• Nominācija

  • Gads

  • Pilsēta

  • Tikai laureāti

  • Projekta autors

  • Būvuzņēmējs

  • Pasūtītājs / Uzņēmējs

Objekti

Objekta nosaukums Adrese Novads/pilsēta

Projekta pasūtītājs:
SIA Liepājas namu apsaimniekotājs
Projekta autors:
SIA Arhitekta G. Vīksnas birojs
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Mūrnieks
Būvdarbu vadītājs:
Edgars Šilders
Būvuzraugs:
Ivars Silacērps

Projekta apraksts:

II vieta nominācijā „Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Latvijā” 2022

Daudzdzīvokļu ēka Klaipēdas ielā 124, Liepājā, pirmreizējā ekspluatācijā nodota ap 1980. gadu, bet atjaunošana veikta 2019. gadā. Tā ir vieglbetona paneļu 9 stāvu ēka ar kopējo platību 1903,6 m². Iepriekš netika izmantoti alokatori un termoregulatori.

Projekta pasūtītājs:
SIA Liepājas namu apsaimniekotājs
Projekta autors:
SIA WOOS
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Mūrnieks
Būvdarbu vadītājs:
Edgars Šilders
Būvuzraugs:
Aigars Ausējs

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Jāņu ielā 6, Liepājā, pirmreizējā ekspluatācijā nodota 1966. gadā, bet atjaunošana veikta 2021. gadā. Tā ir silikātķieģeļu 5 stāvu ēka ar kopējo platību 2234,1 m². Ēkai iepriekš nav veikti atjaunošanas darbi. Iepriekš arī netika izmantoti alokatori un termoregulatori.Renovācijas laikā silikātķieģeļu ārsienas siltinātas ar akmens vati 150 mm biezumā. Bēniņu dzelzsbetona pārsegums siltināts ar 400 mm beramo akmens vati. Pagraba/grīdas dzelzsbetona pārsegums siltināts ar akmens vates lamelēm 150 mm biezumā. Ēkai ir divslīpju jumts ar šķiedrcementa viļņveida profila loksnēm. Ēkā veikta logu nomaiņa. Hidroizolācijas montāžai izmantota izolācijas lente, tvaika izolācijai difūzijas lente. Siltumizolācijai izmantota akmens vate.Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, ko nodrošina attālinātā temperatūras regulēšana siltummezglā, un tiek veikts temperatūras pazeminājums naktī. Ēkā ir vienotā uzskaite siltuma mezglā tikai apkurei un ir izbūvēta horizontālā apkures sistēma ar termoregulatoriem un skaitītāju katram dzīvoklim. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltummezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana ēkā notiek siltuma mezglā. Tiek veikta atsevišķa siltumenerģijas uzskaite karstā ūdens sagatavošanai.Attiecībā uz ventilāciju ēkā tiek izmantota vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Uzstādīti gaisa pieplūdes vārsti ārsienā, vārsti logos un iztīrītas ventilācijas šahtas.Izveidota energoefektīvas telpu apgaisme, uzstādīti kustības sensori. Sakārtota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma.Saskaņā ar ēkai piešķirto energosertifikātu tā atbilst B klasei ar kopējo enerģijas patēriņu 95,80 kWh/m² gadā.