Daudzdzīvokļu ēka Mātera ielā 17, Jelgavā, pirmreizējā ekspluatācijā nodota 1968. gadā. Ēka ir piecu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar bēniņu stāvu un pagrabu. Dzīvojamajā ēkā ir 55 dzīvokļi ar ēkas kopplatību 2531,6 m2. Ēkā iepriekš netika izmantoti alokatori un termoregulatori. 

Renovācijas laikā ēkas ārsienas, kas veidotas no izšuvota 510 mm bieza silikātķieģeļu mūra ārpusē, bet pārējā daļā no māla ķieģeļiem siltinātas ar akmens vate Rockwool FRONTROCK MAX E, 150 mm. Bēniņu pārsegumi, kas veidoti no dobtajām saliekamā dzelzsbetona pārseguma plātnēm 220 mm biezumā, siltināti beramo vati ISOVER VV-036F, 400 mm. Pagraba pārsegums, kam izmantoti dobtie un  ribotie saliekamie dzelzsbetona paneļi, siltināts ar putupolistirolu Neo, 150 mm. Nesošā jumta konstrukcija veidota no saliekamajām dzelzsbetona spārēm ar šķērsgriezuma izmēriem 260 x 210 mm. Veikts durvju remonts, ievietotas PVC konstrukcijas durvis lodžijās U=0.98 W/(m²K) un ugunsdrošās durvis bēniņos  EI 30, U=1,1 W/(m²K). Veikta logu nomaiņa uz PVC logiem U=0.98 W/(m²K). Montāžai izmantotas Penosil, ārējās un iekšējās montāžas lentas, hermētiķi, celtniecības putas un minerālvate. 

Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, tiek veikts temperatūras pazeminājums naktī un siltumu regulē individuāli ar termoregulatoriem. Siltumenerģijai ir vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai un individuālā ar alokatoriem. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltummezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Tiek veikta vienotā uzskaite kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. 

Attiecībā uz ventilāciju ēkā tiek izmantota vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. 

Veikta arī iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais  elektrotīkls. Izveidota energoefektīvas teritorijas  vai telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana un ierīkoti dūmu detektori.  

Ēka atjaunota piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu
Apkure pēc ēkas atjaunošanas (izmērītais) 53.26 kWh/m2, Kopējais siltumenerģijas ietaupījums ir 54 %

video: https://youtu.be/w3aus0vX_KA