• Nominācija

  • Gads

  • Pilsēta

  • Tikai laureāti

  • Projekta autors

  • Būvuzņēmējs

  • Pasūtītājs / Uzņēmējs

Objekti

Objekta nosaukums Adrese Novads/pilsēta

Projekta pasūtītājs:
"Dzīvokļu īpašnieku biedrība ZM9"
Projekta autors:
SIA Efekta
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Ēkas siltināšana
Būvdarbu vadītājs:
Ēvalds Pēteris Cirsis
Būvuzraugs:
Ivo Kampāns

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Zigfrīda Meierovica prospektā 9, Jūrmalā ekspluatācijā nodota 1971. gadā, bet atjaunošana veikta 2018. gadā. Ēkas kopējā platība ir 5119,8 m2. Ēkai ir 10 virszemes stāvi un 1 pazemes. Ēkai ir 15 ārējās ieejas, no kurām 7 ir ieejas ēkā un 8- iebrauktuves garāžās. Ēkā ir vienas starpstāvu kāpnes un vienas uz pagrabstāvu. Ēkā ir divi pasažieru lifti. Pirms atjaunošanas ēkā tika izmantoti siltumskaitītāji. Atjaunošanas laikā ēkas ārsienas, ko veido ķieģeļu mūris ar cementa apmetumu, siltinātas ar Paroc Linio 10, 150 mm biezumā. Ēkas pagraba/grīdas pārsegums, ko veido dzelzsbetons, siltināts ar Paroc Linio 10, 150 mm biezumā. Logiem veikta stikla pakešu maiņa. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras un individuāli ar termoregulatoriem. Tiek veikta vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, kā arī individuālā ar siltumskaitītājiem. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā. Ventilāciju nodrošina dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Ēkā sakārtota vai izveidota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma, uzstādīti dūmu detektori. Sakārtota izveidota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma. Saskaņā ar Energoefektivitātes sertifikātu koriģētais siltuma patēriņš apkurei ir 27.34 kWh/m2 un enerģijas patēriņš karstajam ūdenim 20.58 kWh/m2.

Projekta pasūtītājs:
SIA Alūksnes nami
Projekta autors:
SIA Efekta
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Ozolmājas
Būvdarbu vadītājs:
Viktors Dubovs
Būvuzraugs:
Zoja Kazakova

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu māja Dārza ielā 27 Alūksnē ekspluatācijā nodota 1972. gadā, renovēta 2018. gadā. Ēkas kopējā platība ir 1329,4 m2, ieskaitot pagrabtelpas, tai ir trīs virszemes un viens pazemes stāvs. Nesošās sienas veidotas no ķieģeļa mūra, gala sienas un pilastri – no sarkanajiem māla ķieģeļiem, norobežojošās ārsienas – no saliekamiem ārsienu gāzbetona paneļiem. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori.

Projekta pasūtītājs:
VAS Valsts nekustamie īpašumi
Projekta autors:
SIA Efekta
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Ēkas siltināšana
Būvdarbu vadītājs:
Andris Bietags
Būvuzraugs:
Matīss Začs

Projekta apraksts:

Projekta pasūtītājs:
SIA Tiesu nama aģentūra
Projekta autors:
SIA Efekta
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA PRO DEV
Būvdarbu vadītājs:
Andrejs Kalniņš
Būvuzraugs:
Uldis Bērziņš

Projekta apraksts: