• Nominācija

  • Gads

  • Pilsēta

  • Tikai laureāti

  • Projekta autors

  • Būvuzņēmējs

  • Pasūtītājs / Uzņēmējs

Objekti

Objekta nosaukums Adrese Novads/pilsēta

Projekta pasūtītājs:
Liepājas pilsētas pašvaldība
Projekta autors:
Ēriks Cērpiņš
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Būvkompānija MBR
Būvdarbu vadītājs:
Uldis Valdmanis
Būvuzraugs:
Gints Ernstsons

Projekta apraksts:

Dzīvojamā māja bez vecākiem palikušajiem bērniem Salmu ielā 53, Liepājā, pirmreizējā ekspluatācijā nodota 2022. gadā. Ēkas kopējā platība ir 279,5 m2. Ēkai ir viens virszemes stāvs. Tai ir monolītā dzelzsbetona lentveida pamati. Vertikālajām konstrukcijām izmantotas koka karkasa konstrukcijas (biezumā vairāk par 15 cm), koka dēļu iesegums un gāzbetons. Ēkā ir koka siju starpstāvu pārsegums ar koka sijām. Jumta konstrukcijas veidota no koka, jumta segumam izmantotas profilēta tērauda loksnes. 

Ēkas ārsienu karkass siltināts ar vēja aizsardzības plāksni 50;  PAROC eXtra: 200×2; PAROC eXtra: 50×2. Bēniņu pārseguma koka sijas siltinātas ar PAROC eXtra plus d=50 un beramo ekovati, 550. Pagraba grīdas pārsegums, ko veido monolīta dzelzsbetona plāksne, siltināts ar putupolistirolu 200 mm biezumā.  

Ēkā ir lokālā siltumapgāde ar siltumsūkni. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, tiek veikts temperatūras pazeminājums naktī, kā arī siltumu regulē individuāli ar termoregulatoriem. Ēkā ir lokālā karstā ūdens sagatavošana. Karstā ūdens temperatūras regulēšana ēkā notiek piemērojoties apstākļiem un atkarībā no ēkas lietošanas veida. Netiek veikta siltumenerģijas uzskaite karstā ūdens sagatavošanai.  

 Attiecībā uz ventilāciju ēkai ir mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa. 

Izveidota energoefektīvas teritorijas  un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana, Sakārtota zibensaizsardzības sistēma un pārsprieguma aizsardzības sistēma, uzstādīti dūmu detektori. 

Saskaņā ar ēkai piešķirto energosertifikātu tā atbilst A+ klasei ar enerģijas patēriņa novērtējumu 76,50 kWh/m² gadā.   

Projekta pasūtītājs:
Ādažu novada pašvaldība
Projekta autors:
SIA ArchiCom
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA NEWCOM Construction
Būvdarbu vadītājs:
Anatolijs Grečuha
Būvuzraugs:
SIA Prokrial, Kristaps Priede

Projekta apraksts:

nominācijā “Energoefektīvākā publiskā ēka” – 1.vieta.

Carnikavas pamatskolas ēka Nākotnes ielā 1, Carnikavā, sastāv no 4 korpusiem, divi no tiem ir esošās būves, kas tika restaurētas, bet divi korpusi celti no jauna. Pārbūve veikta visos trīs skolas stāvos. Pirms atjaunošanas ēkā tika izmantoti termoleguratori.

Ēkas pamatus veido dzelzsbetona bloki (lentveida) un dzelzsbetons (stabveida). Vertikālā konstrukcija ir monolīta dzelzsbetona karkasa konstrukcija, ķieģeļu mūris. Jumta konstrukciju veido koka konstrukcijas, dzelzsbetona paneļu klājs virs bezspāru jumta konstrukcijām. Ēkas ārsienas veido dzelzsbetona karkasa konstrukcija un silikātķieģeļi. Siltināšana veikta karkasā ar PIR 200 mm vai XPS 150 mm vai Styrofoam 100 mm.  

Ēkai ir lokālā siltumapgāde ar apkures katlu. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, tiek veikts temperatūras pazeminājums naktī un brīvdienās, kā arī siltumu regulē individuāli ar termoregulatoriem. Siltumenerģijai ir vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Karstā ūdens sagatavošana notiek lokāli – ar elektriskiem sildītājiem un siltumsūkni. Karstā ūdens temperatūras regulēšana ēkā notiek piemērojoties apstākļiem un atkarībā no ēkas lietošanas veida. Tiek veikta atsevišķa siltumenerģijas uzskaite karstā ūdens sagatavošanai un tikai karstā ūdens apjomam. 

Attiecībā uz ventilāciju ēkai ir mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa. 

Ēkā veikta iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais  elektrotīkls. Izveidota energoefektīvas teritorijas  un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana, Sakārtota zibensaizsardzības sistēma un pārsprieguma aizsardzības sistēma.  

Saskaņā ar ēkai piešķirto energosertifikātu tā atbilst A klasei ar enerģijas patēriņa novērtējumu 75 kWh/m² gadā. 

Projekta pasūtītājs:
Edgars Kudurs
Projekta autors:
SIA Arhitekt
Galvenais būvuzņēmējs:
Edgars Kudurs
Būvdarbu vadītājs:
Edgars Kudurs
Būvuzraugs:
Arnis Dzalbs

Projekta apraksts:

nominācijā “Energoefektīvākā vienģimenes ēka” – 1.vieta.

Privātmāja Talsu ielā 25a, Rīgā, pirmreizējā ekspluatācijā nodota 2022. gadā. Tā ir vienstāvīga ēka ar kopējo platību 201,2 m2.  

Ēka celta no Ecoterm plus gāzbetona blokiem un ārsienas siltinātas ar siltumizolācijas materiālu 100 mm biezumā. Jumta segumam izmantots kausētais bitumens, kas siltināts ar siltumizolācijas materiālu 400 mm biezumā.  

Ēkā ir lokālā siltumapgāde ar siltumsūkni. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, tiek veikts temperatūras pazeminājums brīvdienās, kā arī regulēt var individuāli ar termoregulatoriem. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana ēkā notiek piemērojoties apstākļiem un atkarībā no ēkas lietošanas veida. Tiek veikta atsevišķa siltumenerģijas uzskaite karstā ūdens sagatavošanai.  

Attiecībā uz ventilāciju ēkā ir mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa. Tiek monitorēts CO2 līmenis un ventilācija darbojas atbilstoši gaisa kvalitātei. 

Elektrība tiek iegūta no atjaunojamiem energoresursiem – ir uzstādītas saules baterijas elektrības ražošanai. Tāpat izveidota energoefektīvas teritorijas  un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana, izveidota elektrotransporta uzlādes vieta, uzstādīti dūmu detektori.  

Saskaņā ar ēkai piešķirto energosertifikātu tā atbilst A klasei ar enerģijas patēriņa novērtējumu 75 kWh/m² gadā. 

Projekta pasūtītājs:
Biedrība „Privātā vidusskola ĀBVS”
Projekta autors:
Sergejs Ņikiforovs
Galvenais būvuzņēmējs:
AS UPB
Būvdarbu vadītājs:
Vjačeslavs Poliščuks (AS „UPB”)
Būvuzraugs:
Jeļena Maceralika („2KONSULTANTI”)

Projekta apraksts:

Ādažu Brīvā Valdorfa skola Attekas ielā 35, Ādažos ekspluatācijā nodota 2016. gadā. Tās ir izglītības iestādes mācību telpas un palīgtelpas. Stāvu skaits – 3; ēkas augstums (metros) 11.9 m; ēkas virszemes stāvu skaits 3 stāvi; ēkas apbūves laukums 782.9 m2; ēkas kopējā platība 921.6 m2; ēkas būvtilpums 7844 m3.

