• Nominācija

  • Gads

  • Pilsēta

  • Tikai laureāti

  • Projekta autors

  • Būvuzņēmējs

  • Pasūtītājs / Uzņēmējs

Objekti

Objekta nosaukums Adrese Novads/pilsēta

Projekta pasūtītājs:
SIA Liepājas namu apsaimniekotājs
Projekta autors:
Jēkabs Skrastiņš
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Mūrnieks
Būvdarbu vadītājs:
Edgars Šilders
Būvuzraugs:
Armands Jansons

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Liepājā, Klaipēdas ielā 126 ekspluatācijā nodota 1973. gadā, bet ēkas renovācija veikta 2015. gadā. Ēkas kopējā platība ir 2 385.2 m2. Ēkai ir 9 stāvi, pagrabs un bēniņi. Ārsienas būvētas no gāzbetona paneļiem. Pirms renovācijas ēkā netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas laikā ārsienām izmantota akmens vate 150 mm biezumā, bēniņu pārsegumam beramā akmens vate 200 mm biezumā, pagraba/grīdas pārsegumam akmens vates lameles 100 mm biezumā. Veikta logu un durvju nomaiņa. Kā montāžas materiāls tam izmantots silikons. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde un siltuma regulēšana notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, nodrošināts temperatūras pazeminājums brīvdienās un temperatūra regulējama individuāli ar termoregulatoriem. Ēkai ir vienotā siltumenerģijas uzskaite siltuma mezglā tikai apkurei un katram dzīvoklim ir savs siltuma skaitītājs. Ēkai ir centralizētā karstā ūdens sagatavošana siltuma mezglā, bet ūdens temperatūra tiek regulēta attālināti no datora. Ēkai ir vēdināšana, ir Izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori). Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas apkurei tiek izmantots 65.80 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 67.67 kWh/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
SIA Liepājas namu apsaimniekotājs
Projekta autors:
Sandijs Grietēns
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Mūrnieks

Projekta apraksts:

II vieta nominācijā „Energoefektīvākā renovētā daudzdzīvokļu ēka Latvijā” 2013

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Liepājā, Roņu ielā, tika nodota ekspluatācijā 1981.gadā. Šīs 103. sērijas ēkai ir pieci stāvi (80 dzīvokļi) un ēkas kopējā platība ir 5184,1 m2.  Tā kā jumts bija sliktā tehniskā stāvoklī, kas ietekmēja arī ēkas nesošās konstrukcijas, esošais jumts tika demontēts un uzstādīts jauns divslīpju skārda jumts. Tāpat projekta ietvaros ēkā tika izbūvēta horizontālā iekšējā siltumapgādes sistēma, nomainīta karstā ūdensvada un kanalizācijas sistēma, kā arī renovēti ventilācijas vadi. Tika veikta ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju, pagraba un bēniņu siltināšana. Renovācijas darbi tika veikti 2012. gadā.  Kopējais siltumenerģijas ietaupījums ir 79,50 kWh/m2 jeb 56,67%. Kopējais ēkas energoefektivitātes stāvoklis ir 60,80 kWh/m2 (kopā ar karsto ūdeni).

Projekta pasūtītājs:
SIA Liepājas namu apsaimniekotājs
Projekta autors:
SIA "WS"
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Mūrnieks

Projekta apraksts:

I vieta nominācijā „Energoefektīvākā renovētā daudzdzīvokļu ēka Latvijā” 2014

Daudzdzīvokļu māja uzbūvēta 1963. gadā. Ēkai ir četri stāvi, trīs kāpņu telpas, kopējā platība ir 1893,90 m2, bet apkurināmā platība – 1877,4 m2. Ēkā tika nodrošināta centralizēta siltumapgāde, taču netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas rezultātā vieglbetona nesošās ārsienas un dzelzsbetona paneļu pārsegums tika nosiltināts ar akmensvati (150 mm), veikta skārda jumta seguma un durvju nomaiņa, kā arī un logu nomaiņa ar PVC divstiklu pakešu logiem. Ēkā tika izveidota horizontālā apkures sistēma ar individuāliem siltuma skaitītājiem katrā dzīvoklī. Siltuma regulācija ēkā tiek veikta atkarībā no āra gaisa temperatūras. Karstā ūdens apgāde tiek nodrošināta centralizēti siltuma mezglā, naktīs samazinot ūdens temperatūru. Ēkā izbūvēta mehāniskā nosūces ventilācija, kas nodrošina papildu gaisa ieplūdi virtuves telpā.
Pēc renovācijas ēkas vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei bija 27,06 kWh/m2, sasniedzot 66% siltumenerģijas ietaupījumu.

