• Nominācija

  • Gads

  • Pilsēta

  • Tikai laureāti

  • Projekta autors

  • Būvuzņēmējs

  • Pasūtītājs / Uzņēmējs

Objekti

Objekta nosaukums Adrese Novads/pilsēta

Projekta pasūtītājs:
Biedrība "Pūre 22"
Projekta autors:
Ingus Bērziņš
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA "Amatnieks"
Būvdarbu vadītājs:
Ģirts Neimanis; Roberts Auseklis
Būvuzraugs:
Andris Girniuss

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka “Pūre 22”, Pūres pagastā ekspluatācijā nodota 1974. gadā, bet atjaunošana veikta 2018. gadā. Tā ir ķieģeļu mūra un jauktu paneļu 3 stāvu 24 dzīvokļu ēka ar divslīpu jumtu un lodžijām, kopējā platība 2260,9 m2, dzīvokļu platība – 1554,5 m2. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas gaitā ārsienas siltinātas ar Rockwool akments vati 200 mm biezumā, kā arī veikta papildus siltināšana starplogu paneļos. Bēniņu pārsegums siltināts ar Paroc BLT 3 beramo vati 336 mm biezumā. Pagraba/grīdas pārsegums siltināts ar Tenapors EPS 70, 120 mm biezumā. Jumta segums ēkai ir jumta skārds. Veikta durvju un logu nomaiņa. Montāžai izmantota tvaika izolācijas lenta ISO-CONNECT INSIDE FD, kā arī blīvējuma lenta ISO_BLOCO ONE. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde un siltuma regulēšana ēkā notiek individuāli ar termoregulatoriem. Ēkai ir vienotā siltumenerģijas uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, kā arī individuālie siltumenerģijas skaitītāji, katram dzīvoklim atsevišķi. Karstā ūdens apgāde tiek nodrošināta tikai apkures sezonas laikā, ārpus apkures sezonas tikai 1x nedēļā sestdienās. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Ir vienotā uzskaite kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, kā arī ir atsevišķs siltumenerģijas skaitītājs karstajam ūdenim, taču šīs MWh tiek uzskaitītas arī galvenajā skaitītājā. Pēc renovācijas uzstādīti ūdens skaitītāji visos dzīvokļos, līdz renovācijai nebija. Nebija karstā ūdens cirkulācija, virtuvēs bija tikai aukstais ūdens, vienai sekcijai virtuvēs ūdens nebija vispār. Attiecībā uz ventilāciju tiek nodrošināta dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Jau pirms renovācijas tika veikta iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais elektrotīkls. Pirms renovācijas arī uzstādīti kustību sensori kāpņu telpās un ieejas mezglos. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas koriģētais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 42.64 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 18.74 kWh/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Projekta autors:
Guna Pīlēna
Galvenais būvuzņēmējs:
AS UPB
Būvdarbu vadītājs:
Aivars Lākutis
Būvuzraugs:
Alvis Krauklis

Projekta apraksts:

I vieta nominācijā „Energoefektīvākā publiskā ēka Latvijā” 2019

Liepājas Olimpiskais centrs Brīvības ielā 55, Liepājā ekspluatācijā nodots 2018. gadā. Ēkas platība ir 7804.2 m2; virszemes stāvu skaits – 4; nesošās konstrukcijas – saliekamais dzelzbetons, metāls; norobežojošās konstrukcijas – keramzītbloku mūris, Sendvičtipa paneļi. Ēkas ārsienas veido keramzītbetona bloki, sendvičpaneļi un siltinājums 150 mm un 200 mm biezumā. Ēka ir savietotais jumts – profiloksne, siltumizolācija, PVC. Siltinājums 270 mm biezumā. Pagraba/grīdas pārsegumu veido dzelzsbetona paneļi un siltinājums 100 mm biezumā. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, temperatūra tiek pazemināta naktīs un brīvdienās, kā arī to var regulēt individuāli ar termoregulatoriem. Siltumenerģijai ir vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā. Karstā ūdens temperatūra tiek regulēta siltuma mezglā, kā arī temperatūras regulēšana notiek, piemērojoties apstākļiem un atkarībā no ēkas lietošanas veida. Ir vienotā siltumenerģijas uzskaite kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Ēkā ir mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa. Izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori), izveidota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma un uzstādīti dūmu detektori. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas kopējais elektroenerģijas patēriņš ir 42694.65 kWh/m2 gada laikā.

Projekta pasūtītājs:
SIA Liepājas namu apsaimniekotājs
Projekta autors:
Anita Pope
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA "Dakstiņa Jumti"
Būvdarbu vadītājs:
Jānis Strautmanis, Anatolijs Kamuškovs
Būvuzraugs:
Jānis Burģis

Projekta apraksts:

III vieta nominācijā „Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Latvijā” 2019

Daudzdzīvokļu ēka Veidenbauma ielā 2a, Liepājā atjaunota 2018. gadā. Ēkas kopējā platība ir 2788.5 m2. Ēkai ir 5 stāvi, pagrabs un bēniņi. Ārsienas ir no silikāta ķieģeļiem. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas gaitā ārsienas siltinātas akmens vati 180 mm biezumā. Bēniņu pārsegums siltināts ar beramo akmens vati 400 mm biezumā. Pagraba/grīdas pārsegums siltināts ar 150 mm biezuma akmens vates lamelēm. Veikta durvju un logu nomaiņa. Montāžai izmantoti silikona hermētiķis, hidroizolācijas lentas, difūzijas lentas, montāžas putas. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde un siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, kā arī individuāli ar termoregulatoriem. Siltuma mezglā tiek veikta vienotā siltumenerģijas uzskaite, kā arī izveidota horizontālā apkures sistēma, katram dzīvoklim ir savs apkures skaitītājs. Siltuma mezglā notiek centralizēta karstā ūdens sagatavošana. Projekta gaitā tikai mainīti karstā ūdens stāvvadi. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek attālināti no datora. Tiek veidota atsevišķa uzskaite karstā ūdens sagatavošanai. Attiecībā uz ventilāciju ēkai ir vēdināšana ar dabisko pieplūdi un dabisko nosūci. Izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori), sakārtota un izveidota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas koriģētais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 33.84 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 34.66 kWh/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
SIA Liepājas namu apsaimniekotājs
Projekta autors:
Jēkabs Skrastiņš
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Mūrnieks
Būvdarbu vadītājs:
Edgars Šilders
Būvuzraugs:
Armands Jansons

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Liepājā, Klaipēdas ielā 126 ekspluatācijā nodota 1973. gadā, bet ēkas renovācija veikta 2015. gadā. Ēkas kopējā platība ir 2 385.2 m2. Ēkai ir 9 stāvi, pagrabs un bēniņi. Ārsienas būvētas no gāzbetona paneļiem. Pirms renovācijas ēkā netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas laikā ārsienām izmantota akmens vate 150 mm biezumā, bēniņu pārsegumam beramā akmens vate 200 mm biezumā, pagraba/grīdas pārsegumam akmens vates lameles 100 mm biezumā. Veikta logu un durvju nomaiņa. Kā montāžas materiāls tam izmantots silikons. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde un siltuma regulēšana notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, nodrošināts temperatūras pazeminājums brīvdienās un temperatūra regulējama individuāli ar termoregulatoriem. Ēkai ir vienotā siltumenerģijas uzskaite siltuma mezglā tikai apkurei un katram dzīvoklim ir savs siltuma skaitītājs. Ēkai ir centralizētā karstā ūdens sagatavošana siltuma mezglā, bet ūdens temperatūra tiek regulēta attālināti no datora. Ēkai ir vēdināšana, ir Izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori). Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas apkurei tiek izmantots 65.80 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 67.67 kWh/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
SIA Liepājas namu apsaimniekotājs
Projekta autors:
Anita Pope
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA "MK Būvniecība"
Būvdarbu vadītājs:
Juris Zītars
Būvuzraugs:
Jānis Burģis

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Liepājā, Klaipēdas ielā 88 ekspluatācijā nodota 1968. gadā, bet ēkas renovācija veikta 2015. gadā. Ēkas kopējā platība ir 3354.40 m2. Ēkai ir 5 stāvi, pagrabs un bēniņi. Ārsienas ir no silikāta ķieģeļiem. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas laikā ārsienas siltinātas ar akmens vati 140 mm biezumā. Bēniņu pārsegums siltināts ar beramo akmens vati 260 mm biezumā. Pagraba/grīdas pārsegums siltināts ar akmens vates lamelēm 120 mm biezumā. Veikta durvju un logu nomaiņa. Montāžai izmantots silikons un FAB 3. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, temperatūras pazeminājums notiek brīvdienās, kā arī, ņemot vērā, ka ir horizontālā apkures sistēma, katram dzīvoklim ir savs apkures skaitītājs. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltuma mezglā, un karstā ūdens temperatūra tiek regulēta attālināti no datora. Siltumenerģijas uzskaite karstā ūdens sagatavošanai tiek veikta kā atsevišķa uzskaite karstā ūdens sagatavošanai un tikai karstā ūdens apjomam (m3). Attiecībā uz ventilāciju tiek izmantota vēdināšana un dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori). Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas apkurei tiek izmantots 49.74 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 50.26 kWh/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
SIA Liepājas namu apsaimniekotājs
Projekta autors:
Olga Jasaite
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA firma "UPTK"
Būvdarbu vadītājs:
Sergejs Duks
Būvuzraugs:
Juris Jākabsons

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Liepājā, Daugavas ielā 1 ekspluatācijā nodota 1990. gadā, bet ēkas renovācija veikta 2013. gadā. Ēkai ir pieci stāvi, 2 kāpņu telpas, kopējā platība ir 2029,85 m2. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Atjaunošanas gaitā katram dzīvoklīm ir uzstādīts distances nolasīšanas skaitītājs uz karsto un auksto ūdeni. Dzelzsbetona paneļu ārsienu siltināšanai izmantota akmensvate 120 mm biezumā, bēniņu pārsegumam, kas veidots no dzelzsbetona paneļiem, izmantota beramā vate 200 mm biezumā, pagraba/grīdas dzelzsbetona paneļu pārsegumam izmantota akmensvate 100 mm biezumā. Ēkai nomainītas durvis un logi. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde un siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras. Siltumenerģijas uzskaitei ir vienotā uzskaite siltuma mezglā, kā arī izveidota horizontālā apkures sistēma un katram dzīvoklim ir savs apkures skaitītājs. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā un tiek regulēta attālināti no datora. Tiek veikta atsevišķa uzskaite karstā ūdens sagatavošanai un katram dzīvoklim ir uzstādīts distances nolasīšanas skaitītājs uz karsto un auksto ūdeni. Ventilācijai tiek izmantota vēdināšana ar dabisko pieplūdi un dabisko nosūci. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas apkurei tiek izmantots 54.40 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 16.68 kWh/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
"Dzīvokļu īpašnieku biedrība ZM9"
Projekta autors:
SIA Efekta
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Ēkas siltināšana
Būvdarbu vadītājs:
Ēvalds Pēteris Cirsis
Būvuzraugs:
Ivo Kampāns

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Zigfrīda Meierovica prospektā 9, Jūrmalā ekspluatācijā nodota 1971. gadā, bet atjaunošana veikta 2018. gadā. Ēkas kopējā platība ir 5119,8 m2. Ēkai ir 10 virszemes stāvi un 1 pazemes. Ēkai ir 15 ārējās ieejas, no kurām 7 ir ieejas ēkā un 8- iebrauktuves garāžās. Ēkā ir vienas starpstāvu kāpnes un vienas uz pagrabstāvu. Ēkā ir divi pasažieru lifti. Pirms atjaunošanas ēkā tika izmantoti siltumskaitītāji. Atjaunošanas laikā ēkas ārsienas, ko veido ķieģeļu mūris ar cementa apmetumu, siltinātas ar Paroc Linio 10, 150 mm biezumā. Ēkas pagraba/grīdas pārsegums, ko veido dzelzsbetons, siltināts ar Paroc Linio 10, 150 mm biezumā. Logiem veikta stikla pakešu maiņa. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras un individuāli ar termoregulatoriem. Tiek veikta vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, kā arī individuālā ar siltumskaitītājiem. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā. Ventilāciju nodrošina dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Ēkā sakārtota vai izveidota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma, uzstādīti dūmu detektori. Sakārtota izveidota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma. Saskaņā ar Energoefektivitātes sertifikātu koriģētais siltuma patēriņš apkurei ir 27.34 kWh/m2 un enerģijas patēriņš karstajam ūdenim 20.58 kWh/m2.

Projekta pasūtītājs:
SIA JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE
Projekta autors:
SIA CERKAZI - G
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA AJ Celtnieks
Būvdarbu vadītājs:
Ēriks Červinskis
Būvuzraugs:
Māris Briška

