• Nominācija

  • Gads

  • Pilsēta

  • Tikai laureāti

  • Projekta autors

  • Būvuzņēmējs

  • Pasūtītājs / Uzņēmējs

Objekti

Objekta nosaukums Adrese Novads/pilsēta

Projekta pasūtītājs:
Mārtiņš Beltēns
Projekta autors:
Mārtiņš Beltēns

Projekta apraksts:

Vienģimenes ēka Miera ielā 9, Liepājā, pirmo reizi ekspluatācijā nodota 1938. gadā. Tās atjaunošana veikta laikaposmā no 2021. – 2023. gadam. Tā ir divstāvu koka ēka, kur tiek apdzīvots tikai pirmais stāvs ar kopējo platību,74,9 m2.  Otrais stāvs izmantots kā mansards. Pirms ēkas atjaunošanas tika izmantoti termoleguratori. 

 Tā ir koka ēka, kas apšūta ar ķieģeli un jau pirms atjaunošanas bija nosiltināta no ārpuses, tai bija nomainīts jumta segums un ielikti jauni divu pakešu PVC logi. Bēniņu grīda siltināta ar 30 cm beramo vati Paroc (lambda <=0,042) vati un pa virsu 22 mm OSB plātnes, siltinātas ārsienas (vate ap 7cm + 10mm OSB), grīdas ( ap 8cm siltinājums vate (lambda <=0,037, OSB 22mm pa virsu), griestu pārsegumam  a p10cm vate. Ievilkta no jauna centrālā apkures sistēma  un nomainītas ārdurvis – ieliktas masīvkoka durvis. Bēniņu grīdas tvaika izolācijas montāžai izmantota Jutadach VB 120 difūzplēve ar mikrospraugām.  Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek individuāli ar termoregulatoriem. Ēkā tiek veikta vienotā siltumenerģijas uzskaite siltuma mezglā tikai apkurei. Karstais ūdens tiek sagatavots lokāli – ar boileri. Karstā ūdens temperatūras regulēšana ēkā notiek piemērojoties apstākļiem un atkarībā no ēkas lietošanas veida. Netiek veikta siltumenerģijas uzskaite karstā ūdens sagatavošanai.   Attiecībā uz ventilāciju ēkā ir vēdināšana un vannas istabā izveidota ventilācija ar dabisko pieplūdi un dabisko nosūci.  Ēkā ir pilnībā pārvilkta visa elektroinstalācija. Daudzās vietās uzliktas LED apgaismojums, uzstādīti dūmu detektori.   Saskaņā ar ēkai piešķirto energosertifikātu tā atbilst X klasei ar enerģijas patēriņa novērtējumu XX kWh/m² gadā. 

Projekta pasūtītājs:
SIA Liepājas namu apsaimniekotājs
Projekta autors:
Agita Lieģe
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA IGA-4
Būvdarbu vadītājs:
Ivars Dimza
Būvuzraugs:
Aigars Ausējs

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Celtnieku ielā 16, Liepājā, pirmreizējā ekspluatācijā nodota 1962. gadā. Tā ir trīs stāvu mūra ēka ar kopējo platību 754,70 m2. Ēkā netika izmantoti alokatori un termoregulatori. 

Renovācijas laikā ēkas ārsienas, ko veido silikātķieģeļi, siltinātas ar putupolistirolu EPS 150 un akmens vati Paroc Linio15. Bēniņu dzelzsbetona pārsegums siltināts ar izdedžiem 150 mm biezumā un ekovati 250 mm biezumā. Dzelzsbetona pagraba/grīdas pārsegums siltināts ar  CGL 20CY 100 mm biezumā. Veikta ārdurvju un logu nomaiņa. Hidroizolācijas montāžai izmantota Penosil difūzijas lenta un montāžas putas. 

Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, tiek veikts temperatūras pazeminājums naktī un siltumu regulē individuāli ar termoregulatoriem. Ēkā ir vienotā siltumenerģijas uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltummezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltuma mezglā. Tiek veikta atsevišķa siltumenerģijas uzskaite karstā ūdens sagatavošanai. 

 Attiecībā uz ventilāciju ēkā tiek izmantota vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Uzstādīts ventilācijas difuzors ar termostatu D140 mm. 

Ir izveidota energoefektīvas teritorijas  vai telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana. Uzstādīts slēdzis ar laika palaidēju. 