Projekta pasūtītājs:
SIA „Namu serviss APSE”
Projekta autors:
SIA "WS"
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Mūrnieks
Būvdarbu vadītājs:
Edgars Šilders
Būvuzraugs:
Ivars Silacērps

Projekta apraksts:

Piecu stāvu 40 dzīvokļu ēka Dunikas ielā 23, Liepājā ekspluatācijā nodota 1993. gadā, bet renovācijas projekts veikts 2015. gadā. Tā ir divu kāpņu telpu dzelzsbetona paneļu māja ar pagrabu un jumta stāvu. Ēkas kopējā platība ir 3106,7m2 un kopējā platību bez balkoniem un lodžijām 2234 m2. Pirms renovācijas darbu izpildes ēkā bija daļēji nomainīti logi (ap 48%), veikta daļēja siltumapgādes maģistrāļu nomaiņa ar cauruļu izolāciju un uzstādīts automatizēts siltummezgls.Netika izmantoti alokatori un termoregulatori.

Renovācijas projekta ietvaros ārsienas tika nosiltinātas ar akmens vati Paroc Fas B 120mm biezumā, bēniņu pārsegumam izmantota beramā akmens vate Paroc BLT 9 260mm, pagraba/grīdas pārseguma siltināšanai akmens vates lameles Paroc CGL 20 CY 100mm biezumā. Veikta logu un durvju nomaiņa.

Siltuma regulācija notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, temperatūra tiek pazemināta naktīs, kā arī temperatūru var regulēt individuāli ar termoregulatoriem. Siltumenerģijas uzskaite notiek siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Arī karstā ūdens temperatūra tiek regulēta siltuma mezglā. Ventilācijai izmantota dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce.

Saskaņā ar 2015. gadā ēkai izsniegto pagaidu energosertifikātu tā atbilst C klasei ar atsauces vērtību 49,34kWh/m2 gadā. Enerģijas patēriņš tiek novērtēts 99,60 kWh/m2 gadā, primārais enerģijas novērtējums ir 103,18 kWh/m2 gadā, bet oglekļa dioksīda emisijas novērtējums ir 22,80 kgCO2/m2 gadā.

Saskaņā ar siltumenerģijas patēriņa datiem gada laikā, piemēram, 2012. gadā tas bija 324,0240 MWh, 2013. gadā 307,7150 MWh, tad pēc renovācijas 2016. gadā jau 188,1320 MWh.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta pasūtītājs:
SIA Liepājas namu apsaimniekotājs
Projekta autors:
SIA Balts un Melns
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Mūrnieks
Būvdarbu vadītājs:
Edgars Šilders
Būvuzraugs:
Armands Jansons

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu māja Klaipēdas ielā 126, Liepājā, ekspluatācijā nodota 1973. gadā. Ēkas kopējā platība ir 2385,2 m², bet apsildāmā platība – 2150,2 m². Ēkai ir 9 stāvi, pagrabs un bēniņi. Ārsienas ir no gāzbetona paneļiem, pārsegumi – no dzelzsbetona paneļiem. Pirms renovācijas ēkā tika nodrošināta centralizēta siltumapgāde, taču netika izmantoti alokatori un termoregulatori.

Renovācijas laikā ārsienas siltinātas ar 150 mm akmens vati, pagraba/grīdas segums – ar akmens vates lamellām 100 mm biezumā, bet bēniņu pārsegums – ar beramo vati 200 mm biezumā. Ēkā veikta logu un durvju nomaiņa. Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti un regulēta atkarībā no gaisa temperatūras ārā, piemērojot temperatūras pazeminājumu brīvdienās, kā arī individuāli – ar termoregulatoriem. Ēkā ierīkota horizontālā apkures sistēma, kur katram dzīvoklim uzstādīts apkures skaitītājs. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā, uzskaiti karstā ūdens sagatavošanai veicot atbilstoši patērētajam karstā ūdens apjomam. Izveidota energoefektīva teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori). Pēc ēkas renovācijas notiek siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa monitorings, veicot siltummezglu sistēmas pārbaudi no datora.

Saskaņā ar 2015. gadā ēkai izsniegto pagaidu energosertifikātu tās atsauces vērtība ir 65,80kWh/m2. Enerģijas patēriņš tiek novērtēts 133,27 kWh/m2 gadā, primārais enerģijas novērtējums ir 173,25 kWh/m2 gadā, bet oglekļa dioksīda emisijas novērtējums ir 35,18 kgCO2/m2 gadā.