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Vīgriežu ielā 30, Jelgavā ekspluatācijā nodota 1988. gadā, bet tās atjaunošana veikta 2017. gadā. Tās kopējā platība ir 2245,9m2. Tipveida projekts 103. sērija, dzīvokļu īpašumu skaits – 39. Ēkai ir 5 stāvi, bēniņi un pagrabs. Ēkas konstrukcijas – ārsienas būvētas no gāzbetona paneļiem un māla ķieģeļiem. Jumta konstrukcijas – plakanais jumts ar bitumena klājumu. Renovācijas laikā ēkas ārsienas, kas veidotas no gāzbetona paneļiem un māla ķieģeļiem, siltinātas ar minerālvati 150 mm biezumā. Bēniņu pārseguma dzelzsbetona paneļi siltināti ar beramo minerālvati 400 mm biezumā. Pagraba/grīdas pārseguma dzelzsbetona paneļi siltināti ar putupolistirolu EPS 200, 150 mm biezumā. Veikta durvju nomaiņa uz metāla durvju konstrukciju ar U=1.3W/(m2K). Ielikti PVC logi ar gaisa pieplūdes vārstiem U=0,88W/(m2K). Montāžai izmantoti hermētiķi, tvaika izolācijai izmantota difūzā membrāna, kā arī speciālie stiprinājuma elementi, minerālvate, poliuretāns. Ēkā ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, kā arī individuāli ar termoregulatoriem. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā. Arī karstā ūdens temperatūra tiek regulēta siltuma mezglā. Tiek veidota vienotā siltumenerģijas uzskaite kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Attiecībā uz ventilāciju tiek izmantota vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Veikta iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais elektrotīkls, Izveidota energoefektīvas teritorijas vai telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori), uzstādīti dūmu detektori. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas apkurei tiek izmantots 43.80 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 44.10 kWh/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
SIA Valmieras namsaimnieks
Projekta autors:
SIA Tectum
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Monum
Būvdarbu vadītājs:
Rolands Čakšs
Būvuzraugs:
Valdis Valainis

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Mālu ielā 1, Valmierā ekspluatācijā nodota 2018. gadā. Ēkas kopējā platība ir 3632,6 m2, tai ir 5 stāvi un pagrabstāvs. Ēkas ārsienas veido 3 slāņu saliekamie dzelzsbetona paneļi, siltumizolācijai izmantots TENAPORS NEO EPS 60, biezums 190 mm. Ārsienu siltumcaurlaidība, U=0,1663 W/(m2K). Aukstā bēniņstāva grīda izbūvēta no dobajām dzelzsbetona pārseguma plātnēm, kas no augšpuses siltinātas ar beramo minerālvati. Siltumizolācija veikta ar PAROC BLT9 minerālvati, biezums 270mm (λ≤0.041W/(mK)). Pagraba/grīdas pārsegumu veido monolītā dzelzsbetona grīda, cokolstāva uz grunts esošās grīdas siltumizolāciju veido ekstrudēts putupolistirols, Finnfoam FL300 biezumā 50 mm. Ēkai ir divslīpju jumts ar skārda jumta segumu Weckman Elegant ar PURMATT b = 0,5 mm pārklājumu. Ārdurvīm izvēlēts alumīnija konstrukciju ārdurvju bloks, siltumcaurlaidība – 1.1 W/(m2K). Uzstādīti logi ar KBE 76 profilu sistēmu un trīskāršu stiklojumu. Kopējā loga siltumcaurlaidība zemāka par 0,9 W/(m2K). Montāžai izmantotas montāžas putas, tvaika izolācijas lentas no iekšpuses un pretvēja lentas no ārpuses. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, temperatūra tiek pazemināta naktīs un brīvdienās, kā arī to var regulēt individuāli ar termoregulatoriem. Regulāciju nodrošina Danfoss ECL-210 regulators, uz visiem dzīvokļu radiatoriem uzstādīti Danfoss termoregulatori. Siltumenerģijai ir vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Ēkai ir centralizēta karstā ūdens sagatavošana siltuma mezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana ēkā notiek siltuma mezglā, temperatūras regulēšana notiek piemērojoties apstākļiem un atkarībā no ēkas lietošanas veida. Attiecībā uz ventilāciju ēkai ir vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Uzstādīti Lindab ULA svaiga gaisa pieplūdes vārsti katra dzīvokļa ārsienā. Kāpņu telpās uzstādītas LED lampas. Kāpņu telpas dežūrapgaismojums tiek vadīts ar astronomiskā vadības releja palīdzību, pastāvīgais apgaismojums tiek ieslēgts ar kustības sensoru palīdzību. Šādā veidā tiek taupīta elektroenerģija dienas gaišajā periodā, lieki nepatērējot elektroenerģiju, kad kāpņu telpā nenotiek cilvēku kustība. Izveidota aktīvā zibensaizsardzības sistēma – uzstādīts aktīvais zibensuztvērējs INGESCO PDC AIR20. Katrā dzīvoklī uzstādīts autonomais, fotoelektriskais dūmu detektors – SD218. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas koriģētais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 41.78 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 10.91 kWh/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
SIA Valmieras namsaimnieks
Projekta autors:
SIA Tectum
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Monum
Būvdarbu vadītājs:
Rolands Čakšs
Būvuzraugs:
Valdis Valainis

