• Nominācija

  • Gads

  • Pilsēta

  • Tikai laureāti

  • Projekta autors

  • Būvuzņēmējs

  • Pasūtītājs / Uzņēmējs

Objekti

Objekta nosaukums Adrese Novads/pilsēta

Projekta pasūtītājs:
SIA Latvijas namsaimnieks
Projekta autors:
SIA Mūsu projekts
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA PRO DEV
Būvdarbu vadītājs:
Andrejs Kalniņš
Būvuzraugs:
Jānis Ozoliņš

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu māja Pirmā ielā 28, Ādažos ekspluatācijā nodota 1980. gadā, bet renovēta 2013. gadā. Daudzdzīvokļu māja ir 103. sērijas ēka ar 32 dzīvokļiem, 4 virszemes un 1 pazemes stāvu. Ēka savienota četrās savstarpēji bloķētās sekcijās. Daudzdzīvokļu mājas pamati veidoti no dzelzsbetona, sienas – no silikātķieģeļu/gāzbetona paneļiem, pārsegumi – no dzelzsbetona paneļu plātnēm, savukārt, jumts veidots koka divslīpu ar azbestšīfera segumu. Ēkas kopējā platība ir 2897,2 kv.m., bet apkurināmā platība – 2538,6 kv.m. Pirms renovācijas ēkā netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas laikā ēkas ārsienas siltinātas ar akmens vati 100 mm-120 mm biezumā, savukārt cokols siltināts ar ekstrudēto polistirolu 100 mm biezumā. Bēniņu pārseguma dzelzsbetona paneļi siltināti ar 200 mm akmens vati, bet pagraba/ grīdas dzelzsbetona pārsegumi ar putupolistirolu 100 mm biezumā. Ēkā veikta durvju un logu nomaiņa. Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti, regulāciju nodrošinot ar termoregulatoriem, bet uzskaiti – individuāli ar alokatoriem. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā. Ventilācija ēkā veidota kā dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce.

Projekta pasūtītājs:
SIA Latvijas namsaimnieks
Projekta autors:
SIA Mūsu projekts
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA PRO DEV

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu māja Pirmā ielā 40, Ādažos ekspluatācijā nodota 1983. gadā, bet atjaunota 2013. gadā. Daudzdzīvokļu māja ir 103. sērijas ēka ar 89 dzīvokļiem, kas izvietoti 5 virszemes stāvos. Ēkai ir arī 1 pazemes stāvs. Pamati veidoti no dzelzsbetona/betona, ārsienas ir ķieģeļu/paneļi, pārsegums – dzelzsbetona/betona, jumts veidots no gumijotiem lokšņu materiāliem/ruberoīda. Kopējā ēkas platība ir 6112.6 kv.m., bet apkurināmā platība 5175,8 kv.m. Siltumapgāde un karstā ūdens sagatavošana tiek nodrošināta centralizēti. Ēkas atjaunošanas laikā ārsienas tika nosiltinātas ar akmens vati 120mm biezumā, savukārt cokols ar 100 mm biezu ekstrudēto putupolistirolu. Bēniņu dzelzsbetona paneļu pārsegums siltināts ar akmens vati 200 mm biezumā, bet dzelzsbetona pagraba/grīdas pārsegumi siltināti ar 100 mm putupolistirolu. Jumta siltināšanai izmantotas 200 mm biezas akmens vates plāksnes, savukārt,  kā segums izmantots kausējamais bitumena ruļļmateriāls (uzklātas 2 kārtas). Ēkā veikta arī logu un durvju nomaiņa, vēdināšana nodrošināta ar dabisko pieplūdi un dabisko nosūci.

Projekta pasūtītājs:
SIA Latvijas namsaimnieks
Projekta autors:
SIA Mūsu projekts
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA PRO DEV
Būvdarbu vadītājs:
Andrejs Kalniņš
Būvuzraugs:
Jānis Ozoliņš

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu māja Pirmā ielā 30, Ādažos ekspluatācijā nodota 1973. gadā, bet renovācija veikta 2013. gadā. Daudzdzīvokļu māja ir 15 dzīvokļu 103. sērijas ēka ar 3 virszemes un 1 pazemes stāvu.  Ēkai ir dzelzsbetona pamati, silikātķieģeļu/gāzbetona paneļu sienas, dzelzsbetona paneļu pārsegums un divslīpu jumts no dzelzsbetona paneļiem ar bitumena ruļļmateriālu. Kopējā ēkas platība ir 1183.6 kv.m, no kuras apkurināmā – 1056.9 kv.m. Siltumapgāde un karstā ūdens sagatavošana tiek nodrošināta centralizēti. Ēkas atjaunošanas laikā ārsienas tika nosiltinātas ar akmens vati 120mm biezumā, savukārt cokols ar 100 mm biezu putupolistirolu. Dzelzsbetona pagraba/grīdas pārsegumi siltināti ar 100 mm putupolistirolu, savukārt, jumts – ar putupolistirolu 160 mm biezumā, akmens vati – 40 mm biezumā, bet kā segums izmantots kausējamais bitumena ruļļmateriāls (uzklātas 2 kārtas). Ēkā veikta arī logu un durvju nomaiņa, vēdināšana nodrošināta ar dabisko pieplūdi un dabisko nosūci.