Celtniecības gaitā ieviesti ilgtspējīgi risinājumi – enerģija tiek iegūta no atjaunojamajiem energoresursiem, siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa monitorings un energoefektīva izmantošana.

Ārsienas ir karkasa veida ar I-veida koka sijām. Fasādes siltināšanai izmantotas kokšķiedru plāksnes 12 mm biezumā un ekovate 450 mm biezumā. Pagraba/grīdas pārsegumam izmantots stiegrots betons un XPS siltumizolācija 200 mm biezumā. Ārdurvīm izvēlētas alumīnija durvis, logiem – PVC logi ar trīskāršu stikla paketi. Logu hidroizolācijai izmantota kausējamā hidroizolācija, tvaika izolācijai PVC tvaika izolācijas plēve 200 mk un siltumizolācijai ekovate 450 mm.

Siltumapgādei izvēlēts siltumsūknis un saules kolektori apkures atbalstam. Siltuma regulācija tiek veikta atkarībā no pārgaisa temperatūras, kā arī to var regulēt individuāli ar termoregulatoriem.

Karstais ūdens tiek sagatavots lokāli, un to nodrošina siltumsūknis un saules kolektori. Karstā ūdens temperatūra tiek regulēta siltummezglā.

Ēkai ir mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa. Elektroapgādei izmanto saules baterijas (elektrības ražošanai), vēja ģeneratoru un koģenerācijas iekārtu. Izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana, ierīkoti dūmu detektori.

Saskaņā ar 2016. gadā ēkai izsniegto pagaidu energosertifikātu ēka atbilst A klasei un tās atsauces vērtība ir 14 kWh/m2. Enerģijas patēriņš tiek novērtēts 81,24 kWh/m2 gadā, primārais enerģijas novērtējums ir 57,55 kWh/m2 gadā, bet oglekļa dioksīda emisijas novērtējums ir 2,06 kgCO2/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
Valsts a/s „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Projekta autors:
SIA „ARHIS Arhitekti”
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Skonto būve
Būvdarbu vadītājs:
Modris Seļakovs
Būvuzraugs:
Indulis Eglītis, Kaspars Aksenoks, Aigars Rudzītis

Projekta apraksts:

Motormuzeja ēka S.Eizenšteina ielā 8, Rīgā pirmo reizi ekspluatācijā nodota 1988. gadā. Ēkas rekonstrukcija veikta 2015. gadā. Pirms pārbūves ēkas platība bija 7322 m2. Ēkas platībā pēc rekonstrukcijas ir 7674,30 m2, virszemes stāvu skaits – 4. Esošā muzeja ēka tika pārbūvēta, lai pēc iespējas paplašinātu ekspozīcijai domātās platības, izveidotu ērtu, mūsdienīgu ieejas risinājumu, uzlabotu apmeklētāju plūsmas organizāciju ar skaidru navigāciju, nodrošinātu muzeja pilnīgu pieejamību visiem tā apmeklētājiem, veidotu šodienas prasībām atbilstošu telpu un ekspozīciju iekārtojumu.

Pārbūves rezultātā ieviesti vairāki ilgtspējīgi risinājumi. Attiecībā uz transportu un mobilitāti izveidots ērts, mūsdienīgs ieejas risinājums, kas nodrošina uzlabotu apmeklētāju plūsmas organizāciju, kā arī vides pieejamību visiem tā apmeklētājiem ar dažādām prasībām. Uzlabota arī iekšējās vides kvalitāte – iepriekš ēkā nebija atbilstoša mehāniskā ventilācija, dzesēšana. Modernizācijā sakārtots arī ēkas mikroklimats, nodrošinot dzesēšanu un vēdināšanu ekspozīciju zālēs, īpašu mikroklimatu fondu glabātuvēs, kur konstanti jāuztur noteikts gaisa mitruma līmenis. Pie inovatīviem risinājumiem jāmin, ka ēkā ir izveidota BMS sistēma, kas pilnībā kontrolē siltumenerģijas un aukstumenerģijas piegādi ēkā. Lielākā daļa telpu ir aprīkotas arī ar individuālajiem temperatūras sensoriem, kas ļauj kontrolēt telpu gaisa temperatūru ar BMS. Vadības panelī iespējams redzēt visas AHU iekārtas, iestādīt nakts vēdināšanas un dažādas citas iespējas. Piemēram, dzesēšanas sezonā, ja tiek atvērts logs, tiek pārtraukta aukstumnesēja padeve. Inovatīvs dzesēšanas risinājums maksimāli veicot ēkas vēdināšanu ar automātiskajām virsgaismām. Pēc pirmās vasaras sezonas elektroenerģijas patēriņš dzesēšanai tikai 0,9 kWh/m2 gadā.

Kā norobežojošās fasādes konstrukcijas izmantoti TENAX cinkotā tērauda profila paneļi, kas siltināti ar Paroc WAS 35t siltumizolāciju 200 mm, Paroc WPS 3nj vēja izolāciju 20 mm un

Ruukki T15-115(25) loksnēm 1 mm. Pamata ēkā fasādi veido ventilēta ķieģeļu mūra siena, kas siltināta ar Paroc WAS 35 siltumziolāciju 15 0mm, un ķieģeļu mūri 380 mm. Kāpņu telpas piebūves fasādei arī ir ventilēta ķieģeļu mūra siena, kam izmantota Ventimax siltumizolācija 150 mm. Neventilētajai dzelzsbetona sienai izmantota Paroc siltumizolācija 150 mm un apmetums RAL 7024 20 mm. Dzelzsbetona konstrukcijas sienai izmantota Paroc siltumizolācija 150 mm biezumā un betons 120 mm biezumā.

Pagraba daļā grīdu uz grunts veido grīdas segums 5 mm, betons 180 mm, blietētas šķembas 150 mm, putupolistirols DOW Styrofoam 70 mm un hidroizolācija 5 mm.

Jumta konstrukciju virs terases veido betons 120 mm, putupolistirols DOW Styrofoam 150 mm, dzelzsbetons 220 mm un izlīdzinošā cementa java 30 mm. Iepriekšējo jeb veco jumta konstrukciju veido metāla jumta profils 1 mm, siltumizolācija WLG 035 200 – 300 mm, dzelzsbetons 220 mm, hidroizolācija 27 mm un bitumens 5 mm. Jumtu virs kāpņu telpas piebūves Paroc siltumizolācija 250 mm un dzelzsbetons 220 mm. Jumta jauno daļu veido TENAX tērauda profils 1 mm, Paroc ROB/ROS siltumizolācija 200 mm, hidroizolācija Unifleks 10 mm un bitumens 5 mm.

Ēkā ir nomainītas ārdurvis uz siltinātām metāla durvīm (U=2,00 W/m2K) un siltinātiem metāla vārtiem. Ēkā veikta logu nomaiņa (Uw=1,2 W/m2K), virsgaismas logi Uw=0,81 W/m2K), fasāžu sistēma Uw=0,71 W/m2K). Logu tvaika izolācijai izmantotas celtniecības putas un tvaika lentas.

Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma temperatūra tiek regulēta atkarībā no pārgaisa temperatūras, tā tiek pazemināta naktīs un brīvdienās, kā arī to var regulēt individuāli ar termoregulatoriem. Siltuma enerģijai ir vienotā uzskaite siltummezglā tikai apkurei, ir vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, kā arī individuālā ar alokatoriem.

Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltummezglā. Karstā ūdens temperatūra tiek regulēta, piemērojoties apstākļiem un atkarībā no ēkas lietošanas veida. Karstā ūdens sagatavošanai nepieciešamā siltumenerģija tiek uzskaitīta atsevišķi.