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Ķieģeļu ielā 8. Valmierā ekspluatācijā nodota 2018. gadā. Ēkas platība ir 5422.3 m2, tai ir 5 stāvi un pagrabstāvs. Ēkas ārsienas veido 3 slāņu saliekamie dzelzsbetona paneļi, siltumizolācijai izmantota PAROC BLT9, minerālvate, biezums 270 mm (λ≤0.041W/(mK)). Ārsienu siltumcaurlaidība ir U=0,1663 W/(m2K). Aukstā bēniņstāva grīda izbūvēta no dobajām dzelzsbetona pārseguma plātnēm, kas no augšpuses siltinātas ar beramo minerālvati. Siltumizolācijai izmantora PAROC BLT9, minerālvate, biezums 270 mm (λ≤0.041W/(mK)). Pagraba/grīdas pārsegumu veido monolītā dzelzsbetona grīda. Cokolstāva uz grunts esošās grīdas siltumizolācija – ekstrudēts putupolistirols, Finnfoam FL300 biezums 50 mm. Ēkai ir divslīpju jumts un tai ir skārda jumta segums Weckman Elegant ar PURMATT b = 0,5 mm pārklājumu. Durvīm izvēlēts alumīnija konstrukciju ārdurvju bloks, kura siltumcaurlaidība – 1.1 W/(m2xK). Uzstādīti logi ar KBE 76 profilu sistēmu un trīskāršu stiklojumu. Kopējā loga siltumcaurlaidība zemāka par 0,9 W/(m2xK). Montāžai izmantotas montāžas putas, tvaika izolācijas lentas no iekšpuses un pretvēja lentas no ārpuses. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, temperatūra tiek pazemināta naktīs un brīvdienās, kā arī to var regulēt individuāli ar termoregulatoriem. Regulāciju nodrošina Danfoss ECL-210 regulators, uz visiem dzīvokļu radiatoriem uzstādīti Danfoss termoregulatori. Siltumenerģijai ir vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, kā arī ir individuālā uzskaite katram dzīvoklim ar individuāliem siltuma skaitītājiem. Ēkai ir centralizēta karstā ūdens sagatavošana siltuma mezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana ēkā notiek siltuma mezglā, temperatūras regulēšana notiek piemērojoties apstākļiem un atkarībā no ēkas lietošanas veida. Siltumenerģijai ir vienotā uzskaite kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Attiecībā uz ventilāciju ēkai ir vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Uzstādīti Lindab ULA svaiga gaisa pieplūdes vārsti katra dzīvokļa ārsienā. Kāpņu telpās uzstādītas LED lampas. Kāpņu telpas dežūrapgaismojums tiek vadīts ar astronomiskā vadības releja palīdzību, pastāvīgais apgaismojums tiek ieslēgts ar kustības sensoru palīdzību. Šādā veidā tiek taupīta elektroenerģija dienas gaišajā periodā, lieki nepatērējot elektroenerģiju, kad kāpņu telpā nenotiek cilvēku kustība. Izveidota aktīvā zibensaizsardzības sistēma – uzstādīts aktīvais zibensuztvērējs INGESCO PDC AIR20. Katrā dzīvoklī uzstādīts autonomais, fotoelektriskais dūmu detektors – SD218. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas koriģētais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 42.02 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 16.47 kWh/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
SIA Merks
Projekta autors:
Aivars Kagainis, SIA Projektu birojs Grietēns un Kagainis
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Merks
Būvdarbu vadītājs:
Artis Šmits
Būvuzraugs:
Jānis Putniņš