Saskaņā ar siltumenerģijas patēriņa datiem pirms renovācijas 2012./2013. gada apkures sezonā tas bija 337,0680MWh, 2013./2014. gada apkures sezonā 302,4580, bet pēc renovācijas 2016./2017. gada apkures sezonā no oktobra līdz aprīlim 136,3540MWh.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta pasūtītājs:
DzĪB "Vītolu iela 30"
Projekta autors:
SIA "WS"
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Mūrnieks
Būvdarbu vadītājs:
Edgars Šilders
Būvuzraugs:
Ivars Silacērps

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu māja Vītolu ielā 30, Liepājā, ekspluatācijā nodota 1963. gadā, bet renovācija veikta 2014. gadā. Piecstāvu, trīssekciju silikātķieģeļu mājas ar bēniņiem (analoga 318.sērijai) kopējā platība ir 2355,3 m2, no kuras apkurināmā platība – 2328,6 m2. Ēkai ir dzelzsbetona pamati, silikātķieģeļu sienas, dzelzsbetona paneļu pārsegums.
Siltumapgāde un karstā ūdens sagatavošana tiek nodrošināta centralizēti, katrā dzīvoklī uzstādīts alokators. Ēkas atjaunošanas laikā ārsienas tika nosiltinātas ar akmens vati 140 mm biezumā, bēniņi siltināti ar beramo akmens vati 260 mm biezumā un ieklāts profilētu skārda lokšņu jumta segums. Ēkā veikta arī logu un durvju nomaiņa, vēdināšana nodrošināta ar dabisko pieplūdi un dabisko nosūci.

Projekta pasūtītājs:
SIA Liepājas namu apsaimniekotājs
Projekta autors:
Jēkabs Skrastiņš
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Mūrnieks
Būvdarbu vadītājs:
Edgars Šilders
Būvuzraugs:
Armands Jansons

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu māja Klaipēdas ielā 126, Liepājā, ekspluatācijā nodota 1973. gadā. Ēkas kopējā platība ir 2385,2 m², bet apsildāmā platība – 2150,2 m². Ēkai ir 9 stāvi, pagrabs un bēniņi. Ārsienas ir no gāzbetona paneļiem, pārsegumi – no dzelzsbetona paneļiem. Pirms renovācijas ēkā tika nodrošināta centralizēta siltumapgāde, taču netika izmantoti alokatori un termoregulatori.Renovācijas laikā ārsienas siltinātas ar 150 mm akmens vati, pagraba/grīdas segums – ar akmens vates lamellām 100 mm biezumā, bet bēniņu pārsegums – ar beramo vati 200 mm biezumā. Ēkā veikta logu un durvju nomaiņa. Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti un regulēta atkarībā no gaisa temperatūras ārā, piemērojot temperatūras pazeminājumu brīvdienās, kā arī individuāli – ar termoregulatoriem. Ēkā ierīkota horizontālā apkures sistēma, kur katram dzīvoklim uzstādīts apkures skaitītājs. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā, uzskaiti karstā ūdens sagatavošanai veicot atbilstoši patērētajam karstā ūdens apjomam. Izveidota energoefektīva teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori). Pēc ēkas renovācijas notiek siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa monitorings, veicot siltummezglu sistēmas pārbaudi no datora.

Projekta pasūtītājs:
SIA Liepājas namu apsaimniekotājs
Projekta autors:
Anita Pope
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Mūrnieks
Būvdarbu vadītājs:
Edgars Šilders
Būvuzraugs:
Armands Jansons

Projekta apraksts:

I vieta nominācijā „Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Latvijā” 2018

Daudzdzīvokļu māja Klaipēdas ielā 70, Liepājā, ekspluatācijā nodota 1968. gadā, bet ēkas renovācija veikta 2015. gadā. Ēkas kopējā platība ir 2010,20 m², bet apsildāmā platība – 2072,5 m². Ēkai ir 5 stāvi, pagrabs un bēniņi. Ārsienas ir no silikāta ķieģeļiem, pārsegumi – no dzelzsbetona paneļiem. Pirms renovācijas ēkā tika nodrošināta centralizēta siltumapgāde, taču netika izmantoti alokatori un termoregulatori.Renovācijas laikā ārsienas siltinātas ar 140 mm akmens vati, pagraba/grīdas segums – ar akmens vates lamellām 120 mm biezumā, bet bēniņu pārsegums – ar beramo vati 290 mm biezumā. Ēkā veikta logu un durvju nomaiņa. Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti un regulēta atkarībā no gaisa temperatūras ārā, piemērojot temperatūras pazeminājumu brīvdienās, kā arī individuāli – ar termoregulatoriem. Ēkā ierīkota horizontālā apkures sistēma, kur katram dzīvoklim uzstādīts apkures skaitītājs. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā. Ēkā nodrošināta dabiskās pieplūdes un dabiskās nosūces ventilācija. Izveidota energoefektīva teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori). Pēc ēkas renovācijas notiek siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa monitorings, veicot siltummezglu sistēmas pārbaudi no datora.