Ēkai ir mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa. Pārbūves gaitā veikta iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais elektrotīkls. Izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana. Sakārtota un izveidota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma, ierīkoti dūmu detektori.

Saskaņā ar 2015. gadā ēkai izsniegto pagaidu energosertifikātu ēka atbilst D klasei un tās atsauces vērtība ir 91,9 kWh/m2. Enerģijas patēriņš tiek novērtēts 129,0 kWh/m2 gadā, primārais enerģijas novērtējums ir 173,6 kWh/m2 gadā, bet oglekļa dioksīda emisijas novērtējums ir 3,8 kgCO2/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
Valsts a/s „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Projekta autors:
SIA „ARHIS Arhitekti”
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Skonto būve
Būvdarbu vadītājs:
Modris Seļakovs
Būvuzraugs:
Indulis Eglītis, Kaspars Aksenoks, Aigars Rudzītis

Projekta apraksts:

CSDD Klientu apkalpošanas centrs (KAC)S.Eizenšteina ielā 8, Rīgā ekspluatācijā nodots 2016. gadā. Ēka būvētā kā vienots ēku komplekss ar Rīgas Motormuzeju ar savietotiem inženiertīkliem. Ēkas platība ir 2896,10 m2, tai ir 5 virszemes stāvi. Pamati – dzelzsbetona pāļi, monolītais betons, ēkas nesošais karkass – monolītais dzelzsbetons, metāla karkass, pārsegumi – dzelzsbetons.

Ēkas būvniecībā ieviesti vairāki ilgtspējīgi risinijājumi. Piemēram, pret dienvidiem pavērstā fasāde visā tās augstumā aprīkota ar metāla režģi, kura ir apzaļumota, lai vasaras karstajā laikā radītu dabisku pavēni un īpašu gaisotni darba kabinetos. Augi katra stāva līmenī tiek dēstīti speciālās substrāta kastēs, kas aprīkotas ar drenāžu un automatizētu kapilāro laistīšanu. Izveidots elektroauto pieslēguma punkts, lai ikviens KAC apmeklētājs var veikt sava transportlīdzekļa uzlādi. Ēkā gandrīz katrā biroja telpā iespējams veikt iekštelpu mikroklimata individuālu kontrolēšanu ( temperatūra, ventilācija, dzesēšana). ZA fasāde ir veidota kā dubultā fasāde trokšņu mazināšanai. Dubultā fasāde nodrošina mazāku siltumenerģijas patēriņu ziemā, bet vasarā samazina nepieciešamo enerģiju  dzesēšanai. Dienvidu fasāde apzaļumota – Tangūtijas mežvīteņa (clematis tangutica) lapotne novērsīs nepieciešamību slēpties no saules stariem, aizsedzot logus, un mazinās gaisa dzesēšanas apjomu. Ēkā ir izveidota BMS sistēma, kas pilnībā kontrolē siltumenerģijas un aukstumenerģijas piegādi ēkā.  Lielākā daļa telpu ir aprīkotas arī ar individuālajiem temperatūras sensoriem, kas ļauj kontrolēt telpu gaisa temperatūru ar BMS. Vadības panelī iespējams redzēt visas AHU iekārtas, iestādīt nakts vēdināšanas un dažādas citas iespējas. Piemēram, dzesēšanas sezonā, ja tiek atvērts logs, tiek pārtraukta aukstumnesēja padeve.

Katra fasāde būvēta un siltināta atšķirīgi. Fasādei F1 izmantoti 200mm, AEROC Universal 300/200 200 mm, siltumizolācija Cortex one 40 mm un gaisa šķirkārta. Fasādei F2 izmantoti 200 mm, AEROC Universal 300/200 200 mm, siltumizolācija Cortex one 15 mm un apmetums. Fasādei F2 ar FS4 – 200 mm, AEROC Universal 300/200 200 mm, siltumizolācija Cortex one 15 mm, apmetums 700 – 1500 mm un stiklotās fasādes gaisa šķirkārta. Fasāde F3 – 200 mm, AEROC Universal 300/200 150 mm, siltumizolācija Cortex one 15 mm un apmetums.

Pagraba/grīdas pārsegums veidots no pārejas grīdas, ko veido 130 mm betons 150mm Putupolistirols DOW Styrofoam 300, 180 mm dzelzsbetons un 5mm hidroizolācija. Otra konstrukcijas daļa ir grīda uz grunts, ko veido 85 mm betons, 100mm putupolistirols DOW Styrofoam 300, 5 mm hidroizolācija un 70 mm betons.

Jumta konstrukciju veido pārejas jumts, ko veido 5 mm hidroizolācija, 180 mm dzelzsbetons, 20 mm siltumizolācija ROB 80, 150 mm siltumizolācija ROS 30 g un 50 mm siltumizolācija ROS 30. Nākamo jumta daļu veido 5 mm hidroizolācija, 20 mm siltumizolācija ROB 80, 200 mm siltumizolācija ROS 30g, 30-150 mm izlīdzinošais slānis – keramzīts un 180 mm dzelzsbetona pārsegums. Jumta konstrukcijas trešo daļu veido 200 mm putupolistirols DOW Styrofoam 300, 5 mm hidroizolācija, 30-180 mm izlīdzinošais slānis – keramzīts un 180 mm dzelzsbetona pārsegums.

Ārējām durvīm izmantotas trīsstiklu pakešu durvis (U=1,7 W/m2K). Katrā fasādes pusē ielikti logi ar atšķirīgām Uw vērtībām, kā arī izmantota stikla fasādes sistēma (Uw=1,50 W/m2K) un virsgaismas stiklojums (Uw=1,43 W/m2K).

Ēkai ir centralizētā siltumapgāde, siltuma regulēšana notiek atkarībā no pārgaisa temperatūras, kā arī temperatūra tiek pazemināta naktīs un brīvdienās un to var regulēt individuāli ar termoregulatoriem.

Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltummezglā, un ūdens temperatūras regulēšana notiek piemērojoties apstākļiem un atkarībā no ēkas lietošanas veida. Siltumenerģijas uzskaite karstā ūdens sagatavošanai nav paredzēta.

Attiecībā uz ventilāciju ēkai ir mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa.

Ēkai ir veikta iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais elektrotīkls. Ir izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana. Ir sakārtota vai izveidota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma, ieviesti dūmu detektori. Izveidota elektrotransporta uzlādes vieta, pieslēguma vieta ēkas autonomajai elektroapgādei.

Saskaņā ar 2015. gadā ēkai izsniegto pagaidu energosertifikātu ēka atbilst C klasei un tās atsauces vērtība ir 83,5 kWh/m2. Enerģijas patēriņš tiek novērtēts 120,6 kWh/m2 gadā, primārais enerģijas novērtējums ir 164,2 kWh/m2 gadā, bet oglekļa dioksīda emisijas novērtējums ir 9,66 kgCO2/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
SIA Valmieras namsaimnieks
Projekta autors:
Ainārs Markvarts
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Plastik
Būvdarbu vadītājs:
Tamāra Broka
Būvuzraugs:
Jānis Cunskis