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Gaiļezera ielā 15, Rīgā ekspluatācijā nodota 2018. gadā. Ēkas kopējā platība 3049.5 m2, apbūves laukums 444.6 m2, būvtilpums 10961 m3. Ēkai ir 9 virszemes stāvi; pamati – dzelzsbetona pāļi, monolītais dzelzsbetons, karkass – dzelzsbetona saliekamās konstrukcijas, ārsienas – daudzslāņu saliekamie dzelzsbetona paneļi. Ēkas ārsienas siltinātas ar PAROC akmens vati 120 mm biezumā. Bēniņu pārsegumu veido dzelzsbetona paneļi un siltināšanai izmantots keramzītbetons slīpumu veidošanai 50 – 110 mm, PAROC ROS30 biezumā 330 mm. Pagraba/grīdas pārsegumu veido dzelzsbetons un putupolistirola EPS 100 siltinājums 100 mm biezumā. Jumta segumam izmantota ruļļu materiāla hidroizolācija un siltinājumam PAROC ROS30 biezumā 330 mm. Montāžai izmantota SOUDAL blīvējošā PE aukla, briestošā lenta Pro Clima Contega Fiden EXO. Tvaika izolācijas lenta SIGA Fentrim 20, vēja barjeras lenta SIGA Fentrim IS2. Montāžas putas SOUDAFOAM GUN MAXI 70. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, temperatūra tiek pazemināta naktī un brīvdienās, kā arī individuāli ar termoregulatoriem. Tiek veikta vienotā siltumenerģijas uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Ir vienotā siltumenerģijas uzskaite kopā apkurei un siltā ūdens sagatavošanai. Attiecībā uz ventilāciju ēkai ir dabiskā pieplūde un mehāniskā nosūce, uzstādīts gaisa vārsts VTK-100 un VTK-160 AIRVENT. Izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori), izveidota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma un ēka aprīkota ar dūmu detektoriem. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas koriģētais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 49.49 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 8.95 kWh/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
Īpašnieku biedrība "Namiķa 15"
Projekta autors:
SIA "Energy audit"
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA IGA-4
Būvdarbu vadītājs:
Ivars Dimza
Būvuzraugs:
SIA "MK Būvniecība", Juris Jākobsons

Projekta apraksts:

II vieta nominācijā „Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Latvijā” 2019

Daudzdzīvokļu ēka M. Namiķa ielā 15, Grobiņā ekspluatācijā nodota 1967. gadā, bet atjaunošana veikta 2017. gadā. Tās platība ir 11670 m2, tā ir 3 stāvu ēka ar pagrabu un bēniņiem, silikātķieģeļa mūris 510mm biezumā. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas laikā veikta ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 170 mm biezumā (λ≤0,036). Bēniņu pārsegums, kas veidots no dzelzsbetona, siltināts ar beramo akmens vati 350 mm biezumā (λ≤0,041). Pagraba/ grīdas pārsegums siltināts ar cieto akmens vati 170 mm biezumā (λ≤0,037). Jumta segumu veido profilētais jumta skārds. Veikta durvju nomaiņa (U=1,6 W/m2k). Ir veikta logu nomaiņa (Uw=1,1W). Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, veikts temperatūras pazeminājums naktī, kā arī regulēt var individuāli ar termoregulatoriem. Siltumenerģijas uzskaite tiek veikta vienoti siltuma mezglā, kā arī ir vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai un individuāli ar siltuma skaitītājiem. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltuma mezglā un arī karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Tiek veikta atsevišķa uzskaite karstā ūdens sagatavošanai. Attiecībā uz ventilāciju ēkai ir dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas apkurei tiek izmantots 46.72 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 36.42 kWh/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
SIA Alūksnes nami
Projekta autors:
SIA "Ēkas siltināšana"
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA "ASE"
Būvdarbu vadītājs:
Pēteris Gudrinieks
Būvuzraugs:
Zoja Rozena

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Helēnas ielā 55 k-3 Alūksnē ekspluatācijā nodota 1973. gadā, bet tās atjaunošana veikta 2014. gadā. Ēkas kopējā platība ir 1285.3 m2 (ieskaitot pagrabtelpas),trīs virszemes un viens pazemes stāvs. Nesošās sienas veidotas no ķieģeļa mūra, gala sienas un pilastri no sarkanajiem māla ķieģeļiem, norobežojošās ārsienas no saliekamiem ārsienu gāzbetona paneļiem. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Atjaunošanas laikā fasāde tika siltināta ar minerālvati 100 mm biezumā, bēniņu pārsegums ar beramo vati 300 mm biezumā, pagraba/grīdas pārsegums siltināts ar putu polistirolu 100 mm biezumā. Veikta durvju un logu nomaiņa. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras. Tiek veikta siltumenerģijas uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Ir centralizēta karstā ūdens sagatavošana siltuma mezglā, arī karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Ventilācijai ir dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Papildu izveidota energoefektīva teritorijas vai telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana. Salīdzinot datus par apkuri, sākot no 2012. – 2018. gadam, tad, ja 2012. gadā pirms renovācijas apkures sezonas laikā kopumā tika patērētas 172.74 MWh, tad 2017. gadā tās bija 102 MWh, bet 2018. gadā 102.50 MWh.