Ēka atjaunota piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu
Apkure pēc ēkas atjaunošanas (izmērītais) 51.55 kWh/m2, Kopējais siltumenerģijas ietaupījums ir 54 %

Video: https://youtu.be/6rBPzTtVz94

Projekta pasūtītājs:
Liepājas pilsētas pašvaldība
Projekta autors:
Ēriks Cērpiņš
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Būvkompānija MBR
Būvdarbu vadītājs:
Uldis Valdmanis
Būvuzraugs:
Gints Ernstsons

Projekta apraksts:

Dzīvojamā māja bez vecākiem palikušajiem bērniem Salmu ielā 53, Liepājā, pirmreizējā ekspluatācijā nodota 2022. gadā. Ēkas kopējā platība ir 279,5 m2. Ēkai ir viens virszemes stāvs. Tai ir monolītā dzelzsbetona lentveida pamati. Vertikālajām konstrukcijām izmantotas koka karkasa konstrukcijas (biezumā vairāk par 15 cm), koka dēļu iesegums un gāzbetons. Ēkā ir koka siju starpstāvu pārsegums ar koka sijām. Jumta konstrukcijas veidota no koka, jumta segumam izmantotas profilēta tērauda loksnes. 

Ēkas ārsienu karkass siltināts ar vēja aizsardzības plāksni 50;  PAROC eXtra: 200×2; PAROC eXtra: 50×2. Bēniņu pārseguma koka sijas siltinātas ar PAROC eXtra plus d=50 un beramo ekovati, 550. Pagraba grīdas pārsegums, ko veido monolīta dzelzsbetona plāksne, siltināts ar putupolistirolu 200 mm biezumā.  

Ēkā ir lokālā siltumapgāde ar siltumsūkni. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, tiek veikts temperatūras pazeminājums naktī, kā arī siltumu regulē individuāli ar termoregulatoriem. Ēkā ir lokālā karstā ūdens sagatavošana. Karstā ūdens temperatūras regulēšana ēkā notiek piemērojoties apstākļiem un atkarībā no ēkas lietošanas veida. Netiek veikta siltumenerģijas uzskaite karstā ūdens sagatavošanai.  

 Attiecībā uz ventilāciju ēkai ir mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa. 

Izveidota energoefektīvas teritorijas  un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana, Sakārtota zibensaizsardzības sistēma un pārsprieguma aizsardzības sistēma, uzstādīti dūmu detektori. 

Saskaņā ar ēkai piešķirto energosertifikātu tā atbilst A+ klasei ar enerģijas patēriņa novērtējumu 76,50 kWh/m² gadā.   

Projekta pasūtītājs:
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Projekta autors:
Guna Pīlēna
Galvenais būvuzņēmējs:
AS UPB
Būvdarbu vadītājs:
Aivars Lākutis
Būvuzraugs:
Alvis Krauklis

Projekta apraksts:

I vieta nominācijā „Energoefektīvākā publiskā ēka Latvijā” 2019

Liepājas Olimpiskais centrs Brīvības ielā 55, Liepājā ekspluatācijā nodots 2018. gadā. Ēkas platība ir 7804.2 m2; virszemes stāvu skaits – 4; nesošās konstrukcijas – saliekamais dzelzbetons, metāls; norobežojošās konstrukcijas – keramzītbloku mūris, Sendvičtipa paneļi. Ēkas ārsienas veido keramzītbetona bloki, sendvičpaneļi un siltinājums 150 mm un 200 mm biezumā. Ēka ir savietotais jumts – profiloksne, siltumizolācija, PVC. Siltinājums 270 mm biezumā. Pagraba/grīdas pārsegumu veido dzelzsbetona paneļi un siltinājums 100 mm biezumā. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, temperatūra tiek pazemināta naktīs un brīvdienās, kā arī to var regulēt individuāli ar termoregulatoriem. Siltumenerģijai ir vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā. Karstā ūdens temperatūra tiek regulēta siltuma mezglā, kā arī temperatūras regulēšana notiek, piemērojoties apstākļiem un atkarībā no ēkas lietošanas veida. Ir vienotā siltumenerģijas uzskaite kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Ēkā ir mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa. Izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori), izveidota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma un uzstādīti dūmu detektori. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas kopējais elektroenerģijas patēriņš ir 42694.65 kWh/m2 gada laikā.