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Stacijas ielā 14, Valmierā ,ekspluatācijā nodota 1965. gadā, bet ēkas renovācija veikta 2018. gadā. Ēkas kopējā platība 1794 m2, tai ir 5 stāvi un pagrabstāvs. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Ēkas ārsienas mūrētas no silikāta ķieģeļiem un renovācijas gaitā fasāde siltināta ar fasādes akmens vates plāksnēm, Paroc Linio (λ≤0.036W/(mK)) , b=150mm. Bēniņu pārseguma siltināšanai veikta siltināšana ar beramo minerālvati PAROC BLT-3 b=390mm (λ≤0.041W/(mK)), (t.sk. ietverta pretvēja plēve). Pagraba pārsegums siltināts ar akmens vates plāksnēm, Paroc Linio (λ≤0.036W/(mK)) b=100mm. Jumta segumam izmantots profilēto metāla jumta lokšņu segums T20-24W-1100, ieskaitot jumta papildelementus. Ārdurvis jau bija nomainītas pirms renovācijas, bet atjaunošanas gaitā tika veikta vējtvera un pagraba durvju bloku nomaiņa. Veikta logu nomaiņa uz PVC logiem (U≤1.1) ar selektīvo paketi. Montāžai izmantotas montāžas putas, tvaika izolācijas lentas no iekšpuses un pretvēja lentas no ārpuses. Logu ailas siltinātas ar fasādes akmens vates plāksnēm, Paroc Linio (λ≤0.036W/(mK)), b=30mm. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšanā ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, arī naktīs un brīvdienās temperatūra tiek pazemināta. Siltumenerģijai ir vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Ēkā nomanīti visi ūdensapgādes stāvvadi un guļvadi. Karstā ūdensapgādes sistēmai uzstādīti balansējošie vārsti. Dzīvokļos nomainīti karstā un aukstā ūdensskaitītāji ar attālinātu rādījumu nolasīšanu. Ir vienotā uzskaite kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Attiecībā uz ventilāciju veikta kopējā ventilācijas kanālu tīrīšana un vilkmes pārbaude katrā dzīvoklī. Ir dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce, uzstādīti Systemair VTK-100 vārsti visās dzīvojamās telpās, kur robežojās ar ārsienu (istabās) – 104 gab. Veikta elektroistalācijas sakārtošana bēniņos un kāpņu telpā – elektroinstalācijas sakārtošana (iestrāde penāļos), uzstādītas apgaismes armatūras ar LED spuldzēm. Kāpņu telpās katrā stāvā uzstādīti automātiski slēdži ar laika aizturi un gaismas indikatoru. Izveidota pasīvā zibensaizsardzības sistēma. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas apkurei tiek izmantots 122.03 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 25.66 kWh/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
SIA Valmieras namsaimnieks
Projekta autors:
Aina Jaunzeme
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA „Ekers”
Būvdarbu vadītājs:
Pēteris Skabis
Būvuzraugs:
Deniss Dergunovs

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Kārļa Baumaņa ielā 2, Valmierā, ekspluatācijā nodota 1964. gadā, bet ēkas renovācija veikta 2018. gadā. Tās kopējā platība ir 744.41m2, ēkai ir 3 stāvi un pagrabstāvs. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Cokols nosiltināts ar ekstrudēto putupolistirolu 100mm (λ≤0.037W/(mK)). Silikātu ķieģeļu fasāde siltināta ar fasādes akmens vati Paroc Linio b=200 (λ≤0.037W/(mK)). Bēniņu pārseguma saliekamo dzelzsbetona plātņu pārsegums siltināts ar beramo vati Paroc BLT3 300mm (λ≤0.041W/(mK)) (t.sk. iekļauta pretvēja plēve). Ēkai ir divslīpu jumts ar metāla jumta segumu Ruukki PP45 ar Pol pārklājumu. Ēkai veikta ārdurvju nomaiņa uz alumīnija durvīm ar U vērtību U =< 1,5 W/(m2*K). Ēkā ielikti PVC logu bloki ar dubulto stiklojumu, ārējo selektīvo stiklu un argona gāzes pildījumu un rāmī iestrādātu ventilācijas atveri, U =< 1,1 W/(m2*K). Montāžai izmantotas montāžas putas, tvaika izolācijas lentas no iekšpuses un pretvēja no ārpuses. Logu ailas siltinātas ar fasādes akmens vates plāksnēm, (λ≤0.037W/(mK)), b=20/30mm. Renovācijas laikā veikta siltummezgla rekonstrukcija, nomainot uz pieslēgumu pēc neatkarīgās shēmas. Nomainīti apkures guļvadi, veikta cauruļvadu siltināšana. Apkures stāvadu noslēgarmatūru un iztukšošanas ventiļu nomaiņa, uzstādot uz stāvvadiem balansējošos ventiļus. Sadales sistēma aprīkota ar plūsmas balansēšanas vārstiem. Nomainīti sildķermeņi dzīvokļos,kāpņu telpā un uzstādīti termoregulatori. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde un siltuma regulēšana notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, temperatūra tiek pazemināta naktīs un brīvdienās, kā arī individuālā ar termoregulatoriem. Siltumenerģijas uzskaite tiek veikta siltuma mezglā. Attiecībā uz ventilāciju ēkā ir vēdināšana, logos ir ventilācijas atveres. Ārsienā iebūvētas dabīgās pieplūdes ventilācijas sistēmas – 48 gab. Veikta elektroistalācijas sakārtošana pagrabā, izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori), izveidota pasīvā zibensaizsardzības sistēma. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas apkurei tiek izmantots 66.16 kWh/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
SIA Valkas Namsaimnieks
Projekta autors:
Iveta Zalmane
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Plastik
Būvdarbu vadītājs:
Daiga Mendziņa, Jānis Borisēvičs
Būvuzraugs:
Pēteris Gudrinieks

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Stendera ielā 3, Valkā ekspluatācijā nodota 1964. gadā, bet atjaunošana veikta 2018. gadā. Ēkas platība ir 669 m2, tai ir 3 stāvi, silkātķieģeļu mūra ārsienas, dzelzsbetona pārsegumi, divslīpju koka jumts. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Ēkas ārsienas siltinātas ar akmens vati Paroc Linio 10 150 mm un akmens vati Paroc ROS 30 150 mm. Bēniņu pārsegums siltināts ar beramo akmens vati 250 mm. Pagraba/grīdas pārsegums siltināts ar akmens vates lamelām 100 mm biezumā. Projekta ietvaros veikta durvju un logu nomaiņa. Cokolam un pamatiem montāžai izmantota bitumena mastika Den Braven Den bit D, cokolam Finnfoam , λ 0,033. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras un individuāli ar termoregulatoriem. Siltuma enerģijas uzskaitei ir vienotā uzskaite siltuma mezglā tikai apkurei un individuāli ar alokatoriem. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltuma mezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Siltumenerģijas uzskaite karstā ūdens sagatavošanai ir tikai karstā ūdens apjomam. Attiecībā par ventilāciju tiek izmantota dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas koriģētais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 66.70 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 41.41 kWh/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
SIA Valkas Namsaimnieks
Projekta autors:
Iveta Zalmane
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA PRO DEV
Būvdarbu vadītājs:
Andrejs Kalniņš
Būvuzraugs:
Pēteris Gudrinieks