Projekta pasūtītājs:
Voldemārs Jānis Uplejs
Projekta autors:
SIA „Krauklis Grende”
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA „KL nami”

Projekta apraksts:

I vieta nominācijā „Energoefektīvākā vienģimenes ēka Latvijā – jaunbūve” 2011

Divstāvu vienģimenes ēka ekspluatācijā tika nodota 2011.gadā. Ēkas kopējā platība ir 158,5 m2 un apkurināmā platība ir 98,5 m2. Ēkas pamatos ir dzelzsbetona plātne ar XPS izolāciju. Ēka ir būvēta no dubulta koka karkasa konstrukcijām un sienās un jumtos ir akmensvates un celulozes izolācija. Ēkā ir iebūvēti trīskārši stikloti logi. Mājā ir uzstādīta ventilācijas sistēma ar siltummaini. Projekta īstenošanas izmaksas – 88 768,78 lati un piesaistītais KPFI līdzfinansējuma apjoms bija 29 087,57 lati. Jāpiezīmē, ka īpatnējais siltumenerģijas patēriņš apkurei ēkai ir ne lielāks par 17 kWh/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
SIA „Valmiera Andren”
Projekta autors:
Arhitektu birojs SIA "VIRTU"
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA „SCO Centrs”

Projekta apraksts:

II vieta nominācijā „Energoefektīvākā industriālā ēka Latvijā” 2011

SIA „Valmiera Andren” apsaimniekotā ēka ir celta 1980. gadā. Kaut arī daļēji ēka bija siltināta 2009.gadā, tās norobežojošo konstrukciju īpašības nebija atbilstošas LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. Lai uzlabotu ēkas energoefektivitāti, tika veikta ārsienu un jumta pārsegumu siltināšana, nomainīti logi un ārdurvis. Tā kā ēkas 4.stāvs un izbūve 5.stāvā netika izmantoti, tika veikta šo stāvu demontāža. Renovācijas laikā veikta arī ventilācijas sistēmas rekonstrukcija – uzstādīta ventilācijas sistēma ar rekuperāciju. Vidējais siltumenerģijas patēriņš ēkā 2011./2012.gada apkures sezonā bija 94,39 kWh/m2. Projekta kopējās izmaksas bija 251 751,95 lati un piesaistītais KPFI līdzfinansējuma apjoms bija 102 435,69 lati

Projekta pasūtītājs:
SIA „Dinex Latvia”
Projekta autors:
Arhitektu birojs SIA "VIRTU"
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA “NCC Konstrukcija”

Projekta apraksts:

I vieta nominācijā „Energoefektīvākā industriālā ēka Latvijā” 2011

SIA „Dinex Latvia” ražošanas ēka tika nodota ekspluatācijā 1977. gadā. Lai uzlabotu ēkas energoefektivitāti, tika nosiltinātas norobežojošās sienas, nomainīti logi, veikta siltummezgla regulēšana. Ēkā tika uzstādīta ventilācijas sistēma ar rekuperāciju un daļa apkures jaudas pēc renovācijas tiek nodrošināta no gaisa rekuperācijas. Ventilācijas sistēmā, kas nosūc gaisu no metināšanas kabīnēm, tika uzstādīti filtri, kas attīra gaisu 98 % robežās, attīrīto gaisu recirkulējot atpakaļ ēkā. Elektrotīklos veikti reaktīvās jaudas koeficientu uzlabojošie pasākumi – reaktīvās enerģijas kompensējošo iekārtu un harmonisko traucējumu filtru uzstādīšana. Vidējais siltumenerģijas patēriņš ēkā 2011./2012.gada apkures sezonā bija 23,9 kWh/m2. Projekta īstenošanas izmaksas ir 305 613,92 lati un piesaistītais KPFI līdzfinansējuma apjoms bija 137 526, 26 lati.

Projekta pasūtītājs:
SIA „Rīgas Industriālais parks”
Projekta autors:
SIA „Eja”
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA „Rīgas Industriālais parks”

Projekta apraksts:

Rīgas Industriālā Parka ēka ir nodota ekspluatācijā 2009. gadā. Šīs trīs stāvu ēkas kopējā platība ir 9 929,8 m2. Būves ārsienas veidotas no vieglbetona un nosiltinātas ar akmens vati, bet pārsegums ir no dzelzsbetona paneļa. Lai nodrošinātu komfortablu temperatūru, ēkā ir uzstādīts termoregulators, kas atbilstoši āra temperatūrai, automātiski regulē siltuma pievadi telpās, kā arī katrs radiators ir aprīkots ar regulēšanas mehānismu, kas ļauj biroja darbiniekiem regulēt gaisa temperatūru atbilstoši savām vēlmēm. Lai nodrošinātu atbilstošu ēkas mikroklimatu, ventilācijas sistēma ir ar rekuperāciju. Vidējais siltumenerģijas patēriņš ēkā 2011./2012.gada apkures sezonā bija 57,18 kWh/m2. Projekta īstenošanas izmaksas 4 900 000 latu.