Projekta pasūtītājs:
SIA Liepājas namu apsaimniekotājs
Projekta autors:
Sandijs Grietēns
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Mūrnieks
Būvdarbu vadītājs:
Edgars Šilders
Būvuzraugs:
Ivars Silacērps

Projekta apraksts:

III vieta nominācijā „Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Latvijā” 2020

Daudzdzīvokļu māja Atmodas bulvārī 8 Liepājā ekspluatācijā nodota 1971. gadā, renovēta 2018. gadā. Ēkas kopējā platība – 6055,8 m2, tai ir pieci stāvi un vieglbetona bloku nesošās konstrukcijas. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Ēkas ārsienas veido vieglbetona bloki, kas siltināti ar akmensvati 170 mm biezumā. Bēniņu pārseguma dzelzsbetona paneļiem izmantota beramā vate 400 mm biezumā. Pagraba grīdas pārseguma dzelzsbetona paneļiem lietotas 150 mm biezas akmensvates lamelas. Ēkai mainīti logi. Montāžas darbos izmantots silikona hermētiķis un hidroizolācijas lentes. Logu ailes siltinātas. Renovācijas laikā visiem dzīvokļiem uzstādīti firmas Purmo Air tērauda radiatori komplektā ar sliedi, filtru, atgaisotāju, termovārstu un Monclac uzstādīšanas mezglu. Uz jumta izvietotas vēja turbīnas ventilācijas vilkmes nodrošināšanai. Līdz atjaunošanai māja bija bez centralizētās apkures, bet tagad iedzīvotājiem ir iespēja izmantot horizontālo apkures sistēmu, ietaupīt līdzekļus un uzturēties komfortablā temperatūrā. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana notiek atkarībā no āra gaisa temperatūras un individuāli ar termoregulatoriem. Mājai nav centralizētas karstā ūdens sagatavošanas, ir boileri. Vienotā uzskaite siltuma mezglā tiek veikta tikai apkurei. Ēkai ir vēdināšana ar dabisko pieplūdi un dabisko nosūci. Gaisa pieplūde notiek caur radiatoriem, uz jumta ir gaisa nosūcēji. Saskaņā ar ēkas pagaidu energosertifikātu ēkai piešķirta B klase, kopējais enerģijas patēriņš ir 64,71 kWh/m² gadā. Ēkas atjaunošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

Projekta pasūtītājs:
SIA Liepājas namu apsaimniekotājs
Projekta autors:
Uģis Fausts
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Mūrnieks
Būvdarbu vadītājs:
Edgars Šilders
Būvuzraugs:
Ivars Silacērps

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu māja Siena iela 3 Liepājā ekspluatācijā nodota 1962. gadā, renovēta 2019. gadā. Ēkas kopējā platība – 2468,4 m2, tai ir pieci stāvi. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori.Renovācijas laikā ēkas silikātķieģeļu ārsienas siltinātas ar 120 mm biezu akmensvati. Bēniņu pārseguma dzelzsbetona paneļiem izmantota 250 mm bieza beramā vate. Mainīti logi un durvis. Montāžai izmantots silikona hermētiķis, hidroizolācijas un difūzijas lentes. Siltinātas logu ailes. Atjaunošanas laikā ēkā mainīti karstā, aukstā ūdens un kanalizācijas stāvvadi.Ēkai ir centralizēta siltumapgāde. Siltuma regulēšana notiek atkarībā no āra gaisa temperatūras un individuāli ar termoregulatoriem. Vienotā uzskaite siltuma mezglā tiek veikta tikai apkurei. Mājai ir horizontālā apkures sistēma, ūdens uzsildīšanai ir atsevišķs skaitītājs. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā, karstā ūdens temperatūra ēkā tiek regulēta attālināti no datora.Ēkai ir vēdināšana ar dabisko pieplūdi un dabisko nosūci.Saskaņā ar pagaidu energosertifikātu mājai piešķirta D klase, kopējais enerģijas patēriņš ir 124,38 kWh/m² gadā. Ēkas atjaunošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.