Projekta pasūtītājs:
SIA Liepājas namu apsaimniekotājs
Projekta autors:
Anita Pope
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA "Dakstiņa Jumti"
Būvdarbu vadītājs:
Jānis Strautmanis, Anatolijs Kamuškovs
Būvuzraugs:
Jānis Burģis

Projekta apraksts:

III vieta nominācijā „Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Latvijā” 2019

Daudzdzīvokļu ēka Veidenbauma ielā 2a, Liepājā atjaunota 2018. gadā. Ēkas kopējā platība ir 2788.5 m2. Ēkai ir 5 stāvi, pagrabs un bēniņi. Ārsienas ir no silikāta ķieģeļiem. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas gaitā ārsienas siltinātas akmens vati 180 mm biezumā. Bēniņu pārsegums siltināts ar beramo akmens vati 400 mm biezumā. Pagraba/grīdas pārsegums siltināts ar 150 mm biezuma akmens vates lamelēm. Veikta durvju un logu nomaiņa. Montāžai izmantoti silikona hermētiķis, hidroizolācijas lentas, difūzijas lentas, montāžas putas. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde un siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, kā arī individuāli ar termoregulatoriem. Siltuma mezglā tiek veikta vienotā siltumenerģijas uzskaite, kā arī izveidota horizontālā apkures sistēma, katram dzīvoklim ir savs apkures skaitītājs. Siltuma mezglā notiek centralizēta karstā ūdens sagatavošana. Projekta gaitā tikai mainīti karstā ūdens stāvvadi. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek attālināti no datora. Tiek veidota atsevišķa uzskaite karstā ūdens sagatavošanai. Attiecībā uz ventilāciju ēkai ir vēdināšana ar dabisko pieplūdi un dabisko nosūci. Izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori), sakārtota un izveidota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas koriģētais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 33.84 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 34.66 kWh/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
SIA Liepājas namu apsaimniekotājs
Projekta autors:
Jēkabs Skrastiņš
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Mūrnieks
Būvdarbu vadītājs:
Edgars Šilders
Būvuzraugs:
Armands Jansons

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Liepājā, Klaipēdas ielā 126 ekspluatācijā nodota 1973. gadā, bet ēkas renovācija veikta 2015. gadā. Ēkas kopējā platība ir 2 385.2 m2. Ēkai ir 9 stāvi, pagrabs un bēniņi. Ārsienas būvētas no gāzbetona paneļiem. Pirms renovācijas ēkā netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas laikā ārsienām izmantota akmens vate 150 mm biezumā, bēniņu pārsegumam beramā akmens vate 200 mm biezumā, pagraba/grīdas pārsegumam akmens vates lameles 100 mm biezumā. Veikta logu un durvju nomaiņa. Kā montāžas materiāls tam izmantots silikons. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde un siltuma regulēšana notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, nodrošināts temperatūras pazeminājums brīvdienās un temperatūra regulējama individuāli ar termoregulatoriem. Ēkai ir vienotā siltumenerģijas uzskaite siltuma mezglā tikai apkurei un katram dzīvoklim ir savs siltuma skaitītājs. Ēkai ir centralizētā karstā ūdens sagatavošana siltuma mezglā, bet ūdens temperatūra tiek regulēta attālināti no datora. Ēkai ir vēdināšana, ir Izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori). Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas apkurei tiek izmantots 65.80 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 67.67 kWh/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
SIA Liepājas namu apsaimniekotājs
Projekta autors:
Anita Pope
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA "MK Būvniecība"
Būvdarbu vadītājs:
Juris Zītars
Būvuzraugs:
Jānis Burģis

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Liepājā, Klaipēdas ielā 88 ekspluatācijā nodota 1968. gadā, bet ēkas renovācija veikta 2015. gadā. Ēkas kopējā platība ir 3354.40 m2. Ēkai ir 5 stāvi, pagrabs un bēniņi. Ārsienas ir no silikāta ķieģeļiem. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas laikā ārsienas siltinātas ar akmens vati 140 mm biezumā. Bēniņu pārsegums siltināts ar beramo akmens vati 260 mm biezumā. Pagraba/grīdas pārsegums siltināts ar akmens vates lamelēm 120 mm biezumā. Veikta durvju un logu nomaiņa. Montāžai izmantots silikons un FAB 3. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, temperatūras pazeminājums notiek brīvdienās, kā arī, ņemot vērā, ka ir horizontālā apkures sistēma, katram dzīvoklim ir savs apkures skaitītājs. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltuma mezglā, un karstā ūdens temperatūra tiek regulēta attālināti no datora. Siltumenerģijas uzskaite karstā ūdens sagatavošanai tiek veikta kā atsevišķa uzskaite karstā ūdens sagatavošanai un tikai karstā ūdens apjomam (m3). Attiecībā uz ventilāciju tiek izmantota vēdināšana un dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori). Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas apkurei tiek izmantots 49.74 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 50.26 kWh/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
SIA Liepājas namu apsaimniekotājs
Projekta autors:
Olga Jasaite
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA firma "UPTK"
Būvdarbu vadītājs:
Sergejs Duks
Būvuzraugs:
Juris Jākabsons

Projekta apraksts:

Daudzdzīvokļu ēka Liepājā, Daugavas ielā 1 ekspluatācijā nodota 1990. gadā, bet ēkas renovācija veikta 2013. gadā. Ēkai ir pieci stāvi, 2 kāpņu telpas, kopējā platība ir 2029,85 m2. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Atjaunošanas gaitā katram dzīvoklīm ir uzstādīts distances nolasīšanas skaitītājs uz karsto un auksto ūdeni. Dzelzsbetona paneļu ārsienu siltināšanai izmantota akmensvate 120 mm biezumā, bēniņu pārsegumam, kas veidots no dzelzsbetona paneļiem, izmantota beramā vate 200 mm biezumā, pagraba/grīdas dzelzsbetona paneļu pārsegumam izmantota akmensvate 100 mm biezumā. Ēkai nomainītas durvis un logi. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde un siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras. Siltumenerģijas uzskaitei ir vienotā uzskaite siltuma mezglā, kā arī izveidota horizontālā apkures sistēma un katram dzīvoklim ir savs apkures skaitītājs. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā un tiek regulēta attālināti no datora. Tiek veikta atsevišķa uzskaite karstā ūdens sagatavošanai un katram dzīvoklim ir uzstādīts distances nolasīšanas skaitītājs uz karsto un auksto ūdeni. Ventilācijai tiek izmantota vēdināšana ar dabisko pieplūdi un dabisko nosūci. Saskaņā ar Energosertifikāta datiem ēkas apkurei tiek izmantots 54.40 kWh/m2 gadā, karstā ūdens sagatavošanai 16.68 kWh/m2 gadā.

Projekta pasūtītājs:
Liepājas pilsētas pašvaldības policija
Projekta autors:
SIA "A Projekts"
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA „Kurzemes krāsas”

Projekta apraksts:

II vieta nominācijā „Energoefektīvākā sabiedriskā ēka Latvijā” 2011

Liepājas pašvaldības policijas ēka ir būvēta 1974.gadā un renovācijas darbi noslēdzās 2011.gada pavasarī. Šīs divstāvu silikāta ķieģeļu mūra ēkas kopējā platība ir 991.9 m2. Lai uzlabotu ēkas energoefektivitāti, tika nosiltinātas ēkas ārējā s norobežojošās konstrukcijas. Uz ēkas jumta ir uzstādīti seši saules kolektori, kas nodrošina karstā ūdens apgādi un piesaisti apkures sistēmai, kā arī jau iepriekš ēkas pagrabstāva mikroklimata nodrošināšanai tika uzstādīta ventilācijas iekārta ar rekuperācijas funkciju. Vidējais koriģētais siltumenerģijas patēriņš ēkā 2011./2012.gada apkures sezonā bija 47,24 kWh/m2. Projekta īstenošanas kopējās izmaksas bija 50 579 lati un piesaistītais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansējuma apjoms bija 40 292 lati. Ņemot vērā pašvaldības policijas darba specifiku, ēkas darba laiks ir 24 stundas diennaktī.

Projekta pasūtītājs:
SIA Liepājas namu apsaimniekotājs
Projekta autors:
SIA "WS"
Galvenais būvuzņēmējs:
SIA Mūrnieks

Projekta apraksts:

I vieta nominācijā „Energoefektīvākā renovētā daudzdzīvokļu ēka Latvijā” 2014

Daudzdzīvokļu māja uzbūvēta 1963. gadā. Ēkai ir četri stāvi, trīs kāpņu telpas, kopējā platība ir 1893,90 m2, bet apkurināmā platība – 1877,4 m2. Ēkā tika nodrošināta centralizēta siltumapgāde, taču netika izmantoti alokatori un termoregulatori. Renovācijas rezultātā vieglbetona nesošās ārsienas un dzelzsbetona paneļu pārsegums tika nosiltināts ar akmensvati (150 mm), veikta skārda jumta seguma un durvju nomaiņa, kā arī un logu nomaiņa ar PVC divstiklu pakešu logiem. Ēkā tika izveidota horizontālā apkures sistēma ar individuāliem siltuma skaitītājiem katrā dzīvoklī. Siltuma regulācija ēkā tiek veikta atkarībā no āra gaisa temperatūras. Karstā ūdens apgāde tiek nodrošināta centralizēti siltuma mezglā, naktīs samazinot ūdens temperatūru. Ēkā izbūvēta mehāniskā nosūces ventilācija, kas nodrošina papildu gaisa ieplūdi virtuves telpā.
Pēc renovācijas ēkas vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei bija 27,06 kWh/m2, sasniedzot 66% siltumenerģijas ietaupījumu.