Projekta pasūtītājs:
Liepājas pilsētas pašvaldības policija
Projekta autors:
SIA "A Projekts"
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA „Kurzemes krāsas”

Projekta apraksts:

II vieta nominācijā „Energoefektīvākā sabiedriskā ēka Latvijā” 2011

Liepājas pašvaldības policijas ēka ir būvēta 1974.gadā un renovācijas darbi noslēdzās 2011.gada pavasarī. Šīs divstāvu silikāta ķieģeļu mūra ēkas kopējā platība ir 991.9 m2. Lai uzlabotu ēkas energoefektivitāti, tika nosiltinātas ēkas ārējā s norobežojošās konstrukcijas. Uz ēkas jumta ir uzstādīti seši saules kolektori, kas nodrošina karstā ūdens apgādi un piesaisti apkures sistēmai, kā arī jau iepriekš ēkas pagrabstāva mikroklimata nodrošināšanai tika uzstādīta ventilācijas iekārta ar rekuperācijas funkciju. Vidējais koriģētais siltumenerģijas patēriņš ēkā 2011./2012.gada apkures sezonā bija 47,24 kWh/m2. Projekta īstenošanas kopējās izmaksas bija 50 579 lati un piesaistītais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansējuma apjoms bija 40 292 lati. Ņemot vērā pašvaldības policijas darba specifiku, ēkas darba laiks ir 24 stundas diennaktī.

Projekta pasūtītājs:
SIA „Alojas Biznesa centrs”
Projekta autors:
Visvaldis Sarma
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA „BCC Company”

Projekta apraksts:

I vieta nominācijā „Energoefektīvākā sabiedriskā ēka Latvijā” 2011

Alojas Biznesa centrs ir A klases biroju ēka, kas būvēta 2009.gadā. Ēkas kopējā platība ir 16 000 m², no tiem apkurināmā platība ir 9924 m2. Ēkai ir 6 stāvi virs zemes un autostāvvieta trijos stāvos zem zemes. Ēka projektēta kā karkasa tipa ēka ar dzelzsbetona kolonnām un monolītiem dzelzsbetona pārsegumiem. Kāpņu telpu sienas ir monolītā dzelzsbetona, kāpņu laidi un laukumi – no saliekamā dzelzsbetona. Pašnesošo un ārējo sienu aizpildījums ir izbūvēts no vieglbetona blokiem, kas siltināti ar minerālvati. Starpsienu konstrukcijas – krāsotas alumīnija profilu sistēmas ar stiklojumu un paneļiem ar akustisku pildījumu. Ēkai ir vispārējas apmaiņas ventilācijas sistēmas, izmantojot gaisa rekuperāciju un paredzot centralizētu gaisa mitrināšanu, biroju telpās izmantojot „ūdens caurplūdes” mitrināšanas sistēmu. Ieguldījumi ēkas būvniecībā ir apmēram 20 milj. eiro. Vidējais siltumenerģijas patēriņš ēkā 2011./2012.gada apkures sezonā bija 42,61 kWh/m2

Projekta pasūtītājs:
SIA Valmieras namsaimnieks
Projekta autors:
SIA „A&A Projekts”
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Sanart

Projekta apraksts:

III vieta nominācijā „Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā” 2011

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka nodota ekspluatācijā 1992. gadā. Tajā ir 25 dzīvokļi ar kopējo platību 2287.10 m2. Ēkai tika veikta ārējo norobežojošo konstrukciju, bēniņu un pagraba pārseguma siltināšana, apkures sistēmas atjaunošana un cauruļvadu izolācijas atjaunošana pagrabā, durvju bloku nomaiņa. Renovācijas ietvaros arī atjaunota karstā ūdens sagatavošanas sistēma, tīrīta ventilācijas šahta, veikts kāpņu telpas kosmētiskais remonts un ēkas apmales (cokola daļas) siltināšana. Ēkas renovācijas darbi tika veikti 2011. gadā un piesaistītais ERAF līdzfinansējuma apjoms bija 27 756,11 lati. Kopējās projekta izmaksas – Ls 85 305,75. Vidējais siltumenerģijas patēriņš ēkā 2011./2012. gada apkures sezonā bija 45,49 kWh/m2.