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Raiņa ielā 18, Valkā ekspluatācijā nodota 1973. gadā, bet atjaunošana veikta 2018. gadā. Ēkas kopējā platība ir 4028 m2, tai 5 stāvi. ķieģeļu mūra gala un starpsienas, gāzbetona paneļi ārsienām. Ēkai ir savietotais jumts no dzelzsbetona paneļiem. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Ārsienu siltināšanai izmantotas akmens vates fasādes plāksnes Paroc Linio 10 b=50 mm, b=100 mm, b=150 mm, (ƛ≤0,037 W/mk). Akmens vate Paroc Extra 150mm. Ārsienu siltinājums ar putupolistirolu uz uz līmjavas Kleber PM, b=150 mm . Cokola siltinājums ar ekstrudēto putupolistirolu Tenapors Supra EPS-120 zils uz līmjavas (ƛ≤0,037 W/mk), b=50 mm (iestrādes dziļums zem zemes 600 mm). Bēniņu pārseguma siltināšanai izmantota beramā akmens vate Paroc BLT 3, ƛ≤0,042 W/mk pēc rukuma b=300mm, Bēniņu lūka FAKRO LSF, U≤1,8 W/m2K, ugunsizturība EI60. Pagraba/grīdas pārseguma siltināšanai izmantotas akmens vates lamelas uz līmjavas, (ƛ≤0,038 W/mk), b=100mm Paroc CGL 20 cy. Jumta seguma siltumizolācija Paroc ROS 30, 50 mm, ƛ≤0,037 W/mk, bitumena ruļļmateriāls 2 kārtās. Projekta gaitā nomainītas ārdurvis, pagraba durvis, Tērauda ārdurvis ar koda atslēgu” (elektriskā ar iekšējo pogu), slēdzamas, ar pašaizvēršanās mehānismu ar stiklojumu , U≤1,8 W/m2K. Nomainīti logi dzīvokļos, koplietošanas telpās, PVC profils 5 kameru, baltā tonī, stikla pakete ar selektīvo pārklājumu, U≤1,1 W/m2K. Montāžai izmantoti GreenteQ, tvaika izolācijai Jutadach VB 120. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek individuāli ar termoregulatoriem. Siltuma enerģijas uzskaite individuāli ar alokatoriem. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltuma mezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Siltumenerģijas uzskaite karstā ūdens sagatavošanai ir tikai karstā ūdens apjomam. Attiecībā par ventilāciju tiek izmantota dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas koriģētais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 50.66 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 35.64 kWh/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
SIA Valkas Namsaimnieks
Projekta autors:
Iveta Zalmane
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA PRO DEV
Būvdarbu vadītājs:
Andrejs Kalniņš
Būvuzraugs:
Pēteris Gudrinieks

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Merķeļa ielā 13a, Valkā ekspluatācijā nodota 1977. gadā, bet atjaunošana veikta 2018. gadā. Tā ir 103. sērijas ēka ar kopējo platību 4971.1 m2. Ēkai ir 5 stāvi, balto ķieģeļu mūra gala sienas un starpsienas. Ārsienas veidotas no gāzbetona paneļiem. Ēkai ir savietotais jumts no gāzbetona paneļiem. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Atjaunošana laikā tika veikta ārsienu siltināšana ar PAROC Linio 10 akmens vati 150 mm, 100 mm un 50 mm biezumā, un PAROC ROS 30 150 mm un 100 mm biezumā. Starplogu karkass siltināts ar PAROC eXtra akmens vati 100 mm biezumā, λ≤0,036 W/(mK). Bēniņu pārsegumam izmantotas dzelzsbetona plātnes. Pagraba grīdas pārsegums siltināts ar akmens vates lamelēm 100 mm biezumā. Jumta konstrucijas dzelzsbetona plātnes siltinātas ar PAROC ROS 30g 160 mm biezumā, λ≤0,036 W/(mK) un PAROC ROS 30g 40 mm biezumā λ≤0,039 W/(mK). Projekta ietvaros veikta durvju un logu nomaiņa. Montāžai izmantota ģeomembrāna DELTA-PT, GreenteQ ārējā izolācijas lenta, akmens vates lameles 100 mm biezumā. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek individuāli ar termoregulatoriem. Siltuma enerģijas uzskaite individuāli ar alokatoriem. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltuma mezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Siltumenerģijas uzskaite karstā ūdens sagatavošanai ir tikai karstā ūdens apjomam. Attiecībā par ventilāciju tiek izmantota dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas koriģētais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 58.41 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 42.32 kWh/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
SIA Valkas Namsaimnieks
Projekta autors:
Iveta Zalmane
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Bazalts
Būvdarbu vadītājs:
Ainars Liepa
Būvuzraugs:
Pēteris Gudrinieks

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Merķeļa ielā 12, Valkā ekspluatācijā nodota 1968. gadā, bet atjaunošana veikta 2018. gadā. Ēkas kopējā platība ir 1974,10 m2, aprēķina platība 1577,60 m2, ēkai ir 5 stāvi, ķieģeļu mūra ārsienas un divslīpu jumts. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Atjaunošana laikā tika veikta ārsienu siltināšana. Pamatu hidroizolācija 2 kārtas – Bituma mastika Den Bit-M. Cokola siltināšana – ekstrudētais putupolistirols Finnfoam F-300, 50 mm, λ≤0,035 W/(mK). Ārsienas – siltumizolācija Rockwool Frontrock Max E 150 mm, λ≤0,036 W/(mK), siltumizolācija Paroc ROS 30 150 mm, λ≤0,037 W/(mK). Bēniņu pārseguma siltināšanai izmanota beramā vate Paroc BLT 3, 300 mm pēc rukuma λ ≤ 0,041W/(mK), Kāpņu telpas un bēniņu starpsienu virsmas gruntēšana, siltināšana ar akmens vati Rockwool Frontrock Max E 150 mm, λ≤0,036 W/(mK). Pagraba griestu siltināšana ar akmens vates lamelām b=100 mm, stiprinātas pie griestiem ar līmjavu, λ<=0,038 W/m2K. Jumta segumam iepriekš bija šīferis, kas nomainīts pret montētu profilēto skārdu (Trapecveida lokšņu profils Metalmaster MMR20, 0,5 mm, Pural pārklājums, RR22 ). Veikta durvju un logu nomaiņa. Ārdurvju un bēniņu durvju uzstādīšana, metāla, (bēniņu durvīm EI30), U ≤ 1,8 W/m²K. Jaunu PVC logu uzstādīšana (saglabojāt esošo dalījumu, baltā krāsā), dzīvokļos, U≤ 1,3 W(m2K). Montāžai izmantots materiāls GreenteQ, tvaika izolācijas membrāna (iekšējā) Penosil Premium Sealing Tape, siltumizolācija Paroc Linio 15 , 30-50 mm, λ≤0,037 W/(mK). Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek individuāli ar termoregulatoriem. Siltuma enerģijas uzskaite individuāli ar alokatoriem. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltuma mezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Siltumenerģijas uzskaite karstā ūdens sagatavošanai ir tikai karstā ūdens apjomam. Attiecībā par ventilāciju tiek izmantota dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Pieplūdei – svaiga gaisa vārsts VTK -100 virtuvēs, pārējās telpās Ventsys. Nosūcei – ventilācijas šahtām rotējošo jumta deflektors TRN200 ar ventilatora izvada cinkoto skārda kārbu. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas koriģētais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 74.37 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 55.33 kWh/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
biedrība Parks 3
Projekta autors:
Visvaldis Vrubļevskis, Jānis Dambis
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Adax, SIA Bergs būvserviss
Būvdarbu vadītājs:
Atis Bērziņš/Zigmunds Leinbergs-Lembergs
Būvuzraugs:
Reinis Mārtinsons

