēmas. Ēkas apkures sistēma sadalīta pa fasādēm, katrai ēkas fasādei paredzēts savs siltummainis. Nomainīti apkures guļvadi, veikta cauruļvadu siltināšana. Apkures stāvadunoslēgarmatūru un iztukšošanas ventiļu nomaiņa, uzstādot uz stāvvadiem balansējošos ventiļus. Sadales sistēma aprīkota ar plūsmas balansēšanas vārstiem. Nomainīti sildķermeņi kāpņu telpās un uzstādīti termoregulatori. Jāatzīmē, ka pirms renovācijas netika izmantoti alokatori vai termoregulatori. Siltuma temperatūra tiek regulēta atkarībā no ārgaisa temperatūras, pazemināta naktīs un brīvdienās, kā arī to var regulēt individuāli ar termoregulatoriem.

Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltummezglā. Renovācijas laikā nomanīti un izolēti ūdensapgādes guļvadi pagrabā un visi stāvvadi, nomainīti dvieļu žāvētāji dzīvokļos. Karstā ūdens temperatūra tiek regulēta siltummezglā, kā arī piemērojoties apstākļiem un atkarībā no ēkas lietošanas veida. Karstā ūdens sagatavošanai un apkurei nepieciešamo siltumenerģiju uzskaita vienotā sistēmā.

Attiecībā uz ventilāciju veikts ventilācijas kanālu remonts, ventilācijas vadu tīrīšana un velkmes pārbaude.Ēkai tiek nodrošināta vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce, kuras nodrošināšanai ārsienā uzstādīti gaisa pieplūdes vārsti.

Veikta arī pagraba elektroinstalācijas pārbūve, gaismekļu, nozarkārbu, slēdžu nomaiņa pārvietojot par siltinājuma tiesu. Sakārtota elektroinstalācija un sakaru kabeļi kāpņu telpās, izveidota zibensaizsardzības sistēma, izveidota energoefektīva teritorijas un telpu apgaisme.

Saskaņā ar siltumenerģijas datu patēriņu gada laikā, piemēram, ja 2010. gadā tas sasniedza 587,19 MWh gadā, 2011. gadā 522,17 MWh gadā, tad 2014. gadā jau 348,23 MWh, 2015. gadā 347,78 MWh, 2016. gadā – 364,70 MWh.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta pasūtītājs:
DzĪB "Dzērves 25"
Projekta autors:
SIA Balts un Melns
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA "MK Būvniecība"; SIA "Mūrnieks"
Būvdarbu vadītājs:
Juris Zītars; Edgars Šilders
Būvuzraugs:
Ivars Silacērps

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu māja Dzērves ielā 25, Liepājā ekspluatācijā nodota 1980.gadā, bet renovēta – 2014.gadā. Piecstāvu, piecsekciju dzelzsbetona/betona mājas ar pagrabu un bēniņiem kopējā platība ir 5713,60 kv.m., no kuras apkurināmā platība – 4413 kv.m.
Renovācijas laikā dzelzsbetona/betona paneļu ārsienas siltinātas ar Paroc FAS B akmensvati 120mm biezumā. Dzelzsbetona paneļu bēniņu pārsegums siltināts ar beramo vati Paroc BLT 9 200mm biezumā, bet pagraba/grīdas pārseguma dzelzsbetona paneļi ar Paroc FASB siltumizolāciju 120mm biezumā. Dzelzsbetona paneļu un ruberoīda jumts apstrādāts ar Hyperdesmo. Veikta gan logu, gan durvju nomaiņa, montāžai izmantojot poliuretāna montāžas putas un akmensvati.
Siltums ēkā tiek nodrošināts centralizēti un regulēts atkarībā no gaisa temperatūras ārā, temperatūru pazeminot naktīs un brīvdienās, kā arī izmantojot termoregulatorus. Siltumenerģijas uzskate tiek veikta vienoti siltummezglā un individuāli ar alokatoriem. Arī ūdens uzsilde notiek centralizēti siltuma mezglā, atsevišķi veicot uzskaiti karstā ūdens sagatavošanai. Ūdens temperatūra tiek regulēta, piemērojoties apstākļiem un atkarībā no ēkas lietošanas veida. Daudzdzīvokļu ēkā ir dabiskās pieplūdes un dabiskās nosūces ventilācija.

Projekta pasūtītājs:
SIA "Vides serviss"
Projekta autors:
SIA Balts un Melns
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA "Benson Industry"
Būvdarbu vadītājs:
Vladimirs Skvorcovs
Būvuzraugs:
Andrejs Karpičs