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Parka ielā 3, Valdemārpilī ekspluatācijā nodota 1988. gadā, bet atjaunošana veikta 2017. gadā. Kopējā platība 1090.4 m²,aprēķina platība: 825,1 m² virszemes stāvu skaits- 3, dzīvokļi – 18. Ēkai ir dobto māla ķieģeļu sienas 510(mm), biezumā U =0,95(W/m2 K) nosiltinātas ar putupolistirolu Tenapors NEO ar λ=0,032W/(m/k) 150mm biezumā, iegūstot sienu ar U=0,15(W/m2 K) un keramzītta paneļu sienas 300(mm) biezas U =0,88(W/m2 K) ar siltumizolācijas materiālu λ=0,032W/(m/k) 150mm biezumā iegūstot sienu ar U=0,14(W/m2 K), novēršot termiskos tiltus 82,5 m garumā ar ψ=0,2 (W/m K)). Veikta fasādes apdare ar dekoratīvo apmetumu uz sieta. Nomainīti koka dubultlogi un koka lodžiju durvis ar U=2,1(W/m2 K) uz PVC logiem ar U=1,1(W/m2 K) un koka ārdurvis ar U=2,1(W/m2 K) uz siltinātām metāla durvīm ar U=1,6(W/m2 K), iestrādājot novērš aukstuma tiltus, 125,84 m garumā. Pagraba pārsegums- dzelzbetona paneļi nosiltināti ar 50 mm siltumizolācijas materiālu λ=0,032W/(m/k) samazinot U=0,7(W/m2 K) uz U=0,16(W/m2 K). Atrakti pamati perimetrā 1m dziļumā un nosiltināti, nosiltināta cokola virszemes daļa, tādejādi samazinot siltuma zudumus caur pagrabu. Nomainīts šīfera jumta segumu uz metāla segumu, koka konstrukcijas pēc vajadzības nomainītas uz jaunām. Bēniņu griesti- dzelzbetona paneļi. Bēniņi siltināti ieklājot ruļlveida minerālvati 200mm biezumā samazinot U=0,6(W/m2 K) uz U=0,13(W/m2 K). Projekta ietvaros tika pārbūvēti ūdens apgādes iekšējie tīkli, nomainot aukstā ūdens cauruļvadus un izbūvējot jaunus karstā ūdens cauruļvadus ,uzskaites mezglus ēkas pagrabstāvā , novēršot uzskaites problēmas un cauruļvadu avārijas. Izveidota lietus ūdens savākšanas sistēma ar perspektīvu izmantot šo ūdeni saimnieciskām vajadzībām. Katram iedzīvotājam tiek dota iespēja regulēt telpas temperatūru atbilstoši savām vēlmēm. Katrā dzīvoklī iespēja regulēt temperatūru katrā istabā un vannas istabā, patērēto siltumenerģiju uzskaita individuālais siltumenerģijas skaitītājs. Izmantojot to, ka visi sildelementi ir aprīkoti ar regulējošo armatūru un lokālās apkures katls darbojas visu gadu centralizēti netiek pārtraukta siltumapgāde apkurei, tas ir iedzīvotājiem tiek dota iespēja uzturēt pozitīvu komforta temperatūru(dzesēšana nav paredzēta) visu gadu. Apskatītajā laika periodā, skaitītāji parāda, ka siltumenerģija tiek lietota arī ārpus klasiskās apkures sezonas. Ēkā ir lokālā siltumapgāde ar kokskaidu granulu katlu. Izbūvēta horizontālā divcauruļu sistēma ar regulatoru katram radiatoram un siltumenerģijas skaitītāju katram dzīvoklim. Karstā ūdens sagatavošana tiek veikta pagrabstāvā ar tilpuma ātrsildītāju un sadalīta uz dzīvokļiem no četriem izbūvētajiem karstā ūdens uzskaites skapjiem. No uzskaites skapja uz katru dzīvokli montēts savs cauruļvads, starp mezgliem izveidota cirkulācija. Karstā ūdens temperatūru regulē pie tilpuma ātrsildītāja ar temostatisko vārstu noslēdzot siltumnesēja padevi ātrsildītājam, ja sasniegta iestādītā temperatūra. Projekta ietveros tika iztīrīti esošās nosūces šahtas un izbūvēti pieplūdes vārsti sienās, un logos. Ārpus projekta par apsaimniekošanas līdzekļiem veikta iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais elektrotīkls. Koplietošanas telpās apgaismojumam uzstādītas energoefektīvās LED iekārtas. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas koriģētais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 44.28 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 31.77 kWh/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
SIA “VNK Serviss”
Projekta autors:
Guntis Kārkliņš
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Erteks
Būvdarbu vadītājs:
Arnis Ruža
Būvuzraugs:
SIA “VENCEG”

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Skolas ielā 5, Ugālē atjaunota 2018. gadā. Ēkai ir 3 sekcijas, pagrabs un bēniņi. Ēkai ir 3 ieejas, pa vienai katrā kāpņu telpā rietumu pusē. Pie katras ieejas izbūvēta nojume virs ieejas kāpņu telpā. Katras ēkas sekcijas katrā stāvā ir divi dzīvokļi. Kopā ēkā ir 18 dzīvokļi. Vidējā viena dzīvokļa platība ir 67.7 m2. Dzīvokļiem austrumu fasādē izbūvēti balkoni. Telpu augstums dzīvokļos ap 2.50m. Ēkai izbūvēts pagrabs, kurā izvietots siltummezgls, sadalošās inženierkomunikācijas – ūdensvada, kanalizācijas un apkures cauruļvadi, elektrosadales u.c. inženierkomunikāciju tīkli. Ēkā izbūvēti bēniņi, kuros izvietoti dabiskās ventilācijas kanāli. Ēkas konstruktīvā shēma – karkasa ēka ar nesošām mūra šķērssienām. Ēkas fasāde izbūvēta ar pašnesošiem fasādes paneļiem. Pagraba nesošās šķērssienas un garensienas izbūvētas no saliekamā dzelzsbetona pamatu blokiem. Nesošās šķērssienas būvētas no māla ķieģeļu mūra. Pirms renovācijas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Fasāde siltināta ar Rockwool Frontrock Max E 150 mm biezumā. Bēniņu pārsegums siltināts ar Paroc BLT, vēja membrānu Daltex Frameschield 300 mm biezumā. Pagraba/grīdas pārsegums siltināts ar lamelēm Rockwool Fasrock G 120 mm biezumā. Renovācijas laikā veikta durvju un logu nomaiņa. Montāžai izmantoti Penosil Windows Tape iekšējiem un ārējiem darbiem, kā arī Penosil Windows & Doors Elastic PU putas. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde un siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, temperatūra tiek pazemināta naktīs un individuāli ar termoregulatoriem. Kopš 2018. gada februāra tiek veikta karstā ūdens sagatavošanai nepieciešamā siltuma uzskaite ar atsevišķu skaitītāju pēc kopējā skaitītāja. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā. Karstā ūdens temperatūra tiek regulēta siltuma mezglā. Attiecībā uz ventilāciju ēkā ir dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce, kā arī katrā dzīvoklī iebūvēts ieplūstošā gaisa termoregulators. Projekta gaitā sakārtota ēkas iekšējā apgaismojuma sistēma pagrabā, kā arī izprojektēta un izbūvēta jauna zibensaizsardzības sistēma. Salīdzinot patērētās siltumenerģijas apjomu, piemēram, 2016./2017. gada apkures sezonā tās bija 151.9928 MWh, bet 2018./2019. gada apkures sezonā 77.381 MWh.

Projekta pasūtītājs:
Biedrība Saullēkti Mundigciemā
Projekta autors:
Visvaldis Vrubļevskis, Uldis Puļķis
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Adax, SIA Fraktal Bau
Būvdarbu vadītājs:
Atis Bērziņš/Raitis Zvaigzne
Būvuzraugs:
Uldis Stāmers

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka “Saullēkti”, Mundigciemā ekspluatācijā nodota 1072. gadā, bet atjaunošana veikta 2017. gadā. Ēkas kopējā platība 2485 m², aprēķina platība: 2065.40 m² virszemes stāvu skaits- 5, dzīvokļi-45. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Silikāta un dobto māla ķieģeļu sienas 510(mm), biezumā U =0,85(W/m2 K) nosiltinātas ar putupolistirolu Tenapors NEO ar λ=0,032W/(m/k) 150mm biezumā, iegūstot sienu ar U=0,14(W/m2 K) un novēršot termiskos tiltus 90 m garumā ar ψ=0,1 (W/m K) , kā arī veikts balkonu remonts vai pārbūve, balkonu siltināšana novēršot termiskos tiltus 70 m garumā ar ψ=0,1 (W/m K)).Veikta fasādes apdare ar dekoratīvo apmetumu uz sieta. Nomainīti koka dubult logi un balkona durvis ar U=2,1(W/m2 K) uz PVC logiem ar U=1,1(W/m2 K). Ārdurvis no metāla, siltinātas ar minerālvati. Pagraba pārsegums- dzelzbetona paneļi nosiltināti ar 50 mm Tenapor NEO putupolistirolu samazinot U=0,8(W/m2 K) uz U=0,16(W/m2 K). Atrakti pamati perimetrā 1m dziļumā un nosiltināti, nosiltināta cokola virszemes daļa, tādejādi samazinot siltuma zudumus caur pagrabu. Nomainīts šīfera jumta segumu uz metāla segumu, koka konstrukcijas pēc vajadzības nomainītas uz jaunām. Bēniņu griesti- dzelzbetona paneļi. Bēniņi siltināti ieklājot ruļlveida minerālvati 250mm biezumā samazinot U=0,5(W/m2 K) uz U=0,1(W/m2 K). Projekta ietvaros tika pārbūvēti ūdens apgādes iekšējie tīkli, nomainot aukstā ūdens cauruļvadus un izbūvējot uzskaites mezglus ēkas pagrabstāvā , novēršot uzskaites problēmas un cauruļvadu avārijas. Izvērtējot iepriekšējos projektos sasniegtos rezultātus ar dažādiem materiāliem, projektā izmantoti materiāli kuri uzrādīja labākos rezultātus. Katram iedzīvotājam tiek dota iespēja regulēt telpas temperatūru atbilstoši savām vēlmēm. Izveidota karstā ūdens sagatavošanas sistēma katrā kāpņu telpā. Katrā dzīvoklī ir iespēja regulēt temperatūru katrā istabā un vannas istabā. Ēkai ir lokālā siltumapgāde ar kokskaidu granulu katlu. Siltuma regulēšana notiek individuāli ar termoregulatoriem – ir izbūvēta vertikālā divcauruļu sistēma ar regulatoru katram radiatoram. Lokālajā katlu mājā it kopīgs siltumenerģijas uzskaites skaitītājs, pie katra karstā ūdens sagatavošanas tilpuma ātrsildītāja savs siltumenerģijas uzskaites skaitītājs kuru summu atņem no kopīgā iegūst siltumenerģijas patēriņu apkurei. Katrā dzīvoklī uzstādīts termometrs ar attālinātas nolasīšanas iespējām un datu saglabāšanu ar iespēju veidot atskaiti par nepieciešamo laika periodu. Karstā ūdens sagatavošana tiek veikta katras kāpņu telpas pagrabstāvā un sadalīta uz kāpņu telpā esošajiem 15 dzīvokļiem, katrā kāpņu telpā tiek nodrošināta lokāla karstā ūdens cirkulācija ar iespēju regulēt siltumnesēja temperatūru dvieļu žāvētājos, uzturēto temperatūru fiksē termodevējs kurš aprīkots ar attālinātas nolasīšanas iespēju un iespēju veidot atskaiti par vajadzīgo periodu. Tiek veikta atsevišķa uzskaite katrā kāpņu telpā gan siltumenerģijai, gan karstā ūdens apjomam. Attiecībā par ventilāciju projekta ietvaros tika iztīrīti esošās nosūces šahtas un izbūvēti pieplūdes vārsti sienās, un logos. Ārpus projekta par apsaimniekošanas līdzekļiem veikta iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais elektrotīkls. Koplietošanas telpās apgaismojumam uzstādītas energoefektīvās LED iekārtas. Salīdzinot patērētās siltumenerģijas, datus, piemēram 2014. gada apkures sezonā tās bija 275.282 MWh, 2015. gadā – 275.190 MWh, 2016. gadā – 189.145 MWh, bet 2018. gadā apkurei patērēts 114.053 MWh.

Projekta pasūtītājs:
biedrība Pulkveža Brieža 24
Projekta autors:
SIA Eņģeļu pilsēta
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Konsors
Būvdarbu vadītājs:
Aleksejs Turanovs
Būvuzraugs:
Mārtiņš Metāls

Projekta apraksts:

II vieta nominācijā „Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Latvijā” 2020

Daudzdzīvokļu ēka Pulkveža Brieža ielā 24, Siguldā ekspluatācijā nodota 1979. gadā, bet atjaunošana veikta 2018. gadā. Tā ir trīs un četru (divi savienoti korpusi) stāvu gāzbetona paneļu, doboto māla ķieģeļu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Kopējā aprēķina platība 2766,68 m2. Kopējais dzīvokļu skaits 52 gab. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas gaitā ārsienas siltinātas ar siltumizolācijas materiālu 200 mm biezumā, pagraba/grīda pārsegums siltināts ar 100 mm EPS, jumta segums, ko klāj ruberoīds, ar 140 PIR. Veikta durvju nomaiņa uz alumīnija konstrukcijas durvīm, veikta logu nomaiņa uz PVC logiem. Montāžai izmantotie materiāli un tvaika izolācijai izmantoti Windows Tape Soudal Outside, no iekšpuses tvaika izolācijaiWindows Tape Soudal Inside. Montāžai izmantotas arī Soudal Flexi foam putas. Ēkai ir centralizētā un lokālā siltumapgāde ar apkures katlu un elektriskajiem sildītājiem. Siltuma temperatūra ēkā tiek regulēta individuāli ar termoregulatoriem. Tiek veikta vienotā siltumenerģijas uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, kā arī individuālā uzskaite ar skaitītājiem kāpņu telpās. Ēkai ir centralizētā karstā ūdens sagatavošana siltuma mezglā. Karstā ūdens temperatūra tiek regulēta siltuma mezglā un ir atsevišķa uzskaite karstā ūdens sagatavošanai. Attiecībā uz ventilāciju ēkai ir dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori), izveidota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas apkurei tiek izmantots 52.79 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 23.12 kWh/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
Biedrība „Institūta 10 Sigulda”
Projekta autors:
SIA Eņģeļu pilsēta
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Konsors
Būvdarbu vadītājs:
Aleksejs Turanovs
Būvuzraugs:
Arnis Urbāns

Projekta apraksts:

I vieta nominācijā „Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Latvijā” 2019

Daudzdzīvokļu ēka Institūta ielā 10, Siguldā, ekspluatācijā nodota 1979. gadā, bet ēkas renovācija veikta 2018. gadā. Tā ir piecu stāvu gāzbetona paneļu, doboto māla ķieģeļu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Kopējā aprēķina platība 3740,70 m2 un kopumā ēkā ir 66 dzīvokļi. Renovācijas gaitā ārsienu gāzbetona paneļi un pilnķieģeļu mūris siltināts ar siltumizolācijas materiālu 250 un 510 mm biezumā, bēniņu pārsegums siltināts attiecīgi ar siltumizolācijas materiālu 210 un 100 mm biezumā, pagraba/grīdas pārsegums ar materiālu 220, 50 un 30 mm biezumā, jumta segums, ko klāj ruberoīds, ar siltumizolācijas materiālu 220 mm biezumā. Veikta durvju nomaiņa uz alumīnija konstrukcijas durvīm, logi nomainīti uz PVC logiem. Montāžai izmantotie materiāli Windows Tape Soudal Outside, no iekšpuses tvaika izolācijai Windows Tape Soudal Inside, kā arī Soudal Flexi foam. Ēkai ir gan centralizētā, gan lokālā siltumapgāde – tiek izmantots apkures katls un elektriskie sildītāji. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā. Arī karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā un tiek veikta atsevišķa uzskaite karstā ūdens sagatavošanai. Ventilācijai tiek izmantota mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa. Ēkā izveidota energoefektīvas teritorijas vai telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori), sakārtota un izveidota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas apkurei tiek izmantots 159.50 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 16.10 kWh/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
DzĪKS "Čakstes nams 3"
Projekta autors:
SIA Eņģeļu pilsēta
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Konsors
Būvdarbu vadītājs:
Aleksejs Turanovs
Būvuzraugs:
Mārtiņš Metāls