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Salātu ielā 20, Bauskā, Bauskas novadā ekspluatācijā nodota 1981.gadā, bet renovācija veikta 2015.gadā. Daudzdzīvokļu māja ir 42 dzīvokļu 104.sērijas ēka ar 5 virszemes stāviem. Ēkai ir dzelzsbetona bloku ārsienas, dzelzsbetona paneļu pārsegumi un betona jumts. Kopējā ēkas platība ir 2912.5 kv.m, no kuras apkurināmā platība – 2284 kv.m. Siltumapgāde un karstā ūdens sagatavošana tiek nodrošināta centralizēti.
Ēkas atjaunošanas laikā ārsienas tika nosiltinātas ar akmens vati 350mm biezumā, savukārt pagraba/grīdas pārsegums ar 100 mm biezu putupolistirolu. Bēniņu pārsegums siltināts ar beramo vati 200mm biezumā, jumta virsmas apstrādei izmantots bezšuvju pārklājums – Hyperdesmo. Ēkā veikta arī logu un durvju nomaiņa – kopā nomainīti 105 logi, tostarp – 43 logi koplietošanas telpās, vēdināšana nodrošināta ar dabisko pieplūdi un dabisko nosūci. Siltumapgāde ēkā tiek regulēta centralizēti siltumpunktā atkarībā no ārgaisa temperatūras, piemērojot temperatūras pazeminājumu naktīs un brīvdienās, kā arī individuāli ar termoregulatoriem, uzskaiti veicot vienoti un ar alokatoriem. Ūdens uzsildīšana notiek automātiski siltummezglā.

Projekta pasūtītājs:
SIA Valmieras namsaimnieks
Projekta autors:
SIA Balts un Melns
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Accent Būve
Būvdarbu vadītājs:
Didzis Torims
Būvuzraugs:
Jānis Cunskis

Projekta apraksts:

Projekta pasūtītājs:
biedrība Skolas-14
Projekta autors:
SIA Balts un Melns
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA PRO DEV
Būvdarbu vadītājs:
Andrejs Kalniņš
Būvuzraugs:
SIA Cerkazi-G, Jānis Graudulis

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Skolas ielā 14 Dobelē ekspluatācijā nodota 1976. gadā un atjaunota 2019. – 2020. gadā. Kopējā platība – 4964,5 m2. Ir pieci virszemes stāvi un viens pazemes stāvs. Tie ir trīs savā starpā bloķēti taisnstūra formas apjomi ar piecām kāpņu telpām, 15 ārējām ieejām, no kurām piecas ir ieejas uz pagrabstāvu, un 44 lodžijām. Ēkas konstruktīvā shēma – nesošās ķieģeļu šķērssienas uz lentveida pamatiem ar saliekamā dzelzsbetona dobo paneļu pārsegumiem. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. 

Atjaunošanas laikā veikta ārsienu, ko veido gāzbetons, māla dobie ķieģeļi un silikātķieģeļi, siltināšana ar Rockwool Ventirock Max akmensvates plāksnēm, b=80–200 mm, Rockwool Ventirock Plus akmensvates plāksnēm, b=20–30 mm. Izveidota Cembrit cementa-šķiedru plākšņu, b=8 mm, ventilējamā fasādes apdare, stiprinot ar kniedēm uz alumīnija karkasa. Fasādes apdarē izmantotas masā tonētas cementa-šķiedru plāksnes, kas ekspluatācijas laikā neplaisā, nelobās, nav jāpārkrāso. Ventilējama fasādes apdare nodrošina ēkas norobežojošo konstrukciju elpošanu un ilgmūžību. 

Bēniņu dzelzsbetona pārsegums siltināts ar ISOVER beramo vati, b=300 mm. Klona grīda un dzelzsbetona pagrabstāva pārsegums siltināts ar Rockwool Venti Max F akmensvates plāksnēm, b=150 mm.

Mainītas ārējās metāla un PVC durvis. Metāla durvju siltumcaurlaidība – 1,8 W/m2K, PVC durvju siltumcaurlaidība ir 1,3 W/m2K. Ir jauni PVC logi, to siltumcaurlaidība ir 0,79–0,9 W/m2K. 

Hidroizolācijas montāžai izmantotas putas PENOSIL Standard Gunfoam All Season, logu montāžas enkuri, skrūves greenteQ, ārējā difūzijas lente Soudal SWS Folienband tape outside, tvaika izolācijai – DuPont AirGuard Smart. Siltumizolācijai iekšpusē izvēlēta lente Soudal SWS Folienband tape inside

Vannas istabās dvieļu žāvētāji nomainīti uz elektriskajiem, eļļas, ar termostatu regulējamiem radiatoriem/dvieļu žāvētājiem. 

Siltuma regulēšana notiek atkarībā no āra gaisa temperatūras, kā arī temperatūru regulē individuāli ar termoregulatoriem. 

Siltumenerģijas uzskaitei uzstādīta tiešsaistē attālināti monitorējama siltumenerģijas patēriņa apkurei uzskaite – mWh. Tiek uzskaitīts un monitorēts gan atsevišķi, gan kopā karstā ūdens apjoms – m3

Ventilācijai izmanto dabisko pieplūdi un dabisko nosūci. Katrā telpā aiz apkures radiatora izbūvēti svaigā gaisa pieplūdes kanāli, nodrošinot komfortablu temperatūru, – svaigais gaiss pieplūst caur sildelementiem jebkādos laika apstākļos. 

Koplietošanas telpās, t. i. kāpņu telpās, pagrabos, tehniskajos koridoros, uzstādīti energoefektīvi kustību sensoru kontrolēti gaismekļi. Izbūvēta jauna zibensaizsardzības sistēma. Kāpņu un pagrabu telpās uzstādīti dūmu detektori.Energoefektivitātes novērtējums apkurei atbilstoši izmērītajiem datiem ir 56,88 kWh/m2 gadā.