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka J.Čakstes ielā 3, Siguldā Projekta pasūtītājs: DzĪKS “Čakstes nams 3” Projekta autors: SIA “EŅĢEĻU PILSĒTA” Galvenais būvuzņēmējs: SIA “KONSORS” Būvdarbu vadītājs: Aleksejs Turanovs Būvuzraugs: Mārtiņš Metāls Daudzdzīvokļu ēka J.Čakstes ielā 3, Siguldā ekspluatācijā nodota 1982. gadā un atjaunošana veikta 2018. gadā. Tā ir četru stāvu gāzbetona paneļu, doboto māla ķieģeļu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Kopējā aprēķina platība 1980 m2. Kopējais dzīvokļu skaits 33 gab. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Atjaunošanas laikā tika veikta ārsienu siltināšana – gāzbetona paneļi un pilnķieģeļu mūris siltināti ar 200 mm vati. Bēniņu pārsegums, ko veido dzelzsbetona dobotie paneļi un keramzīts, siltināti ar ekovati 350 mm biezumā. Pagraba/grīdas pārsegums, ko veido dzelzsbetona dobotie paneļi, keramzīts un koks, siltināti ar 100mm xps. Veikta durvju nomaiņa uz alumīnija konstrukcijas durvīm. Nomainīti logi uz PVC logiem. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde ar apkure katlu un tiek izmantoti elektriskie sildītāji. Siltuma regulēšana ēkā notiek individuāli ar termoregulatoriem. Siltumenerģijas uzskaite ir vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, kā arī individuālā uzskaite ar skaitītājiem kāpņu telpās. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltuma mezglā. Karstā ūdens temperatūra tiek regulēta siltuma mezglā. Tiek veikta atsevišķa siltumenerģijas uzskaite karstā ūdens sagatavošanai. Ventilācijai tiek izmantota dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori), sakārtota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas apkurei tiek izmantots 51.70 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 17.27 kWh/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
Projekta autors:
SIA JaunRīga ECO, Normunds Pavārs
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA "PRIME SERVICE"
Būvdarbu vadītājs:
Jānis Škaraveckis
Būvuzraugs:
SIA "RS Property"

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Viestura prospektā 83, Rīgā ekspluatācijā nodota 1956. gadā, bet atjaunošana veikta 2018. gadā. Ēkas kopējā platība 1151,40 m2. Ēkas pamati būvēti no nepārtraukta ķieģeļu klājuma. Ārsienas būvētas no izdedžu betona blokiem. Pārsegums koka, siltināts. Virszemes stāvu skaits – 2. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Ēkas ārsienas veidotas no izdedžu betona blokiem un fasādes virsmas siltināšana veikta ar akmens vati Paroc Linio 10, vai ekvaviletu b=150mm (λ≤0,036W/(mk)). Bēniņu pārsegums veidots no koka un bēniņu pārseguma siltināšana veikta ar beramo akmensvati b=300mm (λ≤0,041W/kM). Sienu siltināšana bēniņos, no iekšpuses, ar akmens vati 50 mm plāksnēm (λ≤0,036W/kM). Jumta seguma šīferis nomainīts pret profilētā skārda segumu. Profilēts skārds (Trapecveida lokšņu profils T 20). Veikta durvju nomaiņa un uzstādītas slēdzamas PVC durvis. Nomainīti kāpņu telpas logi pret PVC profilu ar 5 kamerām, 2 stiklu ar selektīvo pārklājumu Uw≤1,1 W/m2K. Montāžai izmantotas Soudal Folienband Outside logu lenta un montāžas putas, kā arī Soudal Folienband Inside logu lenta. Logu un durvju ailes siltinātas ar minerālvates ISOVER RKL 31 plāksnēm 30 mm biezumā. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde un siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras. Siltumenerģijas uzskaite tiek veikta vienoti siltuma mezglā. Karstā ūdens sagatavošana nenotiek centralizēti, tā notiek lokāli un uzskaite tiek veikta individuāli katrā dzīvoklī, uzskaitot karstā ūdens apjomu. Attiecībā uz ventilāciju ēkā ir mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa. Renovācijas laikā veikta iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais elektrotīkls. Izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori). Attiecībā uz ēkas energoefektivitāti ēkas kopējais energoefektivitātes novērtējums ir 901.84 kWh/m2 gadā, kas atbilst kopējam elektroenerģijas patēriņam, ievērojot, ka koriģētais siltumenerģijas patēriņš apkurei un karstajam ūdenim ir nulle.

Projekta pasūtītājs:
SIA “Jūrmalas Mežaparki”
Projekta autors:
SIA “M Kubā”,
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA “A CELTNE”
Būvdarbu vadītājs:
Andris Rutkovskis
Būvuzraugs:
Andris Valbahs

Projekta apraksts:

Ražošanas ēka Garkalnes ielā 1, Jūrmalā ekspluatācijā nodota 1989. gadā, bet tās atjaunošana veikta 2017.gadā. Tā ir rūpnieciskās ražošanas ēka, kuras 1. stāvā SIA “Jūrmalas Mežaparki” veic ražošanu, savukārt 2. stāvā ir iekārtots administrācijas birojs. Kopējā telpu platība ir 1834.1 m2, kopējais stāvu skaits – 2. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Ēkas ārsienas būvētas no silikātķieģeļiem un siltinātas ar akmens vati 125 mm biezumā. Bēniņu pārsegumu veido koka brusas, kas siltinātas ar beramo vati 300 mm. Jumta segumu veido skārda segums valcprofils un kausējamais jumta segums. Jumts siltināts ar akmens vati 150 mm biezumā. Veikta durvju un logu nomaiņa. Ēkai ir koka ārdurvis un ailu siltināšana veikta ar akmens vati 30 mm biezumā. Ierīkoti PVC logi ar stikla paketēm un ailu siltināšana veikta ar akmens vati 30 mm biezumā. Montāžai izmantota PENOSIL Premium Sealing Tape External un izmantota PENOSIL Premium Sealing Tape Internal, kā arī montāžas putas. Ēkai ir lokālā siltumapgāde ar granulu apkures katlu. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, daļēji temperatūra tiek regulēta individuāli atkarībā no uzņēmuma darba laika. Tāpat temperatūra tiek pazemināta naktīs un brīvdienās. Tiek veikta vienotā siltumenerģijas uzskaite siltuma mezglā tikai apkurei. Ir gan centralizēta siltā ūdens sagatavošana siltuma mezglā, gan lokāli ar elektriskiem sildītājiem. Karstā ūdens temperatūra tiek regulēta siltuma mezglā. Attiecībā uz ventilāciju ēkā ir vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce, dabiskā pieplūde un mehāniskā nosūce. Renovācijas laikā veikta iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais elektrotīkls, izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori), uzstādīti dūmu detektori. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas koriģētais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 49.92 kWh/m2 gadā, kopējais elektroenerģijas patēriņš 49844.76 kWh/m2.